Facility Management - Voltijd

Bij Facility Management aan De Haagse leer je hoe je ervoor zorgt dat de primaire processen op de werkvloer kunnen plaatsvinden. Anders gezegd: dat iedereen zo prettig en efficiënt mogelijk kan werken. Het pand ziet er piekfijn uit, alle apparatuur is er en functioneert feilloos, de kantine is een gezellige plek om te lunchen. Dynamisch en afwisselend werk, zoals je zult merken tijdens je stages. Bij De Haagse leer je vooral door te doen, met veel praktijkopdrachten, gastlessen van facility managers uit ons uitgebreide netwerk en de leukste stageplekken. Zodoende sluit de opleiding perfect aan bij het werkveld. In binnen- én buitenland, want we hebben ook internationale projecten met partnerscholen in Mexico, Zwitserland en Zuid-Afrika.

De studie is net zo breed als het vak. Stap voor stap maak je zelf de keuze welke kant je opgaat, met net zoveel advies van docenten en begeleiders als jij wilt. De sfeer is uitstekend en het contact tussen studenten en docenten laagdrempelig. Goed om te weten: zowel onze studenten als onze partners uit het werkveld zijn zeer tevreden over de opleiding. Dat betekent dat jij het erg naar je zin hebt en alles leert over facility management wat je moet weten. En dat je veel baanmogelijkheden hebt in heel uiteenlopende sectoren. Jij doet een opleiding die een goede naam heeft bij toekomstige werkgevers. Zeker ook omdat we veel aandacht besteden aan duurzaamheid.

Opbouw van Facility Management - Voltijd

Studiepunten

60

per jaar

Tentamens

3

per blok (+ 1 eindopdracht)

projecten

8

uur per week

Zelfstudie

20

uur per week

Hoorcollege

0

uur per week


Jaar 1

Bouwen aan je kennis en vaardigheden

Wij zijn ons onderwijs aan het vernieuwen. Wij gaan werken met verschillende projecten waar de theorie van de vakken wel aanbod komt op het moment dat je dit nodig hebt voor een project. De inhoud verandert niet veel maar wel de wijze waarop wij dit gaan aanbieden.

In het eerste studiejaar Facility Management maak je een reis door het veelzijdige facilitaire landschap. De facility manager is een beroep met vele gezichten. Het Ziggo Dome, Erasmus Medisch Centrum, ProRail, Coolblue of een gemeente: de wijze waarop facility management wordt ingevuld is telkens anders. Door te werken aan diverse beroepsopdrachten ontdek je waar jouw interesse ligt. Tijdens 4 blokken verdiep je je steeds een andere facilitaire sector: zorg en wonen, leisure (vrije tijd), zakelijke dienstverlening en onderwijs. Daarnaast ontwikkel je je professionele (management)vaardigheden: onderzoek doen, schriftelijk communiceren en samenwerken. Het is handig om als facility professional een echte teamplayer te zijn.

Verder doe je aan ‘werkveldoriëntatie’, een duur woord voor het ‘real-life’ kennismaken met het beroep. Je draait 40 uur mee bij verschillende organisaties. Wij hebben goede contacten in Den Haag, maar je mag ook zelf bedrijven of instanties uitzoeken. Aan het einde van elk blok maak je een beroepsopdracht die aansluit bij het thema dat we in dat blok behandelen. Bezoek een zorginstelling en observeer hoe de facilitaire voorzieningen zijn geregeld. Ontdek hoe je comfortabele werkplekken maakt in een organisatie, of zorg ervoor dat een internationaal attractiepark nóg gastvrijer wordt.

FM-talentenprogramma
Val je in het propedeusejaar (jaar 1) op door bijzondere prestaties, zoals hoge cijfers, jouw professionele beroepshouding of gedrag? Dan dagen wij je uit. Doe mee met het FM-talentenprogramma en volg extra vakken. 30 studiepunten extra vanaf jaar 2. Daar krijg je natuurlijk een aantekening van op je diploma. En dat biedt je straks meer kansen op de arbeidsmarkt.

