Bedrijfskunde - Deeltijd

Marketing, finance, economie, management, ICT en recht. Bedrijfskunde is boven alles een brede bacheloropleiding. Logisch, want bedrijfsprocessen lopen dwars door organisaties en afdelingen heen. Om processen te vernieuwen, moet je met iedereen over van alles kunnen praten. Daarom is theorie belangrijk in de opleiding, vooral in de eerste 2 jaar, maar praktijk evengoed. Je toetst je kennis tijdens praktijkopdrachten die je op je eigen werkplek kunt uitvoeren.

Opbouw van Bedrijfskunde - Deeltijd

Zelfstudie

15

uur per week

Werkcollege

8

uur per week

Praktijkopdrachten

6

opdrachten van 8 weken

Studiepunten

60

minimaal 50

Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Wie wil doorgroeien naar een leidinggevende of adviesfunctie, heeft een brede basis nodig. Daarom krijg je in jaar 1 een inleiding in het bedrijfskundige vakgebied. Het jaar is opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. In elk blok is 1 week ingeruimd voor tentamens. We toetsen je kennis en kunde met open vragen, meerkeuzevragen, (beroeps)opdrachten en presentaties. De colleges van de deeltijdopleiding Bedrijfskunde zijn allemaal interactief. Je krijgt volop de mogelijkheid te discussiëren en inbreng vanuit de beroepspraktijk wordt zeer gewaardeerd.

In de colleges maak je kennis met organisatiestructuren, bedrijfsprocessen, marktvormen en omgevingsfactoren. Je verkent de rol van de overheid, onderzoekt de macht van het management en maakt je eerste economische en financiële analyse analyse. Ook voer je een praktijkopdracht uit in het bedrijf waar je werkt. Vrijwel geheel zelfstandig sta je het management bij of onderzoek je een bedrijfskundig vraagstuk. Je gaat bijvoorbeeld na welke stappen een nieuwe medewerker moet zetten op juridisch, economisch, facilitair of ICT-gebied voordat hij aan de slag kan. Het contract tekenen, het salaris vaststellen, een pas aanvragen en inlogcodes ontvangen … wat kan efficiënter? Nog niet zeker of de combinatie werken en studeren bij jou past? Ook professionaliseren en praktijkleren staan op het programma.

Lesrooster

Blok 1
Micro-economie
Organisatiekunde
Business Proces Management
Publiekrecht
Rekenvaardigheden
Blok 2
Managementaccounting
Marketing 1
Schriftelijke communicatieve vaardigheden
Bedrijfsprocessen
Gedrag in organisaties
Blok 3
Financiële administratie
Privaatrecht
Mondelinge communicatieve vaardigheden
Marketing 2
Business English 1.0 en 1.5
Blok 4
Financiële analyse
Strategisch management
Onderzoeksvaardigheden / praktijkopdracht
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In jaar 2 van de opleiding Bedrijfskunde ga je de diepte in. Je volgt net als in jaar 1 een brede mix van vakken, van beleid tot besluitvorming en van ondernemingsrecht tot bedrijfscommunicatie. Je begrijpt steeds beter wat er van je wordt verwacht in een management- of adviesfunctie.
Dit breng je in de praktijk tijdens een externe adviesopdracht en door aan te tonen dat je bedrijfskundige taken op je werkplek uitvoert.

Aan het einde van jaar 2 lever je een leerwerkplan in. Daarin geef je aan welke bedrijfskundige competenties je hebt ontwikkeld en hoe. Ook beschrijf je hoe je je in jaar 3 gaat profileren.

Jaar 3

Jezelf profileren

In jaar 3 zet jij jezelf op de kaart als bedrijfskundige professional. Je volgt nog een paar vaste vakken over ethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verandermanagement, maar in blok 2 specialiseer je je. Dat doe je door een profiel te kiezen: business management of public management. Ook in het publieke domein is er steeds meer behoefte aan bedrijfskundigen.

Binnen je profiel voer je een praktijkopdracht uit. Je zet bijvoorbeeld een financiële boekhouding op of bedenkt een marketingstrategie voor een buitenlands product. Je rondt het jaar af met een internationaal blok. Daarna zijn mondialisering, intercultureel vakmanschap en buitenlandse belastingen bekend terrein. Wil je van baan wisselen? Bezoek een seminar en/of netwerkmarkt zodat je ideeën en inzichten krijgt voor mogelijke toekomstige loopbaanstappen.


