Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen zowel in het onderwijs als de jeugdhulp ondersteuning krijgen. In dit project willen we samen met ouders, professionals en beleidsmakers leren hoe die samenwerking versterkt kan worden.

Doel

In dit onderzoek is de samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp verbeterd rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op de basisschool spelen. 

Doelgroep

Professionals en beleidsmakers in en ouders met kinderen in de jeugdhulp. 

Aanpak

Eerst zijn met ouders, professionals en beleidsmakers uitgangspunten opgesteld over wat men onder goede samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp verstaat. Vervolgens zijn 21 casussen op 5 scholen besproken en geëvalueerd aan de hand van deze uitgangspunten, waarna concrete verbetervoorstellen zijn bedacht. De bevindingen zijn ook besproken met beleidsmakers en bestuurders.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met De Haagse scholen, SCOH, Universiteit Leiden, BMC, Xtra Plus, Lucas Onderwijs, NJi, Schoolformaat, SPPOH, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, PPO Delflanden, SCO Delft, De Horizon, Librijn, De Eglantier, John F. Kennedy school, Gerth van Wijkschool, de Meester Schabergschool en de Klimop.

Huidige stand van zaken

Op 6 november 2023 was het eindsymposium over dit onderzoek. Kijk hier voor een terugblik op deze middag en de presentatie van het onderzoek. 

Resultaten

Looptijd

2020 – 2024

Contact

Anne Steenbakkers: a.t.steenbakkers@hhs.nl