Elektrotechniek - Duaal

De duale opleiding Elektrotechniek is sterk gericht op de praktijk. Je gaat werkend leren: 24 uur op je werk en op maandag en woensdag op de hogeschool. Werk je bij een bedrijf dat jou de ruimte geeft om jezelf te ontwikkelen op een vlak dat raakt aan de elektrotechniek of digitale systemen? Perfect! De Haagse zorgt voor een stevig theoretisch fundament, met als pijlers innovatief, duurzaam en ICT-gestuurd. Je leert elektrotechnische systemen ontwikkelen die energie opwekken of omzetten. Slimme apparaten die met elkaar communiceren. Jouw uitdaging is: hoe kan het beter, slimmer, goedkoper?

Opbouw van Elektrotechniek - Duaal

Studiepunten

50

van de 60

Werkend leren

24

uur per week

Zelfstudie

15

uur per week

Colleges

6

uur per week

Practica

3

uur per week


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Wie als ingenieur elektrotechnische innovaties wil ontwikkelen, heeft wiskundige en technische basiskennis nodig. Je moet iets weten van elektriciteit, kracht, energie en aandrijving enerzijds, en van digitale systemen anderzijds. Daarom bouw je in jaar 1 aan je basiskennis van de elektrotechniek. Het jaar is opgedeeld in twee semesters van twintig weken. Maandag en woensdag volg je colleges en practica, zowel ’s middags als ’s avonds. In de colleges leer je de theorie, in de practica de vaardigheden. Je bekwaamt je onder meer in wiskunde, netwerktheorie, programmeren, elektrische machines en schakelingen bouwen, maar ook in effectief communiceren en methodisch denken.

Werkend leren

Op de dagen dat je niet op de hogeschool bent, ben je aan het werk. Dus ook al in het eerste jaar! Voor aanvang van je duale studie Elektrotechniek zoek je zelf een geschikte werkgever. Bijvoorbeeld bij een energiebedrijf of een bedrijf in elektronicaontwikkeling, telecommunicatie of de hightechindustrie. Je werkt 24 uur per week voor deze werkgever. Per halfjaar spreek je samen met je werkbegeleider en begeleider van De Haagse af wat je precies gaat doen. Je voortgang en resultaten leg je vast in voortgangsverslagen, waarvoor je studiepunten krijgt.

Lesrooster

Semester 1
C-programmeren en mircrocontrollers
Wiskunde en Elektrotechniek (kwartaal 1)
Elektriciteit, DC-netwerken en instrumentatie
Wiskundige analyse 1 (kwartaal 2)
Ingenieursvaardigheden 1
Project Elektronica/Werkend Leren
Semester 2
AC-netwerken en energiebronnen (kwartaal 3)
Wiskundige analyse 2
Elektronica en filters (kwartaal 4)
Ingenieursvaardigheden 2
Werkend Leren

Jaar 2

Kennis verdiepen op de hogeschool

In jaar 2 van de duale opleiding Elektrotechniek borduur je voort op de stof uit het eerste jaar. Je volgt net als in jaar 1 een mix van vakken in digitale systemen, energietechniek en elektronica. In het vak bedrijfskunde leer je met andere ogen kijken naar je organisatie waar je werkend leert. De colleges bieden een stevig theoretisch fundament voor je werk, waardoor je steeds meer verantwoordelijke taken kunt uitvoeren. In practica bouw je je vaardigheden verder uit, zoals schakelingen bouwen, systematisch ontwerpen en programmeren.

Kennis toepassen op je werk

Het bedrijf waar je werkt zorgt ook dit jaar voor uitdagende werkzaamheden, waarin je het geleerde steeds meer kunt inzetten. Naarmate je studie vordert, wordt je werk complexer. Je krijgt nog wel begeleiding, maar ook meer verantwoordelijkheden.

Lesrooster

Semester 1
Wiskundige transformaties
Elektrische omzettingen en voedingen (kwartaal 1)
Elektronica en filters 2 (kwartaal 2)
Ingenieursvaardigheden 3
Werkend Leren
Semester 2
Objectgeoriënteerd software en PLC-techniek
Datacommunicatie en smart grids
Digitale techniek
Ingenieursvaardigheden 4
Werkend Leren

Jaar 3

Werken op hoog niveau

Vanaf het derde jaar draai je op je werk al bijna mee als een volleerd elektrotechnisch ingenieur. Je wordt op hoog niveau uitgedaagd en bedenkt bijvoorbeeld een nieuw product of een nieuwe dienst. Denk aan een plukrobot voor een tuinder of een slimme en veilige energievoorziening voor een ziekenhuisonderdeel. Daarna analyseer je hoe je het maximale uit je idee haalt en zet je wellicht ook nog een prototype in elkaar. Samen met je werkbegeleider en schoolbegeleider stel je jezelf steeds hogere − en toch realistische − doelen.

