Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen verricht samen met het Risbo een literatuurstudie in opdracht van het Maatschappelijk Impact Team (d.d. 16-01-2023).

De centrale vraag in dit onderzoek is:
Wat is er bekend vanuit de wetenschappelijke literatuur over de maatschappelijke effecten van (pakketten) maatregelen die zijn toegepast door overheden om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan?

Op basis van een systematische (internationale) literatuurstudie worden de maatschappelijke effecten van de genomen maatregelen onderzocht. In de afgelopen tijd is veel aandacht geweest voor de effecten van maatregelen ter voorkoming van de virusverspreiding, maar veel minder aandacht is geweest voor de impact op de levens van burgers en sectoren. We kijken daarom specifiek naar de effecten van maatregelen op verschillende domeinen, waaronder welzijn (zowel materieel als mentaal), sociaal, gezondheid, participatie, onderwijs en arbeidsmarkt.

Kansenongelijkheid anders bekeken in het Schipperskwartier

Dit project is gericht op samenwerking, netwerkvorming en kenniscirculatie en het ontwikkelen van een interdisciplinair en innovatief onderwijsaanbod voor studenten in het hoger onderwijs. Het onderzoek draagt bij aan zowel de wijk als aan vernieuwend en aanvullend onderwijsaanbod. Het richt zich op het verbinden van informele en formele netwerken om bij te dragen aan het verminderen van kansenongelijkheid in het Schipperskwartier.

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig:

Kennis:

Inzicht krijgen in de betekenis en voorwaarden van zowel informele netwerken van vrouwen in het Schipperskwartier als de betekenis en doelen van formele netwerken.

Inzicht krijgen in de manieren waarop informele netwerken behulpzaam kunnen zijn voor vrouwen en hoe formele netwerken hier op een goede manier op kunnen aansluiten.

Leren:

Door aan te sluiten bij de beleving en behoeften van vrouwen leren we gezamenlijk wat voorwaarden zijn voor een veilige en vertrouwde plek om samen te komen.

Daarnaast leren we ook hoe we de community kunnen verstevigen door ruimte te maken voor de beleving, behoeften en talenten van bewoners in co-creatie met professionals, beleidsmakers en onderwijs.

Het onderwijs van diverse opleidingen (met de focus op de opleiding sociaal werk) is verbonden om wederzijds te leren van de inzichten uit de praktijk, waardoor het onderwijs en de toekomstige professionals worden verbeterd.

Veranderen:

Deze kennis leidt tot nieuwe handelingsperspectieven voor zowel vrouwen, professionals, beleid als onderwijs als het gaat om het creëren van andere manieren en ruimte voor het begrijpen en aanpakken van de verbinding van informele en formele netwerken. Zo wordt bijgedragen aan het verminderen van kansenongelijkheid op de langere termijn.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd van januari 2023 tot september 2023.

Onderzoekers: Hasse van der Veen en Katja Rusinovic