Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Van de zorg tot de retailbranche, van de onderwijswereld tot het bedrijfsleven. In welke sector we ook actief zijn, de manier waarop we samen werken en leven verandert snel. Als gevolg van digitalisering, robotisering en globalisering verschuiven waardeproposities van bedrijven en organisaties. En ook de wensen en drijfveren van hogeropgeleiden zelf. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt wat dit betekent voor het onderwijs in de 21ste eeuw en voor innovatief opleiden in een netwerksamenleving. Met een open, onderwijskundige blik en één belangrijk doel voor ogen: optimale ontplooiing voor elke student en professional.

Jaarverslag 2019 (pdf)
Over het lectoraat

Hoe maken we opleidingen toekomstproof, als klassieke beroepen verdwijnen? Een leven lang leren en ontwikkelen is cruciaal. Daarbij worden de grenzen tussen studeren in het hoger onderwijs en het leren van professionals in de praktijk meer fluïde. Net als andere grenzen, zoals die tussen disciplines, landen en organisaties. Leren wordt onbegrensder en netwerken over deze grenzen heen wordt essentieel. Denk bijvoorbeeld aan samen leren, in verbinding met anderen. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt nieuwe vormen van leren en ontwikkelen en wil weten bij welke vormen studenten en professionals het meest gebaat zijn.

Over de lector

dr. Ellen Sjoer

Na haar promotie aan de Universiteit Leiden is Ellen Sjoer bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft gaan werken. Ze is projectleider geweest van diverse onderzoeksprojecten over (e-)leren en kennismanagement in het hoger onderwijs en bedrijven (o.a. Shell). Ze is ook actief in Europese projecten, onder meer Learn RDM in het MKB. Haar eerste lectoraat bij De Haagse Hogeschool was getiteld Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek. Momenteel is Ellen lector Duurzame Talentontwikkeling en daarnaast werkzaam bij de TU Delft als projectleider ‘Collaborative PhD projects’ waarin de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven centraal staat. Ze maakt deel uit van diverse netwerken, zoals het HRM Lectorennetwerk en de board van de IACEE.

+31 (0)6 - 49 69 01 91
e.sjoer@hhs.nl
Leren en ontwikkelen: vanaf de eerste dag van de opleiding tot aan het moment van afscheid van de beroepspraktijk. Dat gun ik iedere professional.
Projecten

Projecten

Talentontwikkeling in de Greenport

Talentontwikkeling in de Greenport

De Nederlandse tuinbouwsector heeft een prominente positie. Om deze positie te behouden en te verstevigen, is human capital nodig én moeten publieke en private partijen samenwerken om tot innovatieve oplossingen te komen. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool start daarom op deze twee thema’s, in samenwerking met lectoraat HRM van Inholland, twee onderzoeken in de Greenport West-Holland die bijdragen aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Beide projecten worden gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en lopen tot oktober 2020.

Lees verder
Future-Proof Retail onderzoekt in living labs de toekomstbestendige retailer

Future-Proof Retail onderzoekt in living labs de toekomstbestendige retailer

Welke skills hebben ondernemers nodig en hoe kunnen zij die het beste ontwikkelen? Future-Proof Retail, een samenwerking van meer dan 20 partners onder leiding van De Haagse Hogeschool (lectoraat Innovation Networks en lectoraat Duurzame Talentontwikkeling), doet onderzoek naar deze vraag.

Lees verder
Honoursprogramma ‘Urban Expedition in Life Quality'

Honoursprogramma ‘Urban Expedition in Life Quality'

In het honoursprogramma ‘Urban Expedition in Life Quality ’van De Haagse Hogeschool wordt in een interdisciplinaire learning community (studenten, docenten en werkveld) samen gewerkt. Hierin bepalen de studenten zelf hun programma met ondersteuning van docenten.

Lees verder
European Manifesto for Inclusive Learning

European Manifesto for Inclusive Learning

Dit Erasmus+ project richt zich op het verzamelen van 'good practices' op het gebied van onderwijs voor volwassen (recente) vluchtelingen. Onderwijs wordt gezien als middel om de inclusiviteit van de samenleving te vergroten. De kernvraag is: hoe kunnen de competenties en krachten van nieuwkomers zo goed mogelijk tot hun recht komen?
Lees verder
Start KIEM-hbo Beroepen in Transitie: Het belang van het laten zien van cross-overs in de Techniek

Start KIEM-hbo Beroepen in Transitie: Het belang van het laten zien van cross-overs in de Techniek

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de 21st century skills van de social media architect. Dat is een aansprekend nieuw beroep, dat cross-overs kent tussen onder meer communicatie en IT & Design. Dit onderzoek beoogt een realistisch beroepsbeeld neer te zetten door de 21st century skills te koppelen aan actuele beroepshandelingen en -producten om potentieel geïnteresseerde scholieren, studenten en professionals daar zo goed mogelijk op voor te bereiden en een gefundeerde keuze te bevorderen.
Lees verder
Syrische vluchtelingen aan het werk

Syrische vluchtelingen aan het werk

Doel van het project was het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen. Om dit te kunnen doen, zijn we (samen met onderzoekers van Hogeschool Windesheim en Hogeschool Inholland) op zoek gegaan naar werkzame elementen en factoren die helpen en hinderen bij het begeleiden van Syrische vluchtelingen naar werk en het duurzaam aan het werk houden.

In de brochure "Syrische vluchtelingen aan het werk:  Vragen en antwoorden uit de praktijk" worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat.

Lees verder

Film Beroepen in transitie door digitalisering

Lector Ellen Sjoer heeft samen met Petra Biemans (Lector Hogeschool Inholland) een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Topsectoren en Platform Beta-techniek. Zij hebben de verandering onderzocht in drie beroepen die gelieerd zijn aan de Topsectoren: kapitein van een baggerboot, wijkverpleegkundige en een ICT-er gelieerd aan de sector Energie. Dankzij dit voorbereidende onderzoek is in de film de verschuiving in de beroepen expliciet naar voren gekomen: minder direct uitvoerend (het klassieke beroepsbeeld) en meer communicerend en coördinerend. Deze film is gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van Techniekpact. Bekijk hier de film.

Bekijk de bijbehorende publicatie: Beroepen in Transitie. Drie beroepen in beeld: kapitein, wijkverpleegkundige en operation manager ICT

Publicaties
Contact
Lector Duurzame Talentontwikkeling
dr. Ellen Sjoer
+31 (0) 6 - 49 69 01 91
e.sjoer@hhs.nl

Managementassistent
Nathalie van der Voort
nvdvoort@hhs.nl
+31 6 3829 2264