Vaste vakken afronden

Dit jaar rond je alle vaste theorievakken en vaardigheidstrainingen van de opleiding Elektrotechniek af, waarbij je zelf keuzes kunt maken. Je bekwaamt je bijvoorbeeld specifiek in vermogenselektronica, signaalbewerkingen of realtime systemen. Verder bereid je jezelf en jouw werkgever voor op de keuze van je minor. Qua kennis en vaardigheden besef je wat er als afstudeereindniveau van je verwacht wordt. Het derde jaar is het laatste jaar dat het werkend leren als studieonderdeel meetelt.

Lesrooster

Semester 1
Microcontroller programmeren
PCB-ontwerp telecommunicatie en EMC (kwartaal 1)
Elektrische machines en aandrijvingen (kwartaal 2)
Werkend Leren
Semester 2
Keuzesemester
Werkend Leren

Jaar 4

Minor en afstuderen

Jaar 4 bestaat uit een minor en je afstudeerproject. Beide stem je af met je werkgever om je werk goed te blijven combineren met je opleiding. De minorruimte, 2 blokken van 10 weken, vul je naar eigen inzicht in. Binnen de opleiding Elektrotechniek kun je kiezen voor de Power Minor en de minor Embedded Systems. Maar een minor buiten je opleiding of zelfs buiten de hogeschool behoort ook tot de mogelijkheden. Wil je later je eigen zaak runnen? Dat heb je vast iets aan de minor entrepreneurship. Buitenland? Kan ook, als je toestemming hebt van je werkgever.

Afstudeeropdracht

Je eindigt je bachelor met een afstudeeropdracht van 17 weken bij het bedrijf waar je werkt. Samen met je werkgever en begeleider bepaal je wat je precies gaat doen, zodat het afstudeerproject een mooi afgerond geheel is. Zo mogelijk kun je je afstudeeropdracht in het buitenland uitvoeren. Studenten Elektrotechniek reisden bijvoorbeeld af naar Zuid-Afrika en Sint-Maarten.

Studie in beeld

Sleep opzij

Ervaringen buiten de collegezaal

Mels Stam

Over het vakkenpakket

De duale route was pittig maar ik had er wel profijt van dat ik in de praktijk net een stapje verder was

Laura Zijlstra

Over een geschikt bedrijf

Niels van Etten

Over de combinatie werken/studeren

Sleep opzij

Minors

Je laatste jaar samenstellen

Minors vallen buiten de vaste vakken van de opleiding Elektrotechniek. Het zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest en waarmee je jouw opleiding kleur geeft. Elektrotechniek heeft twee eigen minors waarmee je je specialiseert in de kernvakken van de opleiding: Embedded Systems en de Power Minor.

Embedded Systems of Power Minor?

In de minor Embedded Systems leer je hoe je een apparaat slim kunt maken. Je ontwerpt onderliggende besturingssystemen en realiseert een volledig prototype van een embedded systeem. De voertaal van de minor is Engels. De Power Minor gaat over duurzame en slimme energiesystemen en biedt je een zeldzaam kijkje in de keuken van energieproductie, -transport en -distributie.

Andere minors

Wil je liever iets anders dan elektrotechniek? Dat kan ook! Je kunt kiezen voor een minor bij een andere faculteit of zelfs op een andere hogeschool. In goed overleg met je werkgever is een internationaal semester aan een buitenlandse hogeschool of universiteit ook mogelijk. Wij hebben contacten in Europa, maar ook in Zuid-Afrika en Brazilië.

Werkvormen

Colleges, practica, werkend leren

Colleges

Op maandag en woensdag volg je colleges bij de duale studie Elektrotechniek. Je krijgt les van zowel je eigen docenten als van gastsprekers uit de beroepspraktijk. Hoorcolleges met meerdere klassen komen weinig voor. Veel vaker heb je de theorielessen met een groep van 30 studenten.

Practica

Vaardigheden als programmeren, meten, bouwen of testen oefen je in practica. Dan zit je met kleinere groepen in een praktijklokaal en werk je alleen of in duo’s met de nieuwste apparatuur. De instructies zijn vakgericht en bevatten geen lange beschrijvingen. Handig als je dyslectisch bent.

Werkend leren

In deze werkvorm ben je daadwerkelijk aan het werk, voor 24 uur per week. Je baan regel je zelf of met hulp van een externe dienstverlener (zie www.invierjaaringenieur.nl). Samen met je schoolbegeleider en werkbegeleider bepaal je aan welke competenties je werkt en welke werkzaamheden je uitvoert. Elk halfjaar lever je een verslag op van je voortgang. Op deze manier krijg je studiepunten voor je werk.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de hbo-opleiding Elektrotechniek kun je voorleggen aan Hidde Duivenvoorden via dit formulier.

Contact met een student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je duale opleiding Elektrotechniek maak je kennis met je duaalbegeleider. Dat is een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt over je studie of carrière. Ook komt de duaalbegeleider af en toe op je werk om te kijken hoe het gaat. Verder krijg je het eerste halfjaar lessen studieloopbaanbegeleiding. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij twijfels, ziekte, een dipje, of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Elektrotechniek - Duaal?

Meld je aan