Snel vinden

Verduurzamen van de recreatiewoningen op Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee en Provincie Zuid-Holland hebben de Haagse Hogeschool en Breda University of Applied…
Lees meer

Inzicht in IT onder het mkb in Zuid-Holland

In opdracht van PZH voeren lectoraten Future Urban System en Smart Sustainable Manufacturing strategisch onderzoek naar…
Lees meer

Netwerk-ontwikkeling en vertrouwen bij lokale energie-initiatieven

Bewonersinitiatieven in energietransitie zijn belangrijk om beoogde impact van het Parijs Klimaatakkoord te realiseren…
Lees meer

Goed Verpakt – Integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie

Bedrijven maken allerlei afwegingen bij het maken van een keuze voor de manier waarop zij foodproduct op een duurzame…
Lees meer

Kunststof zwerfafval: van probleem naar product

In het MBO-engineering programma bouwen we, samen met studenten, kunststof shredders. Vanuit dit project wordt gekeken…
Lees meer

Living Labs

In een authentieke ofwel realistische projectomgeving werkt de student gedurende tien weken full time in een…
Lees meer

Het ontwerpen en uitvoeren van een nationaal talentontwikkelingsprogramma Leiderschap voor de circulaire transitie

In dit project, wat een samenwerking is tussen o.a. Het Groene Brein, het ministerie I&W en het kenniscentrum…
Lees meer

Het ontwerpen en uitvoeren van regeneratieve leerecologien in hoger onderwijs

In dit promotieonderzoek wordt onderzoek gedaan naar wat de duurzaamheidtransitie betekend voor hoger onderwijs. Hoe…
Lees meer

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum…
Lees meer

Learning communities in en voor de energietransitie

Door de energietransitie zijn de banen in de energiesector voortdurend in ontwikkeling. Een leven lang leren is voor de…
Lees meer

B4B Brains for Buildings

Brains 4 Buildings is een meerjarenprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van methoden om big data van slimme…
Lees meer

Trashure: Ontwerp als vliegwiel van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen

Doel van het project is het vergroten van bewustzijn aangaande textielconsumptie en het herwaarderen van textielafval…
Lees meer