 

Jaar 4

Minors volgen, afstuderen

Het vierde jaar begint met twee minors. Je bent vrij in je keuze. Bij de deeltijdopleiding Bedrijfskunde zijn er 2 minors van 20 weken, allebei in jaar 4 en passend binnen je (vrijdag)rooster.

Je kunt een minor kiezen van de opleiding Bedrijfskunde. Bijvoorbeeld LEAN of een minor waarin jouw ontwikkeling voorop staat, zoals coachend leidinggeven, behoren tot de mogelijkheden. Maar je kunt ook een minor kiezen buiten je opleiding of zelfs buiten de hogeschool. Dit vergt echter van de deeltijd student wel zelfredzaamheid en flexibiliteit.

Je eindigt je bachelor met een afstudeerproject bij je eigen werkgever. Je doet onderzoek naar een complex managementvraagstuk. Brengt advies uit, lost het op en schrijft een scriptie. Je werk wordt beoordeeld door een docent en een externe bedrijfskundige.
Over je afstudeerproject doe je idealiter  een semester (20 weken).


Minors

Je studie samenstellen

Minors vallen buiten de vaste vakken van de opleiding Bedrijfskunde. Om je studie te bijvoorbeeld te verbreden, kun je een ander vakgebied betreden. Stoor je je aan de graaicultuur in Nederland? Dan is een minor over ethiek en bewustzijnsontwikkeling interessant. Volg de minor over Lean Six Sigma, waarin de focus ligt op duurzame verbetering van bedrijfsresultaten. Minors bestaan uit een aantal vakken. Die moet je allemaal volgen. Bij de deeltijdopleiding Bedrijfskunde zijn er 2 minors van 20 weken, allebei in jaar 4. Je kunt 1 minorruimte ook gebruiken om van profiel te wisselen, mocht dat nuttig zijn.

Werkvormen

Colleges en bedrijfsprojecten

In de eerste jaren van je studie Bedrijfskunde volg je veel colleges. Van je eigen docenten of van gastsprekers uit de beroepspraktijk. Leer hoe het werkt om leningen af te sluiten van een ING-manager. Of alles over nieuwe regelgeving van een gemeentefunctionaris. Hoorcolleges komen niet voor, je hebt alleen interactieve werkcolleges met je eigen klas. Dan voer je na een theoretische inleiding opdrachten uit. Je maakt bijvoorbeeld een processchema van een inkoopproces. En daarna is er ruimte om te discussiëren, want er zijn altijd meer antwoorden mogelijk, zeker met zo veel professionals bij elkaar. In de werkcolleges krijgt iedereen een actieve rol. Je werkt veelal individueel, soms in tweetallen en een enkele keer in kleine groepen. Alles wat je leert, komt samen in de bedrijfsprojecten. Dan voer je een praktijkopdracht uit bij je eigen werkgever. Studenten Bedrijfskunde hebben al een paar keer het nieuws gehaald met hun projecten.

Nieuws en Evenementen

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen in de propedeuse en studeren bij Bedrijfskunde mail je via m.haverkamp@hhs.nl  naar Maarten Haverkamp. Hij is instroomcoördinator. Je kunt hem ook bellen op 06-28353221.

Je vragen over instromen in de hoofdfase, complexe instroom of aangepaste studieplanning mail je via f.m.depoorter@hhs.nl naar Frank de Poorter. Hij is studieadviseur en opleidingscoördinator. Ook voor vragen over de inhoud van de studie kan je bij hem terecht. Je kunt hem ook bellen op 06-39077996.

Je kunt de opleiding ook op Facebook liken en volgen.

Contact met een student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde doet een beroep op je zelfstandigheid: we verwachten dat je meedenkt, je eigen leerdoelen formuleert en zelf het onderwijs stuurt. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je krijgt hulp bij het studeren. Tijdens je hele studie krijg je individuele begeleiding van een studiecoach. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je vorderingen, je carrière en nog veel meer. Ook krijg je actief feedback van je medestudenten, binding met elkaar in een community vinden wij belangrijk.  Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij persoonlijke problemen, conflicten, studievertraging of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Bedrijfskunde - Deeltijd?

Meld je aan