In elke klas zitten kinderen die problemen hebben met hun motoriek en die minder makkelijk leren bewegen. Soms komt dat door de ontwikkelingsstoornis Developmental Coordination Disorder (DCD). Gymdocenten blijken nog weinig specifieke kennis te hebben over kinderen met deze stoornis. Terwijl juist zij deze kinderen kunnen helpen. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport doet onderzoek naar het motorisch leren bij DCD.

Ongeveer 5% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft DCD. Voor hen betekent het dat zij problemen hebben bij het uitvoeren en leren van motorische vaardigheden. Het zijn kinderen die vaak wat houterig bewegen en onhandig zijn. Vooral in de gymles valt dit op. Het is die leerling die al struikelde over zijn eigen voeten of keer op keer tegen de bok aan knalde in plaats van er sierlijk overheen te springen. 

DCD kan de reden zijn dat deze kinderen minder deelnemen aan sport en spel. Daardoor kan DCD leiden tot sociale isolatie en gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door een inactieve leefstijl.

Bevorderen van motorisch leren

Het onderzoek staat in het teken van de vraag in hoeverre het vergroten van variatie in het oefenen ook bij kinderen met DCD het motorisch leren bevordert. De resultaten helpen leraren lichamelijke opvoeding en professionals in Motor Remedial Teaching om motorische-leer-interventies af te stemmen op de behoeften van deze kinderen. Voor de kinderen is het een opstap naar meer participatie en een leven lang bewegen.

Samenwerking

Samenwerkingspartners zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en Basalt Revalidatie.

Duur

Dit project loopt tot 2023.