Voor revalidatiepatiënten is bewegen belangrijk en het is vrijwel altijd onderdeel van de behandeling. Vaak ervaren patiënten vanwege hun beperking of ziekte een drempel om weer actief te bewegen. Om hen te ondersteunen, zoekt revalidatiecentrum Basalt naar oplossingen om patiënten in beweging te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld met e-health toepassingen en zorgtechnologie. Om te onderzoeken wat werkt, zijn de lectoraten Revalidatie en Technologie en Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport betrokken in het onderzoeksprogramma ‘Basalt in beweging’.

Herstel staat voorop bij het stimuleren van veel bewegen tijdens revalidatie. Maar het is ook van belang om na revalidatie een actieve en gezonde leefstijl te behouden. Dat draagt bijvoorbeeld bij aan langer thuis kunnen wonen en helpt bij bepaalde aandoeningen om herhaling te voorkomen.

Meer bewegen is gedrag veranderen

In ‘Basalt in beweging’ houden de onderzoekers zich bezig met verschillende vraagstukken rondom beweging en revalidatie. Alle onderzoeken zijn gericht op gedragsverandering. Meer gaan bewegen vergt tenslotte een verandering van gedrag. Patiënten moeten oude patronen loslaten en nieuwe gewoontes aanleren. Dit vergt een gepersonaliseerde aanpak, want wat voor de ene patiënt werkt, hoeft voor een ander niet te werken.

Concrete vraagstukken die onderzocht worden, zijn:

  • Hoe stel je een beweegprofiel van iemand op?
  • Welke beweeginterventies kun je koppelen aan de beweegprofielen en hoe doe je dat?
  • Wat is de rol van de verpleegkundigen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl?

Onderzoek in ‘living labs’

Door te werken in ‘living labs’ kunnen de onderzoekers direct in de praktijk testen, evalueren en verbeteren. Een ‘living lab’ zorgt er ook voor dat patiënten en zorgprofessionals belangrijke bijdrages aan het onderzoek leveren. De onderzoekers ontwikkelen dus samen met alle betrokken de beste oplossingen.

Breed netwerk in bewegen

‘Basalt in beweging’ is in de zomer van 2021 gestart en loopt 6 jaar. Basalt is initiatiefnemer van dit programma. In de projecten werken onderzoekers, behandelaars en revalidatieartsen samen met belangrijke partners als universiteiten, hogescholen, zorgaanbieders, netwerken, bedrijven en gemeentes. Door dit brede netwerk bereiken nieuwe ontwikkelingen en oplossingen hopelijk zoveel mogelijk revalidatiepatiënten.

Contact

Monique Berger
06 – 19 40 67 65
m.a.m.berger@hhs.nl

Jorit Meesters
j.meesters@hhs.nl