Ruimtelijke Ontwikkeling | Climate & Management - Voltijd

Werken aan een echt probleem met een echte opdrachtgever, ondersteund door inhoudelijke vakken en vaardigheidslessen. Bouwfysica, klimaatverandering, waterbouwkunde en sociale geografie. Samenwerken, onderzoeken, kritisch denken en adviseren. Klinkt dat je lekker in de oren? Het is een greep uit het onderwijs dat je krijgt bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management, die valt onder het brede vakgebied Built Environment. Alle vakken, colleges en projecten zijn gericht op 4 thema’s en 4 beroepsrollen: van duurzaam bouwen tot energietransitie, van adviseur tot projectontwikkelaar. Je specialiseert je steeds meer in de richting van jouw talent en ambitie.

Opbouw van Ruimtelijke Ontwikkeling | Climate & Management - Voltijd

Contacturen

155

uur per blok

Zelfstudie

265

uur per blok

Projecten

1

per blok

Te behalen studiepunten

50

van de 60 per jaar


Jaar 1

Bouwen aan de basiskennis

Het eerste jaar leer je echt wat de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management inhoudt. Het jaar bestaat uit 4 blokken waarin je steeds een ander thema behandelt: klimaat, duurzame stedelijke ontwikkeling, water en mobiliteit. Je leert hoe je de gevolgen van klimaatverandering tegengaat. Hoe je gedrag kunt beïnvloeden. Je gaat de stad verkennen en in kaart brengen aan de hand van de thema's van de opleiding. En hoe je ervoor zorgt dat we massaal minder en schoner gaan rijden. Je volgt vakken en praktische projecten. In het vak energie- en installaties bijvoorbeeld leer je over energiebronnen, warmte en isolatie. Je onderzoekt wat er gebeurt als mensen een zonneboiler plaatsen. Je berekent hoeveel energie nodig is en leert over menselijk gedrag en financiën. Vervolgens ga je de wijk in: kijken hoe je de wijk klimaatbestendiger kan maken? Hoe zorg je dat de wijk evenveel energie gebruikt als opbrengt? Zou een zonnepark een oplossing zijn? En hoe bereik je dat mensen dat willen? Dat én meer leer het eerste jaar.

De volgorde van de vakken die je hieronder ziet, kan aankomend jaar variëren.

Lesrooster

Blok 1
Klimaatactie project
Klimaatverandering & Duurzame Ontwikkeling
Systeemdenken
Blok 2
Stedelijke Ontwikkeling 1
Energie & Installaties
Duurzame Stedelijke Ontwikkeling project
Blok 3
Bestuur, Overheid en Beleid 1
Waterbouwkunde
Herinrichting Noordplein
Blok 4
Mobiliteit project
Planologie
Sociale geografie
Sleep opzij

Jaar 2

Beroepsrollen en stage

Onderwerpen van alle kanten bekijken. Dat leer je, in het kort, in jaar 2 van de bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management, onderdeel van het brede vakgebied Built Environment. Waar het om draait: bouwen met aandacht voor mens, milieu en de toekomst. Sommige vakken en projecten volg je samen met studenten van Civiele Techniek en Bouwkunde. Professionals met wie je later veel zult werken, kom je zo nu al tegen. In dit tweede jaar maak je kennis met de verschillende beroepsrollen die je na je studie kunt vervullen. Zo kom je bijvoorbeeld te werken bij een adviesbureau, de overheid of een projectontwikkelaar. Ook je stage sluit aan bij de beroepsrollen: 10 weken lang werk je bijvoorbeeld bij een gemeente of bouwbedrijf. Je doet onderzoek en werkt een advies of rapportage uit. Bijvoorbeeld over hoe je het gebruik van zonneboilers aanmoedigt. Daarvoor heb je contact met bewoners, de woningcorporatie, de gemeente, adviesorganisaties en installatiebedrijven. Iedereen wil die duurzame zonneboiler installeren, maar toch heeft iedereen zo zijn eigen wensen. Aan de onderhandelingstafel komen ze elkaar allemaal tegen. Dankzij Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management kun jíj iedereen goed inschatten. En het project laten slagen.

