Steeds minder zorgverleners, moeten steeds meer zorg leveren. Verandering in de zorg is daarom hard nodig en technologie kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld door communicatie sneller en makkelijker te maken, door ouderen te helpen langer zelfstandig te blijven of door de veiligheid van ouderen op afstand te monitoren.

Zorgtechnologie 

Het aantal technologische innovaties groeit gestaag en hoewel dit veel kan bieden, levert het ook nieuwe vragen op. Het is nu vaak onduidelijk welke technologie geschikt is voor wie en wanneer, en hoe dit gebruikt moet worden binnen de bestaande zorg. Ook is er nog weinig bekend over welke technologie daadwerkelijk tijd en geld bespaart en welke technologie een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van leven van ouderen. Ouderenzorgorganisaties worstelen hiermee en hebben moeite om de juiste keuzes te maken voor de inzet van zorgtechnologie. 

Doel

Binnen dit project wordt een beoordelingskader ontwikkeld waarin op een onderbouwde manier wordt gekozen met welke zorginnovatie wordt gestart en hoe dit wordt geïmplementeerd en geëvalueerd.

Perspectieven

Er wordt binnen dit project samengewerkt met ZorgScala; een samenwerkingsverband van elf ouderenzorgorganisaties. Mede dankzij deze samenwerking kunnen de perspectieven van alle belanghebbenden meegenomen worden, waaronder die van de bewoner/cliënt, mantelzorger, zorgverleners en zorgteams, managers, bestuurders en zorgverzekeraars.

Aanpak

Het project is gestart met een inventarisatie van de ingezette zorgtechnologie binnen ZorgScala. Middels vragenlijsten is gekeken naar de twee jaren voorafgaand aan het project. Over deze fase van het onderzoek is reeds een rapportage geschreven. 

Na de inventarisatie is het ontwikkelen van het beoordelingskader van start gegaan. Dit gebeurt aan de hand van het NASSS-framework (Non-adoption, Abandonment, Scale-up, Spread en Sustainability). Dit model wordt gebruikt om implementaties te analyseren. 

Na de ontwikkeling zal het beoordelingskader getest worden aan de hand van zes innovaties. Daarbij wordt literatuuronderzoek uitgevoerd en worden de perspectieven van belanghebbenden en ervaringsdeskundigen meegenomen. Na de zomer van 2024 wordt een implementatie- en evaluatieproces ontworpen en getest aan de hand van drie innovaties. Eind 2024 zal dit aan ZorgScala worden opgeleverd als een compleet proces van beoordeling, implementatie en evaluatie.

Duur

Het project is september 2023 gestart en loopt tot begin 2025.

Team

  • Luc de Witte
  • Roos van der Vaart
  • Ilse Lelieveld
  • Christopher van der Linden

Samenwerking

Voor dit project werkt De Haagse Hogeschool samen met ZorgScala, Florence, HHW zorg en Amarosa.

Meer informatie

Over de eerste fase van het onderzoek is een rapportage geschreven die op te vragen is bij Roos van der Vaart, de contactpersoon van dit project.

Contact

Roos van der Vaart (r.vandervaart@hhs.nl)