Improving the thermal environment of housing for older Australians

Samen met professor Veronica Soebarto (penvoerder) van de Faculty of Architecture van The University of Adelaide in Australië,  heeft Joost van Hoof, lector Urban Ageing, een ARC-grant verworven op het gebied van thermisch comfort in de huizen van ouderen in South Australia.

In juli 2019 heeft Lector Joost van Hoof onderzoek gedaan aan de University of Adelaide naar koude- en warmtebeleving van zelfstandig wonende ouderen in de deelstaat South Australia, waarbij wordt gewerkt aan evidence-based persona’s voor het opstellen van richtlijnen.

Doelstelling

Doel van het project is om kwalitatief onderzoek uit te voeren en te rapporteren over de resultaten, zoals het doen van focusgroep sessies en het houden van diepte-interviews..

Beoogde resultaten

De resultaten van het onderzoek komen in de vorm van diverse wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Looptijd

Het betreft een 3-jarig project waarbij de lector in de zomermaanden een tijd participeert in het onderzoek in Australië.

Partners

De Haagse werkt in dit project samen met professor Veronica Soebarto van de Faculty of Architecture van The University of Adelaide in Australië.