Lesrooster

Blok 1
Vaardigheden
Financiën
Energieleer
Adviesbureau project
Blok 2
Stedenbouwkunde
Circulaire Ruimtelijke Ontwikkeling
Project Ontwikkelaar project
Blok 3
Bestuur, Overheid en Beleid 2
Transitiemanagement
Overheid project
Sleep opzij

Jaar 3

Energietransitie & stage

Het derde jaar start met het thema energietransitie. Of eigenlijk energy transition, want het onderwijs is Engelstalig. Hoe zorg je dat we overstappen van vervuilende brandstoffen naar zonne- of windenergie? Dat is dé vraag. Hoe maak je mensen enthousiast om woningen los te koppelen van gas? Vervuiling houdt natuurlijk geen rekening met onze grenzen. Daarom komt het buitenland volop terug in de studie. Bijvoorbeeld via de minors. Wat denk je van de minor energy, technology & management in Denemarken? Buitenlandse studenten mogen aanschuiven, omdat de blokken in het Engels worden gegeven. Dit derde jaar volg je je tweede stage, bijvoorbeeld bij ontwikkelaar Dura Vermeer, Dutch Green Building Council, luchthaven Schiphol of de gemeente Den Haag. Je ontwikkelt een advies voor een duurzame wijkrenovatie. Of onderzoekt hoe je een appartementencomplex duurzaam kunt opknappen, op zo’n manier dat de investering is terug te verdienen. Allemaal duurzame, financiële en organisatorische puzzels.

Lesrooster

Blok 1
Transition Management
Energy transition project
Energy Transition
Blok 4
Globalisation
European Law
Climate Change
Climate Change in International Perspective project

Jaar 4

Minors volgen, afstuderen

In het vierde jaar van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate and Management volg je 2 minors die je zelf kiest. Binnen of buiten De Haagse Hogeschool, over een onderwerp dat aansluit bij jouw talent en ambitie. Dat mag je helemaal zelf bepalen. Volg de internationale minor Sustainable Urban Engineering. Of misschien lijkt het ondernemerschap je wel wat? Volg dan de minor innoveren en ondernemen aan De Haagse Hogeschool. Take a pick! En daarna afstuderen: in 5 maanden tijd voer je in een organisatie een project uit over duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Eén van de studenten deed bijvoorbeeld onderzoek naar aardwarmte. Zij toonde aan dat een geothermische installatie (voor aardwarmte) in Nederland al snel meer energie levert dan de aanleg ooit kostte. De scriptie was zo goed dat zij een scriptieprijs kreeg. Wie weet ben jij de volgende?

Studie in beeld

Sleep opzij

Ervaringen buiten de collegezaal

Benjamin van der Kemp

Over een onderneming starten

Fera Overdiep

Over natuur in de stad

Joeri Groenewegen

Over afvalscheiding

Bart Schuitemaker

Over het nut van een stage

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Dat wordt nog lastig. Zoveel leuke minors en je kunt er maar een paar kiezen. Een deel van je studie Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management vul je namelijk zelf in dankzij de minors: zo’n 25%. Om je studie te verdiepen, leer je meer over een onderwerp dat binnen je studie valt. Bijvoorbeeld de minor klimaatverandering aan Wageningen University, of de minor smart cities bij Bouwkunde aan De Haagse Hogeschool. Maar misschien wil je meer weten over compleet iets anders? Denk dan eens aan vastgoedbeheer of een extra taal, zoals Chinees. Het kan allemaal.

Werkvormen

Colleges, projecten en zelfstudie

Bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management heb je altijd één project per blok. Je werkt in een groepje van 5 à 6 studenten voor een échte opdrachtgever. Je onderzoekt en levert een tastbaar eindproduct op. Je zet bijvoorbeeld een klimaatactie op, bedenkt een nieuwe functie aan een bestaand gebouw of geeft een advies om een plein klimaatbestendig te maken. Werkcolleges heb je met de hele klas, maar soms wordt de klas ook in groepen verdeeld, zoals bij communicatieve vaardigheden of kritisch denken. Vaak krijg je eerst wat theorie, die je daarna direct bij een opdracht gebruikt. Je hebt ook hoorcolleges, hierbij zit je in een collegezaal met de hele klas. Leuk daarbij zijn de gastcolleges waar iemand uit het vak alle ins & outs vertelt. Bijvoorbeeld iemand uit de gemeentepolitiek, die vertelt hoe hij strijdt voor schone lucht. En ga je graag op pad? De studie biedt volop excursies. Ga grondboren in de Haagse en Rijswijkse zand- en veenondergrond, leer alles over de Zandmotor en bekijk een duurzame gebiedsontwikkeling in Amsterdam. Voor de doeners!

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Ruimtelijke Ontwikkeling | Climate & Management kun je stellen aan docent Sebastiaan Beresford via mail s.a.beresford@hhs.nl of telefoon 06-18 98 95 32. Ook alumni en bedrijven kunnen bij hem terecht. Je vindt ons ook op Facebook en Instagram.
 

Contact met de student

Social media

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Bij De Haagse kun je op hulp rekenen bij het studeren. Zo heb je per jaar minimaal 4 coachingsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Je bepaalt je studiepad en ontdekt aan welke vaardigheden je nog moet werken. Verder volg je workshops of lessen studieloopbaanbegeleiding, waarin je leert studeren. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Ruimtelijke Ontwikkeling | Climate & Management - Voltijd?