Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Van de zorg tot de retailbranche, van de onderwijswereld tot het bedrijfsleven. In welke sector we ook actief zijn, de manier waarop we samen werken en leven verandert snel. Als gevolg van digitalisering, robotisering en globalisering verschuiven waardeproposities van bedrijven en organisaties. En ook de wensen en drijfveren van hogeropgeleiden zelf. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt wat dit betekent voor het onderwijs in de 21ste eeuw en voor innovatief opleiden in een netwerksamenleving. Met een open, onderwijskundige blik en één belangrijk doel voor ogen: optimale ontplooiing voor elke student en professional.

Jaarverslag 2021 (pdf)
Over het lectoraat

Hoe maken we opleidingen toekomstproof, als klassieke beroepen verdwijnen? Een leven lang leren en ontwikkelen is cruciaal. Daarbij worden de grenzen tussen studeren in het hoger onderwijs en het leren van professionals in de praktijk meer fluïde. Net als andere grenzen, zoals die tussen disciplines, landen en organisaties. Leren wordt onbegrensder en netwerken over deze grenzen heen wordt essentieel. Denk bijvoorbeeld aan samen leren, in verbinding met anderen. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt nieuwe vormen van leren en ontwikkelen en wil weten bij welke vormen studenten en professionals het meest gebaat zijn.

Tools

Het lectoraat heeft een aantal tools ontwikkeld die studenten en professionals kunnen gebruiken om zicht verder te ontwikkelen.

Overzicht van tools

Over de lector

dr. Ellen Sjoer

Na haar promotie aan de Universiteit Leiden is Ellen Sjoer bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft gaan werken. Ze is projectleider geweest van diverse onderzoeksprojecten over (e-)leren en kennismanagement in het hoger onderwijs en bedrijven (o.a. Shell). Ze is ook actief in Europese projecten, onder meer Learn RDM in het MKB. Haar eerste lectoraat bij De Haagse Hogeschool was getiteld Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek. Ellen maakt deel uit van diverse netwerken, zoals het HRM Lectorennetwerk en de board van de IACEE. Ellen Sjoer is sinds 2011 lector Duurzame Talentontwikkeling.

+31 (0)6 - 49 69 01 91
e.sjoer@hhs.nl
Leren en ontwikkelen: vanaf de eerste dag van de opleiding tot aan het moment van afscheid van de beroepspraktijk. Dat gun ik iedere professional
Projecten

Projecten

SMILES: Jongeren gaan de strijd aan met nepnieuws

SMILES: Jongeren gaan de strijd aan met nepnieuws

Nepnieuws of fake news bestaat al sinds mensenheugenis. De verspreiding ervan gaat razendsnel sinds de opkomst van social media. Iedereen kan content plaatsen en de grenzen tussen nieuws, nepnieuws en advertenties vervaagt. Het wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden en een gefundeerde mening te vormen. Vooral jongeren voor jongeren die opgegroeid zijn met internet. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling werkt mee aan een internationaal onderzoek dat jongeren helpt nepnieuws te herkennen.
Lees verder
Greenport project 1 - Duurzame Learning communities: oogsten in de Greenport West-Holland

Greenport project 1 - Duurzame Learning communities: oogsten in de Greenport West-Holland

De Nederlandse tuinbouw wil internationaal een succesvolle rol spelen bij de innovatie en verduurzaming van de sector. Daarom werken publieke en private partijen samen in zogenaamde learning communities. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool en het lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap van hogeschool Inholland onderzocht hoe learning communities een duurzame bijdrage kunnen leveren aan de ambities van de Nederlandse tuinbouw.
Lees verder
Greenport project 2: Beroepen in transitie

Greenport project 2: Beroepen in transitie

De Nederlandse tuinbouw heeft een prominente positie. Om die positie te behouden en te verstevigen is investeren in human capital én innovatie nodig. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool doet samen met lectoraat lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap onderzoek om ondernemers en HRM-professionals in de Greenport West-Holland te ondersteunen bij het ontwikkelen van actuele, realistische en inspirerende beroepsbeelden.
Lees verder
PowerHouse geeft educatief kwetsbare studenten zelfvertrouwen

