Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Van de zorg tot de retailbranche, van de onderwijswereld tot het bedrijfsleven. In welke sector we ook actief zijn, de manier waarop we samen werken en leven verandert snel. Als gevolg van digitalisering, robotisering en globalisering verschuiven waardeproposities van bedrijven en organisaties. En ook de wensen en drijfveren van hogeropgeleiden zelf. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt wat dit betekent voor het onderwijs in de 21ste eeuw en voor innovatief opleiden in een netwerksamenleving. Met een open, onderwijskundige blik en één belangrijk doel voor ogen: optimale ontplooiing voor elke student en professional.

Jaardocument 2018 (pdf)
Over het lectoraat

Hoe maken we opleidingen toekomstproof, als klassieke beroepen verdwijnen? Een leven lang leren en ontwikkelen is cruciaal. Daarbij worden de grenzen tussen studeren in het hoger onderwijs en het leren van professionals in de praktijk meer fluïde. Net als andere grenzen, zoals die tussen disciplines, landen en organisaties. Leren wordt onbegrensder en netwerken over deze grenzen heen wordt essentieel. Denk bijvoorbeeld aan samen leren, in verbinding met anderen. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt nieuwe vormen van leren en ontwikkelen en wil weten bij welke vormen studenten en professionals het meest gebaat zijn.

Over de lector

dr. Ellen Sjoer

Na haar promotie aan de Universiteit Leiden is Ellen Sjoer bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft gaan werken. Ze is projectleider geweest van diverse onderzoeksprojecten over (e-)leren en kennismanagement in het hoger onderwijs en bedrijven (o.a. Shell). Ze is ook actief in Europese projecten, onder meer Learn RDM in het MKB. Haar eerste lectoraat bij De Haagse Hogeschool was getiteld Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek. Momenteel is Ellen lector Duurzame Talentontwikkeling en daarnaast werkzaam bij de TU Delft als projectleider ‘Collaborative PhD projects’ waarin de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven centraal staat. Ze maakt deel uit van diverse netwerken, zoals het HRM Lectorennetwerk en de board van de IACEE.

+31 (0)6 - 49 69 01 91
e.sjoer@hhs.nl
Leren en ontwikkelen: vanaf de eerste dag van de opleiding tot aan het moment van afscheid van de beroepspraktijk. Dat gun ik iedere professional.
Projecten

Film Beroepen in transitie door digitalisering

Lector Ellen Sjoer heeft samen met Petra Biemans (Lector Hogeschool Inholland) een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Topsectoren en Platform Beta-techniek. Zij hebben de verandering onderzocht in drie beroepen die gelieerd zijn aan de Topsectoren: kapitein van een baggerboot, wijkverpleegkundige en een ICT-er gelieerd aan de sector Energie. Dankzij dit voorbereidende onderzoek is in de film de verschuiving in de beroepen expliciet naar voren gekomen: minder direct uitvoerend (het klassieke beroepsbeeld) en meer communicerend en coördinerend. Deze film is gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van Techniekpact. Bekijk hier de film.

Bekijk de bijbehorende publicatie: Beroepen in Transitie. Drie beroepen in beeld: kapitein, wijkverpleegkundige en operation manager ICT

Publicaties