Facility Management - Voltijd

Zorgen dat alle voorzieningen binnen een organisatie op rolletjes lopen, dat leer je bij de voltijdopleiding Facility Management. De studie is breed en lekker praktisch. Tijdens de eerste 2 jaar maak je kennis met alle facetten van het facilitaire werkveld. In werkcolleges bespreken we de stof die je hebt geleerd. Die kennis breng je direct in de praktijk. Bijvoorbeeld tijdens stages, practica en beroepsopdrachten met je medestudenten. Een werkplekscan uitvoeren, een budgetplanning opstellen of een businessplan schrijven? Daar draai jij je hand niet meer voor om. Later in de opleiding breid je je kennis uit in een internationaal blok. Ook kies je zelf een aantal minors in de richting die jij leuk vindt. Reiskriebels? In de minorperioden of tijdens je afstudeeropdracht helpen we je graag op weg in het buitenland.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Facility Management leg je voor aan onze coördinator studieloopbaanbegeleiding Mandy Binken via mail m.binken@hhs.nl of telefoon 06 57 87 08 60. Of neem contact op met teamleider Jaap Kloos via j.kloos@hhs.nl of telefoon 06 57 87 08 93.
Je kunt ons ook op Facebook vinden.

Opbouw van Facility Management - Voltijd

Studiepunten

60

per jaar

Tentamens

3

per blok (+ 1 eindopdracht)

projecten

8

uur per week

Zelfstudie

20

uur per week

Hoorcollege

0

uur per week

Jaar 1

Bouwen aan je kennis

Tijdens het eerste studiejaar Facility Management maak je uitgebreid kennis met het werkveld. Wat houdt het eigenlijk in om facilitair manager te zijn? Tijdens 4 blokken behandel je steeds een andere facilitaire context: zorg en wonen, leisure (vrije tijd), zakelijke dienstverlening en onderwijs. Hoe breder je je oriënteert, hoe beter je kunt bepalen welke richting goed bij je past. Het hele jaar door train je professionele vaardigheden als onderzoek doen, schriftelijk communiceren en samenwerken. Als facilitair coördinator of facilitair manager is het belangrijk dat je een goede teamplayer bent.

Verder doe je aan ‘werkveldoriëntiatie’, een duur woord voor kennismaken met het beroep. Je draait 40 uur mee bij verschillende organisaties. Wij hebben goede contacten in Den Haag, maar je mag ook zelf bedrijven of instanties uitzoeken. Aan het einde van elk blok maak je een beroepsopdracht die aansluit bij het thema dat we in dat blok behandelen. Omdat je onderzoek doet in verschillende sectoren zijn de opdrachten heel divers. Bezoek een zorginstelling en observeer hoe de facilitaire voorzieningen zijn geregeld. Of maak een rapportage over de werkplek en het binnenklimaat in een organisatie.

FM-talentenprogramma
Val je in het propedeusejaar (jaar 1) op door bijzondere prestaties zoals hoge cijfers, jouw professionele beroepshouding of gedrag? Dan dagen wij je uit. Doe mee met het FM-talentenprogramma en volg extra vakken. 30 studiepunten extra vanaf jaar 2. Daar krijg je natuurlijk een aantekening van op je diploma. En dat biedt je straks meer kansen op de arbeidsmarkt.

Lesrooster

Blok 1
Health space design
Psychologie
Het Business Canvas Model
Facilitaire beroepsopdracht: businesscase schrijven
Professionele ontwikkeling (studieloopbaanbegeleiding)
Blok 2
Housing en design
Services 1
Klant en kosten
Facilitaire beroepsopdracht: serviceconcept ontwikkelen
Professionele ontwikkeling (studieloopbaanbegeleiding)
Blok 3
Gebruikerseisen aan de werkplekomgeving
Eventmanagement
Investeringsselectie en -beoordeling
Facilitaire beroepsopdracht: werkplekscan uitvoeren
Professionele ontwikkeling (studieloopbaanbegeleiding, werkveldoriëntatie)
Blok 4
Professionele ontwikkeling (studieloopbaanbegeleiding, werkveldoriëntatie)
Facilitaire beroepsopdracht: processen beschrijven in een hogeschool
Logistiek
Services 2
Information and infrastructure
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