PowerHouse geeft educatief kwetsbare studenten zelfvertrouwen

Hoe kunnen we langstudeerders hun eigenwaarde laten herontdekken? Want het zoveelste herexamen en een steeds maar oplopende studieachterstand werken fnuikend op het zelfvertrouwen van een student. In samenwerking met het lectoraat Inclusive Education hebben wij het project PowerHouse geïnitieerd met als doel activerende leergemeenschappen te ontwikkelen, waarin educatief kwetsbare studenten hun begrenzingen leren overwinnen.
Lees verder
Van een alledaagse werksituatie naar een krachtige leeromgeving

Van een alledaagse werksituatie naar een krachtige leeromgeving

Innovatief leren binnen een netwerk. Het klinkt velen die op een moderne manier kennis willen delen als muziek in de oren. Maar wat verstaan we eronder? En hoe zetten we zo’n leer- en innovatienetwerk op? Hoe krijg je vervolgens grip op de waardecreatie van innovatief leren in een netwerk? Het zijn vragen waarvoor het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling niet terugschrikt. Integendeel. Binnen het lectoraat en in samenwerking met The Hague Center for Teaching and Learning hebben onderzoekers het zogenoemde 4*4 PitStop-model voor pop-up professional networks ontwikkeld. Een model dat aanslaat onder de doelgroep.
Lees verder
Learning communities op het snijvlak van welzijn en zorg

Learning communities op het snijvlak van welzijn en zorg

Wie vooruit durft te kijken, ziet de komende 25 jaar een steeds grotere krapte ontstaan in de sectoren welzijn en zorg. Vergrijzing en migratie maken dit scenario aannemelijk. Hoe anticiperen wij als samenleving daarop? Welke stappen nemen we daarin als hbo-onderzoekers en als opleidingen? Op zoek naar mogelijke kwaliteitsimpulsen is het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling gestart met het door ZonMW gefinancierde project Haagse Learning Community Wijk 3.0.
Lees verder
Het TransAct-model, voor een leven lang leren in de installatiewereld

Het TransAct-model, voor een leven lang leren in de installatiewereld

De installatiebranche is volop in beweging. Een leven lang leren is voor de professionals in deze branche dus zeer relevant. Maar hoe geef je daaraan vorm? In het project TransAct onderzoeken en ontwikkelen we digitale instrumenten die hen kunnen ondersteunen in co-creatie, netwerkleren en samenwerkend leren. Als lectoraat Duurzame Talentontwikkeling participeren wij in dit door NWO gefinancierde project. De faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) en het lectoraat Energy in Transition van De Haagse Hogeschool werken graag mee aan dit onderzoek.
Lees verder
Promotieonderzoek naar flexibiliteit in expertise

Promotieonderzoek naar flexibiliteit in expertise

Je bent een professional en staat zelfbewust in het werkveld. Trots op de expertise die je hebt opgebouwd. Maar dat werkveld is in beweging. De vraag naar je expertise kan dus zomaar minder worden. Hoe reageer je dan? Hoe anticipeer je op een nieuwe situatie? Kortom, hoe zorg je ervoor dat je duurzaam inzetbaar blijft? En welke invloed heeft flexpertise daar dan op? Deze vragen staan centraal in het promotieonderzoek van ons kenniskringlid Lonneke Frie.
Lees verder
Minor Ondernemerschap, een doorbraak in ondernemerschapsleren

Minor Ondernemerschap, een doorbraak in ondernemerschapsleren

De minor Ondernemerschap biedt het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling hogeschoolbreed aan. Inmiddels geniet deze minor een grote mate van populariteit. Vooral omdat studenten daarin ontdekken hoe ze hun eigen unieke kwaliteiten en hun eigen netwerk kunnen inzetten bij de opbouw van een innovatief businessmodel. Wij noemen deze minor zonder schroom een doorbraak in ondernemerschapsleren.
Lees verder
Future Proof Retail, project met en voor toekomstbestendige retailers