Lesrooster

Blok 1
Health space design
Psychologie
FM in Bedrijf
Facilitaire beroepsopdracht: businesscase schrijven
Persoonlijke ontwikkeling (studieloopbaanbegeleiding)
Blok 2
Housing en design
Services 1
Kostengericht FM
Waardegericht FM
Facilitaire beroepsopdracht: serviceconcept ontwikkelen
Persoonlijke ontwikkeling (studieloopbaanbegeleiding)
Blok 3
Gebruikerseisen aan de werkplekomgeving
Eventmanagement
Financierings- en Investeringsgericht FM-Facilitaire beroepsopdracht: werkplekscan uitvoeren
Persoonlijke ontwikkeling (studieloopbaanbegeleiding, werkveldoriëntatie)
Blok 4
Persoonlijke ontwikkeling (studieloopbaanbegeleiding, werkveldoriëntatie)
Facilitaire beroepsopdracht: processen beschrijven in een hogeschool
Logistiek
Services 2
Information and infrastructure
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen en praktijkervaring opdoen

Jaar 2 is verdeeld in 4 lesblokken. We vinden het belangrijk dat je straks als kritische en maatschappelijk bewuste beroepsoefenaar de arbeidsmarkt betreedt. Daarom krijg je 3 blokthema’s: Mens, Organisatie en Maatschappij. Aan elk thema hangt een beroepsopdracht. En daarin vormen wereldburgerschap en duurzaamheid de rode draad: actuele onderwerpen die je ook tegenkomt in de theoriecolleges en in de leerlijn persoonlijke ontwikkeling.

In blok 2 van jaar 2 loop je een stage van 10 weken. Die stageplek mag je zelf kiezen, maar het is handig als je een organisatie kiest waarin veel kanten van Facility Management naar voren komen. Zo kun je goed bepalen welke richting jou het meest aanspreekt. Het praktijkbureau van de voltijdopleiding Facility Management biedt genoeg stageopdrachten als je zelf niets kunt vinden. Tijdens jouw stage werk je aan een actueel vraagstuk dat in je stage-organisatie speelt.

Ook volg je in het tweede jaar een communicatietraining van 3 dagen. Tijdens die training leer je kritisch naar jezelf kijken, doe je het kwaliteitenspel om te zien waar jouw sterke kanten liggen en onderzoek je wat jouw rol is binnen een team.

 

Jaar 3

FM gaat internationaal

Jaar 3 vormt het kruispunt van de voltijdopleiding Facility Management. Met een stevige theoretische basis verdiep je je in het tweede deel van de opleiding verder in actuele facilitaire thema’s. Tijdens de eerste 2 blokken van het derde jaar zit je in een International ClassRoom. Je volgt alle vakken in het Engels. Na een lesblok over duurzaam facility management verdiep je je in de strategische kanten van het vakgebied. Je werkt samen in een projectgroep en verplaatst je in de rol van een internationale aanbieder van facilitaire diensten. Voor een potentiële klant waar je facilitaire voorzieningen aan wilt leveren, schrijf je een bidbook (een schriftelijk overzicht van de diensten die je te bieden hebt). In deze opdracht komen allerlei aspecten uit eerdere studiejaren samen.

De laatste 2 blokken (90 dagen) van het derde jaar loop je stage. Dan ga je aan de slag in de rol van manager, adviseur of leverancier/specialist bij een facilitaire organisatie. Tijdens die stage voer je ook een onderzoek uit voor die organisatie en je legt jouw bevindingen vast in een stagerapport. Heb je na de International ClassRoom de reiskriebels te pakken? Doe dan deze halfjaarlijkse stage in het buitenland. London bijvoorbeeld, of Washington. Maar je mag natuurlijk ook gewoon in wereldstad Den Haag blijven. 

Jaar 4

Minor volgen, afstuderen

In het laatste jaar van de voltijdopleiding Facility Management kies je twee minoren (keuzemodulen). Dat mogen onze eigen minoren binnen Facility Management zijn, maar ook hele andere keuzevakken binnen of buiten De Haagse. Crisiscommunicatie bijvoorbeeld, of een minor bij de opleiding Bouwkunde. Overleg met de studieloopbaanbegeleider bij ambitieuze plannen voor vakken in het buitenland, of vraag om raad als je twijfelt.

In het laatste halfjaar studeer je af. Je maakt een opdracht binnen een grote organisatie op beleidsniveau waarbij je meedenkt over tactische beslissingen binnen een afdeling of bedrijf. Je schrijft bijvoorbeeld een rapport over hoe een organisatie kan besparen op het inkoopproces. Of je geeft advies aan een bedrijf dat nadenkt over een herinrichting van zijn gebouw. Voordat je kunt beginnen met afstuderen, dien je eerst een onderzoeksvoorstel in. Na een ‘go’ mag je beginnen aan het onderzoek. Al je bevindingen leg je vast in een afstudeerscriptie. Dit rapport wordt beoordeeld door je eigen docent en iemand uit het werkveld. Je komt nu alleen nog naar De Haagse op de coachingsmiddagen over afstuderen. Op die middagen bespreek je met je docent en medestudenten waar je tegenaan loopt en wat er beter kan. Als slotstuk mag je jouw afstudeerscriptie presenteren en in een eindgesprek toelichten. De vervolgstap? Maak net als vele andere studenten een vliegende start in het facilitaire werkveld! Bijna 90 procent van onze afgestudeerden vindt een baan op hbo-niveau. Kan jij ook!