Jaar 2 is verdeeld in 3 lesblokken met de thema’s Mens, Organisatie en Maatschappij. Je duikt steeds verder in de theorie achter Facility Management. Die theorie is pittig, maar gelukkig pas je de kennis direct toe tijdens practica en de beroepsopdrachten. In blok 2 van jaar 2 loop je een stage van 10 weken. Die stageplek mag je zelf kiezen, maar het is handig als je een organisatie kiest waarin veel kanten van Facility Management naar voren komen. Zo kun je goed bepalen welke richting jou het meest aanspreekt. Het praktijkbureau van de voltijdopleiding Facility Management biedt genoeg stageopdrachten als je zelf niets hebt. Bestudeer bijvoorbeeld het nieuwe werken: wat adviseer je als een afdeling moet inkrimpen en via het nieuwe werken ruimte wil besparen?

Ook volg je in het tweede jaar een communicatietraining van 3 dagen. Tijdens die training leer je kritisch naar jezelf kijken, doe je het kwaliteitenspel om te zien waar jouw sterke kanten liggen en kijk je wat jouw rol is binnen een team.

 

Jaar 3

International Classroom

Jaar 3 vormt het kruispunt van de voltijdopleiding Facility Management. Met een stevige theoretische basis ga je je in het tweede deel van de opleiding verder verdiepen in actuele facilitaire thema’s. Tijdens de eerste 2 blokken van het derde jaar zit je in een International ClassRoom. Je volgt alle vakken in het Engels. Na een lesblok over duurzaam facility management verdiep je je in de strategische kanten van het vakgebied. Je werkt samen in een projectgroep en verplaatst je in de rol van een internationale aanbieder van facilitaire diensten. Voor een potentiële klant waar je facilitaire voorzieningen aan wilt leveren, schrijf je een bidbook (een schriftelijk overzicht van de diensten die je te bieden hebt). In deze opdracht komen allerlei aspecten uit eerdere studiejaren samen.

De laatste 2 blokken van het derde jaar loop je de M-stage: dan ga je aan de slag als assistent-manager of coördinator binnen een facilitaire afdeling of organisatie. Tijdens die managementstage voer je ook een onderzoek uit voor die organisatie en je legt jouw bevindingen vast in een stagerapport. Heb je na de International ClassRoom de reiskriebels te pakken? Doe dan de halfjaarlijkse M-stage in het buitenland. Curaçao bijvoorbeeld, of Amerika. Maar je mag natuurlijk ook gewoon in wereldstad Den Haag blijven.

 

Jaar 4

Minor volgen, afstuderen

In het laatste jaar van de voltijdopleiding Facility Management kies je twee minors (keuzemodulen). Dat mogen onze eigen minors binnen Facility Management zijn, maar ook hele andere keuzevakken binnen of buiten De Haagse. Crisiscommunicatie bijvoorbeeld, of een minor bij de opleiding Bouwkunde. Overleg met de studieloopbaanbegeleider bij ambitieuze plannen voor vakken in het buitenland, of vraag om raad als je twijfelt.

In het laatste halfjaar studeer je af. Je maakt een opdracht binnen een grote organisatie op beleidsniveau waarbij je meedenkt over tactische beslissingen binnen een afdeling of bedrijf. Je schrijft bijvoorbeeld een rapport over hoe een organisatie kan besparen op het inkoopproces. Of je geeft advies aan een bedrijf dat nadenkt over een herinrichting van zijn gebouw. Voordat je kunt beginnen met afstuderen dien je eerst een onderzoeksvoorstel in. Na een go mag je beginnen aan het onderzoek waarbij je alle bevindingen vastlegt in een afstudeerscriptie. Dit rapport wordt beoordeeld door je eigen docent en iemand uit het werkveld. Je komt nu alleen nog naar De Haagse op de coachingsmiddagen over afstuderen. Op die middagen bespreek je met je docent en medestudenten waar je tegen aanloopt en wat er beter kan. Als slotstuk mag je jouw afstudeerscriptie presenteren en in een eindgesprek toelichten. De vervolgstap? Maak net als vele andere studenten een vliegende start in het facilitaire werkveld!

