Mechatronica - Voltijd

Robots, drones, exoskeletten, productielijnen en automatische piloten. Dit soort slim geprogrammeerde elektromechanische apparaten en systemen hebben we aan mechatronica te danken. Mechatronica is onmisbaar voor de industrie, zorg, logistiek, offshore, land- en tuinbouw, maar steeds vaker ook in woningen en revalidatieprocessen. Er is veel behoefte aan mechatronisch ingenieurs. Het bedrijfsleven nam daarom het initiatief voor de opleiding Mechatronica aan De Haagse Hogeschool. Alles in de opleiding is gericht op wat een mechatronisch ingenieur nodig heeft. Zo krijg je theorievakken over werktuigbouwkunde, elektrotechniek, systeemkunde, informatica en wiskunde. Het geleerde pas je toe in projecten, die deels zijn geïnspireerd op de bedrijvigheid in de regio. Denk aan mechatronische toepassingen in het Westland of de haven van Rotterdam. Maar de wereld van de mechatronica is véél groter. Je Engels verbeteren, een internationaal project of een buitenlandstage? Je doet het allemaal.

Opbouw van Mechatronica - Voltijd

Jaar 1

Een stevig fundament

In het eerste jaar van je studie werk je hard aan je basiskennis van de mechatronica. Je vakkenpakket bestaat voor een belangrijk deel uit wiskunde, informatica, statica en elektrotechniek. Technische vaardigheden train je in de practica en ook leer je vergaderen, presenteren en verslagen en mails schrijven. In de projecten van de studie Mechatronica pas je al je vaardigheden toe. Je maakt in elk project iets nieuws, zoals een ophaalbrug of portaalkraan. In één project verken je het terrein van de human assistive technology, waarbij je mensen ondersteunt met mechatronische hulpmiddelen. Je bedenkt bijvoorbeeld een slimme tilhulp voor mensen die last hebben van hun rug.

Uitdagende opleiding

Het eerste jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Je krijgt 7 weken les, daarna volgen toetsen, projectbeoordelingen en herkansingen. De opleiding Mechatronica is zwaar. We verwachten van studenten dat ze 40 uur per week aan hun studie besteden. De meeste hebben dat ook nodig.

Lesrooster

Blok 1
Basiswiskunde
Statica 1
Elektrotechniek DC
Microcontroller programmeren 1
Project Ophaalbrug
Communicatieve vaardigheden
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 2
Differentiaalrekening
Statica 2
Microcontroller programmeren 2
Systems engineering 1
3D-modelleren
Project Portaalkraan (offshore)
Presenteren
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 3
Goniometrie en complexe getallen
Sterkteleer
Productie- en materiaaltechniek
Elektrische en magnetische velden
Project Tilhulp (human assistive technology)
Zakelijke mails
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 4
Integraalrekening
Machineonderdelen
Pneumatiek
Elektrotechnniek AC
Project Automated Guided Vehicle (agrarische sector)
Projectmanagement
Vergaderen
Studieloopbaanbegeleiding
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In het tweede jaar verdiep je je kennis. Je komt steeds meer te weten over het brede gebied van de mechatronica. Ook dit jaar volg je colleges en train je je technische vaardigheden in projecten en practica. Je bouwt en programmeert in teams van ongeveer zes studenten een deltarobot. Ook leer je hoe je een hovercraft bestuurt en van extra functies voorziet. Eén project doe je helemaal in het Engels. Daarvoor kun je ook gedeeltelijk naar het buitenland. Samen met mechatronicastudenten in Duitsland (Bochum) en België (Mechelen) werk je dan aan een internationaal project.

Jaar 3

Twee stages

Het derde jaar ga je het bedrijfsleven in. Je begint met 2 stages van 11 weken bij organisaties van jouw keuze. Zo leer je verschillende bedrijven kennen. Stage lopen in het buitenland kan ook. De stagecoördinator ziet erop toe dat de opdracht die je uitvoert hbo-niveau heeft en dat je goede begeleiding krijgt. Een docent van je opleiding Mechatronica komt uiteraard ook langs, minimaal één keer per stage. Je wordt beoordeeld op basis van je stageverslag en de beoordeling van je stagebedrijf. Na de stages volg je weer lessen en kies je minors. Je kunt je verdiepen in je favoriete onderwerpen, maar ook je mogelijkheden uitbreiden door bijvoorbeeld een minor projectmanagement te volgen.

Jaar 4

Minors en afstuderen

Je vierde jaar begint met 2 minors naar eigen keuze. In de tweede helft van het jaar voer je je afstudeeropdracht uit bij een bedrijf. Je kiest natuurlijk een onderwerp dat bij je past en dat aansluit bij de keuzes die je eerder tijdens je opleiding Mechatronica maakte. Afstuderen in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden. De kans is groot dat je een baan krijgt aangeboden bij je afstudeerbedrijf. Vaak kun je zelfs kiezen uit verschillende banen. Het cijfer voor je afstudeeropdracht is gebaseerd op je bedrijfsbeoordeling, je afstudeerverslag en je presentatie plus verdediging. Ben je geslaagd, dan krijg je je bachelorsdiploma en mag je ing. voor je naam zetten. Heb je nog zin om door te studeren? Via een schakeljaar aan de TU Delft kun je na je bachelor een master Mechatronica volgen.

Ervaringen buiten de collegezaal

Jochem Vliegenthart

Over een confettikanon

Luka van Gemert

Over robots in de klas

Rosa Barg

Over techniek in de zorg

Sleep opzij

Minors

Leg zelf je accenten

Ongeveer een kwart van je opleiding Mechatronica bestaat uit minors. Minors zijn grote keuzevakken waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf, eventueel in overleg met je studieloopbaanadviseur. Wil je je specialiseren? Dan kun je een verdiepende minor volgen, zoals Human Assistive Technology of Robotics and Vision Design, waar ook buitenlandse studenten voor naar Delft komen. Natuurlijk kun je ook een minor volgen aan een buitenlandse hogeschool of universiteit. Wil je een ander vakgebied leren kennen? Kies dan voor een verbredende minor, zoals projectmanagement.

Werkvormen

Gastcolleges en excursies

In de eerste 2 jaar van de opleiding Mechatronica volg je veel colleges en werk je aan projecten. Gastsprekers uit het bedrijfsleven vertellen je over de nieuwste ontwikkelingen. Voor een goed beeld van het werkveld ga je op excursie naar technische bedrijven, bijvoorbeeld in de offshore of productieautomatisering. Ook studievereniging Kybernetes organiseert excursies. Naast alle gezellige uitjes uiteraard.

Contact met de opleiding

Contact met de student

Social media

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt op verschillende manieren hulp bij het studeren. In het begin van de opleiding Mechatronica maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Bij hem of haar kun je terecht met vragen over praktische studiezaken, zoals hoe je het best kunt studeren en plannen. Ook volg je praktische lessen waarin je huiswerkopgaven met elkaar bespreekt. En natuurlijk helpen studenten elkaar, spontaan of georganiseerd door studievereniging Kybernetes. Heb je behoefte aan extra hulp, bijvoorbeeld bij een dip, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij de decaan, de studentpsycholoog of iemand van het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de  Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Mechatronica - Voltijd?