PAREL-S staat voor PARamedische EersteLijns Substitutie. In het project wordt gekeken hoe paramedici, (netwerk)zorgorganisaties en/of beleidsmedewerkers geholpen kunnen worden bij het uitrollen en opschalen van paramedische interventies met substitutie- en preventiepotentieel. 

Substitutie- en preventiepotentieel 

Interventies met substitutiepotentieel zijn interventies die ertoe leiden dat zorg uit de tweede lijn in de eerste lijn wordt verleend. Medische zorg kan dan vervangen worden door paramedische zorg in de thuissituatie.  
 
Interventies met preventiepotentieel zijn interventies die zorg in de eerste of tweede lijn kunnen voorkomen. Opname in het ziekenhuis of verpleeghuis kan voorkomen worden door tijdig inzetten van paramedische zorg. 

Door de inzet van eerstelijns paramedische zorg kan duurdere tweedelijnszorg voorkomen worden, daarnaast is het voor de patiënt prettiger om zorg dicht bij huis te ontvangen. 

Project 

Voor dit project wordt een routekaart ontwikkeld die bij 3 interventies geëvalueerd wordt: 

  • fysiotherapie/oefentherapie bij schouderklachten; 
  • ergotherapie bij thuiswonende mensen met dementie; 
  • paramedische zorg bij ondervoeding. 

Bij de routekaart wordt gestreefd naar een interprofessionele samenwerking. 

Werkwijze 

Het project bestaat uit 5 onderdelen: 

  1. Opstellen van de vorm en inhoud van de routekaart. 
  2. Specificeren van de routekaart voor 3 interventies. 
  3. Evalueren van de haalbaarheid en de potentiële impact van de toepassing van de routekaart. 
  4. Aanpassen van de routekaart. 
  5. Aanbevelingen voor invoering van de routekaart. 

De routekaart wordt geëvalueerd op ervaren gezondheid en tevredenheid van de cliënten, op de kwaliteit van de zorg, op de kosten van de zorg en op het werkplezier van de zorgverleners. 

Duur project  

Dit project loop van mei 2023 tot en met mei 2026.  

Meer informatie 

Contact  

Caroelien Schuurman (r.w.c.schuurman@hhs.nl