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf, of in overleg met je studieloopbaanadviseur. En bijna alles kan. De voltijdopleiding Facility Management heeft 4 eigen minors waarmee je de kernvakken van facility management kunt verdiepen. Elke minor duurt 10 weken en je haalt er 15 studiepunten mee.

FM-minors

Kies voor FM & Business, waarin je op een bedrijfsmatige manier kijkt naar het facilitaire werkveld. Richt je op inkoop tijdens de minor FM & Procurement en leer alles over Europees aanbesteden en duurzaam inkopen doen. De minor FM & Events/services is al jaren populair. Congresmanagement staat centraal binnen deze keuzemodule en je krijgt tijdens een diner uitleg over etiquette. Of wat dacht je van vastgoed? In de minor FM & Real estate leer je hoe facility management een toegevoegde waarde kan zijn binnen de levendige vastgoedmarkt.

Andere minors

Liever iets heel anders dan Facility Management? Dat kan natuurlijk ook. Denk bijvoorbeeld aan een minor binnen de opleiding Industrieel Design. Overleg met je studieloopbaanbegeleider bij twijfel, of als je een minor bij een andere hogeschool wil volgen.

 

Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten

Tijdens de opleiding Facility Management krijg je veel werkcolleges in kleine klassen. Veel docenten hebben in het facilitaire veld gewerkt, of doen dat nog. Soms komen er gastsprekers vertellen over hun werkzaamheden. En heel soms is er een hoorcollege met de hele groep (zo’n 175 eerstejaars).

Je past de kennis toe tijdens de projecten waaraan je met je medestudenten werkt in groepjes van 3 tot 5. Dat doe je straks als facilitair manager ook. Vaardigheden als samenwerken, presenteren, een onderzoek doen of leidinggeven oefen je regelmatig. Sowieso is de opleiding praktijkgericht. Jij wilt toch ook graag weten waar je straks terechtkomt en wat je allemaal met je diploma kunt doen? Daarom maak je al vanaf jaar 1 kennis met het werkveld. Bovendien werk je veel zelfstandig, gemiddeld 20 uur per week. Dat kan bijvoorbeeld in ons moderne studielandschap.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. De eerste 2 jaar van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider die je vragen kunt stellen over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Je spreekt je begeleider bijna wekelijks. Hij of zij helpt je op weg met studeren.

Wil je langer praten over een (studie)dipje, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Facilitas

Behoefte aan bijles? Bijvoorbeeld voor economische vakken? Dan kan je terecht bij Facilitas, de studievereniging van Facility Management. Naast bijles organiseren zij vele activiteiten, bedrijfsbezoeken en borrels.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Indien je ongeschikt bent voor het volgen van de opleiding van je keuze, dan zal het lastig worden om de studie succesvol te kunnen afsluiten. Om dit te beoordelen is er in het eerste jaar van je studie (propedeutische fase) een studievoortgangsnorm waar je aan dient te voldoen. Indien je minimaal 50 van de 60 studiepunten (en een eventuele kwalitatieve eis) hebt behaald, krijg je van de examencommissie een positief studieadvies en kun je de studie vervolgen. Behaal je minder dan 50 studiepunten, dan krijg je een negatief studie advies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

De examencommissie houdt bij elk advies rekening persoonlijke omstandigheden. Er kunnen zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen, je bent ziek geweest of je bedrijft topsport, waardoor je niet goed hebt kunnen studeren. In dat geval kan de examencommissie bij het uitbrengen van het studieadvies hiermee rekening houden en jou een uitgesteld advies geven. Dat betekent dat je voorlopig kunt doorstuderen en dat het studieadvies later, eventueel met aanvullende gestelde voorwaarden, wordt uitgebracht. Het is belangrijk dat je, wanneer de bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie.

Tenslotte: elke student is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar studievoortgang. Trek dus op tijd aan de bel en neem contact op met je SLB-er, als het niet gaat zoals zou moeten. Lees de volledige regels en alle eisen voor het BSA in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Facility Management - Voltijd?

Meld je aan