Bedrijfskunde - Deeltijd

Marketing, finance, economie, management, ICT en recht. Bedrijfskunde is boven alles een brede bacheloropleiding. Logisch, want bedrijfsprocessen lopen dwars door organisaties en afdelingen heen. Om processen te vernieuwen, moet je met iedereen over van alles kunnen praten. Daarom is theorie belangrijk in de opleiding, vooral in de eerste 2 jaar, maar praktijk evengoed. Je toetst je kennis tijdens praktijkopdrachten die je op je eigen werkplek kunt uitvoeren.

Opbouw van Bedrijfskunde - Deeltijd

Het onderwijsprogramma is op dit moment in ontwikkeling, neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.
De lesdag is overdag op vrijdag.

Zelfstudie

15

uur per week

Werkcollege

8

uur per week

Praktijkopdrachten

6

opdrachten van 8 weken

Studiepunten

60

minimaal 50


Minors

Je studie samenstellen

Minors vallen buiten de vaste vakken van de opleiding Bedrijfskunde. Om je studie te bijvoorbeeld te verbreden, kun je een ander vakgebied betreden. Stoor je je aan de graaicultuur in Nederland? Dan is een minor over ethiek en bewustzijnsontwikkeling interessant. Volg de minor over Lean Six Sigma, waarin de focus ligt op duurzame verbetering van bedrijfsresultaten. Minors bestaan uit een aantal vakken. Die moet je allemaal volgen. Bij de deeltijdopleiding Bedrijfskunde zijn er 2 minors van 20 weken, allebei in jaar 4. Je kunt 1 minorruimte ook gebruiken om van profiel te wisselen, mocht dat nuttig zijn.

Werkvormen

Colleges en bedrijfsprojecten

In de eerste jaren van je studie Bedrijfskunde volg je veel colleges. Van je eigen docenten of van gastsprekers uit de beroepspraktijk. Leer hoe het werkt om leningen af te sluiten van een ING-manager. Of alles over nieuwe regelgeving van een gemeentefunctionaris. Hoorcolleges komen niet voor, je hebt alleen interactieve werkcolleges met je eigen klas. Dan voer je na een theoretische inleiding opdrachten uit. Je maakt bijvoorbeeld een processchema van een inkoopproces. En daarna is er ruimte om te discussiëren, want er zijn altijd meer antwoorden mogelijk, zeker met zo veel professionals bij elkaar. In de werkcolleges krijgt iedereen een actieve rol. Je werkt veelal individueel, soms in tweetallen en een enkele keer in kleine groepen. Alles wat je leert, komt samen in de bedrijfsprojecten. Dan voer je een praktijkopdracht uit bij je eigen werkgever. Studenten Bedrijfskunde hebben al een paar keer het nieuws gehaald met hun projecten.

Contact met de opleiding

Heb je nog vragen over de opleiding en/of je werk relevant is, neem gerust contact met ons op:

Ellen Haasnoot (instroom coördinator en studieadviseur) contactformulier / 06-39077837

Ginger Martina-du Chatenier (Teamleider M&O dt )
contactformulier / 06-52546244 .

Je kunt de opleiding ook op Facebook liken en volgen.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde doet een beroep op je zelfstandigheid: we verwachten dat je meedenkt, je eigen leerdoelen formuleert en zelf het onderwijs stuurt. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je krijgt hulp bij het studeren. Tijdens je hele studie krijg je individuele begeleiding van een studiecoach. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je vorderingen, je carrière en nog veel meer. Ook krijg je actief feedback van je medestudenten, binding met elkaar in een community vinden wij belangrijk.  Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij persoonlijke problemen, conflicten, studievertraging of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Bedrijfskunde - Deeltijd?

Meld je aan