Docenten

Jaap Kloos

Teamleider Voltijd

j.kloos@hhs.n
06 57870893

LinkedIn LinkedIn profiel

Alberdien Kenbeek

Docent Facility Management

a.g.kenbeek@hhs.nl
06 57870897

LinkedIn LinkedIn profiel

Joris van Heeringen

Docent Facility Management

j.vanheeringen@hhs.nl
06 57870883

LinkedIn LinkedIn profiel

Leo Dols

Docent/Vertrouwenspersoon

l.a.j.dols@hhs.nl
06 57870871

LinkedIn LinkedIn profiel

Cateleine de Jong

Docent, onderzoeker en studieloopbaanbegeleider

c.dejong@hhs.nl
06 57870888

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Studie in beeld

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Minoren zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf, of in overleg met je studieloopbaanadviseur. En bijna alles kan. De voltijdopleiding Facility Management heeft 4 eigen minoren waarmee je de kernvakken van facility management kunt verdiepen. Elke minor duurt 10 weken en je haalt er 15 studiepunten mee.

FM-minors

Kies voor FM & Business, waarin je op een bedrijfsmatige manier kijkt naar het facilitaire werkveld. Richt je op inkoop tijdens de minor FM & Procurement en leer alles over Europees aanbesteden en duurzaam inkopen. De minor FM & Events/services is al jaren populair. Congresmanagement en eventmarketing staan centraal binnen deze keuzemodule en je krijgt tijdens een diner uitleg over etiquette. Of wat dacht je van vastgoed? In de minor FM & Real Estate leer je hoe facility management van toegevoegde waarde is binnen de levendige vastgoedmarkt. Je werkt in groepsverband aan een vraagstuk voor een echte opdrachtgever.

Andere minors

Liever iets heel anders dan Facility Management? Dat kan natuurlijk ook. Denk bijvoorbeeld aan een minor binnen de opleiding Industrieel Design. Overleg met je studieloopbaanbegeleider bij twijfel, of als je een minor bij een andere hogeschool wil volgen.

 

Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten

Tijdens de opleiding Facility Management krijg je veel werkcolleges in kleine klassen (circa 25 studenten). Ook worden er colleges (practica) verzorgd in het fraaie studentenlandschap. Je werkt dan in groepsverband en past de leerstof uit de kennislijnen toe. Je docent is hier ook coach. Veel docenten hebben in het facilitaire veld gewerkt, of doen dat nog. Soms komen gastsprekers vertellen over hun werkzaamheden. En heel soms is er een hoorcollege met meerdere klassen tegelijk.

Je past de kennis toe tijdens de projecten waaraan je met je medestudenten werkt in groepjes van 3 tot 5. Dat doe je straks als facilitair manager ook. Vaardigheden als samenwerken, presenteren, een onderzoek doen of leidinggeven oefen je regelmatig. Sowieso is de opleiding praktijkgericht. Jij wilt toch ook graag weten waar je straks terechtkomt en wat je allemaal met je diploma kunt doen? Daarom maak je al vanaf jaar 1 kennis met het werkveld. Bovendien werk je veel zelfstandig, gemiddeld 20 uur per week. Dat kan bijvoorbeeld in ons moderne studielandschap.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Facility Management leg je voor aan onze coördinator studieloopbaanbegeleiding Mandy Binken via mail m.binken@hhs.nl of telefoon 06 57 87 08 60. Of neem contact op met teamleider Jaap Kloos via j.kloos@hhs.nl of telefoon 06 57 87 08 93.
Je kunt ons ook op Instagram en Facebook
 

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. De eerste 2 jaar van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider die je vragen kunt stellen over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Je spreekt je begeleider bijna wekelijks. Hij of zij helpt je op weg met studeren.

Wil je langer praten over een (studie)dipje, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Facilitas

Behoefte aan bijles? Bijvoorbeeld voor economische vakken? Dan kan je terecht bij Facilitas, de studievereniging van Facility Management. Dit is slechts een van de vele activiteiten van deze actieve studievereniging. Ze organiseren ook geregeld bedrijfsbezoeken, borrels en jaarlijks een buitenlandse studietrip.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Facility Management - Voltijd?