Future Proof Retail, project met en voor toekomstbestendige retailers

Voor welke grote veranderingen staat de retail in Nederland? Welke nieuwe vaardigheden zijn daarvoor nodig? Hoe kunnen ondernemers en medewerkers in deze sector zich daar het beste in oefenen? Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling heeft met het project Future Proof Retail nationaal impact gemaakt. In elf regionale retaillabs, verspreid over heel Nederland, heeft het projectteam ondernemers en medewerkers in de retail bereikt en hen in beweging gezet.
Lees verder
Beroepen in transitie: de social media architect en de wooncoach

Beroepen in transitie: de social media architect en de wooncoach

De social media architect: een aansprekend nieuw beroep, met cross-overs tussen communicatie, IT en design. De wooncoach: een nieuw beroepsprofiel op het snijvlak van zelfregie en zorg. Wat houden deze beroepsbeelden in? Welke vaardigheden vereisen zij? En hoe gaan HRM-professionals en studiekeuzebegeleiders om met deze beroepen in transitie? Daaraan wijdt het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling twee parallel uitgevoerde KIEM-projecten onder de noemer ‘beroepen in transitie’.
Lees verder
Onderwijsinnovatie in verschillende projecten

Onderwijsinnovatie in verschillende projecten

Vier innovatieprojecten, uitgevoerd in vier totaal verschillende omgevingen. Ze laten zien dat onderwijsinnovatie steeds weer vraagt om een andere aanpak. We geven vier heel korte impressies van onderzoek en gaan daarbij in vogelvlucht langs co-creatieteams die samenwerking willen bevorderen, langs de opleiding Voeding en Diëtetiek, het honoursprogramma van De Haagse Hogeschool en het onderzoeksproject Happy U over wereldburgerschap en duurzaam geluk.
Lees verder
Honoursprogramma ‘Urban Expedition in Life Quality'

Honoursprogramma ‘Urban Expedition in Life Quality'

In het honoursprogramma ‘Urban Expedition in Life Quality ’van De Haagse Hogeschool wordt in een interdisciplinaire learning community (studenten, docenten en werkveld) samen gewerkt. Hierin bepalen de studenten zelf hun programma met ondersteuning van docenten.

Lees verder
European Manifesto for Inclusive Learning

European Manifesto for Inclusive Learning

Dit Erasmus+ project richt zich op het verzamelen van 'good practices' op het gebied van onderwijs voor volwassen (recente) vluchtelingen. Onderwijs wordt gezien als middel om de inclusiviteit van de samenleving te vergroten. De kernvraag is: hoe kunnen de competenties en krachten van nieuwkomers zo goed mogelijk tot hun recht komen?
Lees verder
Start KIEM-hbo Beroepen in Transitie: Het belang van het laten zien van cross-overs in de Techniek

Start KIEM-hbo Beroepen in Transitie: Het belang van het laten zien van cross-overs in de Techniek

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de 21st century skills van de social media architect. Dat is een aansprekend nieuw beroep, dat cross-overs kent tussen onder meer communicatie en IT & Design. Dit onderzoek beoogt een realistisch beroepsbeeld neer te zetten door de 21st century skills te koppelen aan actuele beroepshandelingen en -producten om potentieel geïnteresseerde scholieren, studenten en professionals daar zo goed mogelijk op voor te bereiden en een gefundeerde keuze te bevorderen.
Lees verder
Syrische vluchtelingen aan het werk

Syrische vluchtelingen aan het werk

Doel van het project was het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen. Om dit te kunnen doen, zijn we (samen met onderzoekers van Hogeschool Windesheim en Hogeschool Inholland) op zoek gegaan naar werkzame elementen en factoren die helpen en hinderen bij het begeleiden van Syrische vluchtelingen naar werk en het duurzaam aan het werk houden.

In de brochure Syrische vluchtelingen aan het werk:  Vragen en antwoorden uit de praktijk worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat.

Lees verder
Publicaties
Contact
Lector Duurzame Talentontwikkeling
dr. Ellen Sjoer
+31 (0) 6 - 49 69 01 91
e.sjoer@hhs.nl

Managementassistent
Nathalie van der Voort
nvdvoort@hhs.nl
+31 6 3829 2264