Het analyseren van instroom, doorstroom en uitstroom is voor hogescholen belangrijk om zicht te krijgen op de positie en betekenis van de school voor de studenten en de regio. Dat geldt ook voor De Haagse Hogeschool. Het lectoraat Learning Technology & Analytics pakt concrete vragen op van opleidingen, studenten of management om zicht te krijgen op deze thema’s.

Zo kan een opleiding met zicht op de ontwikkeling van de instroom van de afgelopen 10 jaar daar mogelijke verbeterpunten uit halen om de opleiding relevant te houden. Of kunnen we de overgang naar Den Haag van studenten met een vooropleiding op de Caribische eilanden verbeteren aan hand van een analyse van de doorstroom.

Of we tonen de impact aan van een wijziging in het curriculum op de samenstelling van nieuwe instroom en de effectiviteit van deze wijziging. En met partners als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunnen we bijvoorbeeld een analyse maken van het succes van afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

Bewuste bijvangst

Dit project is niet alleen gericht op nieuwe inzichten, maar ook op de methode die we daarvoor gebruiken. Onderzoeksvragen die we hierbij stellen zijn: welke vormen van rapportages geven direct inzicht en welke kosten meer moeite? Wat zet aan tot handelen of juist niet? Wat leidt tot impact en wat niet? Hoe kunnen we hierin verschillende doelgroepen het beste bedienen?

Lees het projectplan voor een volledig beeld van onze aanpak.

Contact

Werk je bij De Haagse en heb je behoefte aan inzicht in instroom, doorstroom of uitstroom van jouw opleiding? Neem dan contact op met de lector, Theo Bakker, t.c.bakker@hhs.nl.