Applied Data Science & Artificial Intelligence - Voltijd

Vestigingsinformatie

Locatie Zoetermeer

Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer

Aanmelden

Inschrijfprocedure

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines.

Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

 

Opleidingsgegevens

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

Officiële opleidingsnaam: Applied Data Science & Artificial Intelligence
Naam internationaal: Applied Data Science & Artificial Intelligence
Opleidingscode (Isat): 39309
Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Contact met de opleiding

Je vragen over instromen en studeren bij Applied Data Sciene & AI stel je aan Peter Becker via whatsapp (06-42296499), Marjolijn de Jager (06-46603511) of Mirjam Boer (06-86803887). Je kunt ook mailen naar ads-ai@hhs.nl.

Studiekosten

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.