In onze huidige samenleving kunnen we niet meer zonder technologie die gebruik maakt van radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV). Vooral in de telecommunicatie ontkomen we niet aan 3G-, 4G- en inmiddels 5G-technologieën. Tegelijkertijd neemt de zorg over mogelijke effecten op onze gezondheid door blootstelling aan deze elektromagnetische velden toe. Vanuit de Europese Unie zijn daarom diverse initiatieven opgetuigd om onderzoek te doen naar eventuele effecten. Lectoraat Smart Sensor Systems is aangesloten bij een van deze onderzoeksprojecten, consortium NextGEM.

Doel van het project is zorgen voor de veiligheid van mensen bij het gebruik van bestaande en toekomstige techniek die gebaseerd is op EMV. Het team onderzoekt dan ook of blootstelling aan EMV gezondheidsklachten geven bij mensen en of er veranderingen op celniveau zijn.

Onderzoek

Het onderzoek gebeurt zowel in laboratoria met bijvoorbeeld gekweekte cellen, maar ook met metingen bij mensen die hun dagelijks leven leiden. Er zullen verschillende frequenties gemonitord worden.

Het project is onderverdeeld in meerdere werkpakketten. Het lectoraat brengt binnen een van de werkpakketten de allernieuwste meettechnologie in kaart. In samenwerking met partner TU Delft wordt ook nieuwe hardware ontworpen om met wearables  te meten in FR2 frequentie band (26 GHz).

Daarnaast is het lectoraat verantwoordelijk voor een case studie waarbij de blootstelling aan EMV  in het dagelijks leven en de mogelijke effecten op rode bloedlichamen worden onderzocht. Vrijwilligers zullen dan een meetvest met sensoren dragen dat door de onderzoekers ontwikkeld is om blootstelling aan EMV te monitoren.

approach-in-beeld01

Samenwerkingspartners

Het consortium bestaat uit 20 instellingen uit België, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Israël, Italië, Spanje, Zweden en Zwitserland. Vanuit Nederland nemen naast De Haagse Hogeschool ook TU DelftRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Agentschap Telecom deel.

Beoogde duur van het project

Juli 2022 – juli 2026

Betrokken opleidingen

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon Europe Research and Innovation programme.

Media

Actuele informatie is te vinden op de website van NextGEM

Projectleider

Erdal Korkmaz, e.korkmaz@hhs.nl

Team

  • John Bolte, lector Smart Sensor Systems
  • Derek Land, docent-onderzoeker
  • Fidelis Theinert, docent-onderzoeker
Twee mannen aan een houten tafel buiten