Wat betekenen sportclubs in Heerlen voor de stad en de wijk, waar liggen hun ambities en hoe kan de gemeente hen daarin ondersteunen? Om op die vragen antwoord te geven gaan onderzoekers van het lectoraat Impact of Sport op verzoek van de gemeenten Heerlen in gesprek met drie voetbalclubs, volgens de methodiek van de waardenvolle club.

Achtergrond

Sportclubs maken dat kinderen en volwassenen kunnen sporten. Maar sportclubs doen nog zoveel meer! In opdracht van de gemeente Heerlen onderzoekt Lectoraat Impact of Sport waarin de waarde van sportclubs in Heerlen zit. 

Het onderzoek

Volgens de methodiek van ‘de waardenvolle club’ doet Lectoraat Impact of Sport onderzoek naar wat voetbalclubs aan activiteiten ontplooien en op welke terreinen ze zich meer zouden willen ontwikkelen.  Daarmee wordt inzichtelijk wat de clubs betekenen voor de stad en de wijk, en krijgt de gemeente handvaten om met de clubs in gesprek te gaan over ambities en passende ondersteuning. Resultaten uit het onderzoek worden voorjaar 2024 verwacht.

Contact

Sander Bloemendaal (S.Bloemendaal@hhs.nl