Technische Bedrijfskunde - Voltijd

Bedrijven staan te springen om mensen met bedrijfskundig en technisch inzicht. Als je dat bezit, heb je absoluut een streepje voor. Laat dat nou precies zijn wat je leert tijdens de opleiding Technische Bedrijfskunde. Niets is logisch of vanzelfsprekend. Neem het maken van mp3-spelers of computerspelletjes. Met een kritische blik kijk je of de productie daarvan slimmer of beter kan, door bijvoorbeeld grondstoffen goedkoper in te kopen. Soms voel je je net een detective. Bij dalende verkoopcijfers van auto’s kun je de prijs verlagen, maar je kunt ook op zoek gaan naar de oorzaak. Bijvoorbeeld door een andere doelgroep aan te spreken. Dankzij jouw aanpak besparen bedrijven veel geld.

Opbouw van Technische Bedrijfskunde - Voltijd

Hoorcolleges

331

uur per jaar

Zelfstudie

1057

uur per jaar

Projecten

188

uur per jaar

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Wat Technische Bedrijfskunde inhoudt en of het bij je past, ontdek je in het eerste jaar van de opleiding. Stel er breekt brand uit bij een bedrijf. Lukt het jou het hoofd koel te houden en niet in paniek te raken? In een Managementgame simuleer je deze bedrijfssituaties en ontdek je wat je kunt doen. Bij het introduceren van een nieuwe frisdrankenlijn loop je tegen allerlei beslissingen aan. Bijvoorbeeld over de kostprijs, het aannemen van personeel of het betreden van nieuwe markten. In ‘Westland Experience’ onderzoek je samen met je projectgroep de land- en tuinbouwindustrie. En interview je ondernemers over hoe zij hun onderneming leiden. Hoe stoer is het om samen met studiegenoten een echt bedrijf te runnen, dat zelfs bij de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven? In het project ‘Jong Ondernemen’ gebeurt dat. Zo leer je in het echt een product in de markt te zetten. Dit jaar is pittig: zowel de inhoud, het studietempo, als de manier van studeren. Maar als je problemen niet snel uit de weg gaat en weet van aanpakken, rol je zo naar het tweede jaar. 

Lesrooster

Blok 1
Bedrijfseconomie
Marketing
Organisatiekunde
Natuurkunde
Rekenkunde
Informatiekunde
Practicum techniek
Workshops Excel
Professionele skills: presenteren
Managementgame
BK-opdrachten
Blok 2
Economie
Marketing
Logistiek basis
Rekenkunde
Practicum ontwerpen
MVO 1
Technische analyse
Onderzoekskunde
Westland Experience
Blok 3
Bedrijfseconomie
MVO
Calculus
Systeemkunde
Marktonderzoek
Professionele skills: samenwerken
Jong Ondernemen A
Blok 4
Organisatiekunde
Productielogistiek
Systeemkunde
Lineaire algebra
Statistiek
Marktonderzoek
Engels
Jong Ondernemen B
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In het eerste semester van de hoofdfase staat het thema procesanalyse en –verbetering centraal. Na afronding hiervan beschikt je over de basisvaardigheden om grootschalige technische, commerciële en gemengde projecten op een projectmatige wijze uit te voeren.

Het onderzoeksproject in het tweede semester van de hoofdfase richt zich op de kritische, analytische houding waarover je als technisch bedrijfskundig adviseur moet beschikken: probleemgerichtheid en onderbouwing (theoretisch, methodologisch en empirisch) staan hierbij centraal. Al deze kennis komt goed van pas als je in het derde jaar stage gaat lopen.

Jaar 3

20 weken stage lopen en vrije minorruimte

Hoogste tijd voor de praktijk. Dit jaar loop je 20 weken stage bij technische of technologische bedrijven, in binnen- of buitenland. Je gaat bijvoorbeeld met klanten rond de tafel om hoogwaardige beveiligingscamera’s op de markt te brengen. Je werkt tekeningen uit, vraagt offertes op en doet aanpassingen. Net zolang tot de klant tevreden is. Of je onderzoekt hoe je de snelheid van een machine kunt verbeteren. Met jouw inzet kunnen bedrijven miljoenen besparen. Welk stagebedrijf? Dat bepaal en regel je zelf. Een multinational als Shell of Philips is mogelijk, maar een lokaal computerbedrijf kan ook. Overweeg je een internationale stage, dan heeft De Haagse Hogeschool veel contacten met bedrijven in Europa, Canada en Zuid-Afrika. Naast je stage geef je je studie zelf vorm door een paar minors te kiezen. 

Jaar 4

Verdiepen en afstuderen

Na het derde jaar duik je weer een halfjaar terug de schoolbanken in om de laatste vakken af te ronden. Saai? Zeker niet, want je adviseert een autobedrijf bijvoorbeeld over het wel of niet betreden van nieuwe markten. Je voert een beleidsanalyse uit en formuleert een strategisch advies en bijbehorend implementatieplan aan de opdrachtgever. Zo stoom je jezelf klaar voor het afstuderen, waarin je een opdracht uitvoert voor een technisch of technologisch bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de machine die yoghurt produceert. Door de machine in één handeling de dopjes op de flesjes te laten draaien, gaat het proces opeens veel sneller. Of je zorgt dat de vrachtauto’s van een supermarkt een hightechcomputer aan boord krijgen, waardoor ze een veel slimmere route afleggen. Techniek kent geen grenzen, daarom kun je ook in het buitenland afstuderen, bijvoorbeeld in Noorwegen, Spanje, Brazilië of Zuid-Afrika. Aan het eind van dit jaar weet je als technisch bedrijfskundige hoe organisaties in elkaar steken. Als een allrounder bewaak je het overzicht op het gebied van planning, inkoop, productie, verkoop en distributie. Je ziet de samenhang tussen bedrijfsprocessen, maakt financiële afwegingen en kunt mensen in de organisatie goed aansturen en motiveren.

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodulen waarmee je je opleiding een beetje naar je hand kunt zetten. Want er kan heel veel bij de keuze van de minors. Je kunt je specialiseren of een minor volgen in een heel ander vakgebied. Zo vul je zelf 25% van je studie in. Volg bijvoorbeeld een internationale minor bij een van de 11 technische hogescholen, die lid zijn van het netwerk European Project Semester (www.europeanprojectsemester.eu). Maar een premaster volgen, als voorbereiding op de TU Delft, kan natuurlijk ook. Wil je je kennis verbreden en een allround technisch bedrijfskundige worden? Dan kun je kiezen voor een van de vele minors bij De Haagse Hogeschool of daarbuiten. 

Werkvormen

Colleges, practica, projecten

In de eerste 2 jaar volg je veel colleges van je eigen docenten en soms vertellen gastsprekers over de beroepspraktijk. Behalve theorie ga je ook aan de slag met practica en projecten. Verderop in je studie, ga je steeds meer zelf doen. Tijdens practica train je vaardigheden en oefen je in kleine groepjes allerlei praktijksituaties. Zo leer je goed te communiceren met verschillende partijen. Ook raak je vertrouwd met diverse computerprogramma’s, zoals de gegevensanalyse van enquête-uitkomsten.

Alles wat je leert, pas je toe in projecten. Deze zijn de rode draad van je studie. In projecten voer je, in een team van maximaal acht studenten, opdrachten uit voor echte bedrijven. Vaak oefen je hoe je een product ontwikkelt en in de markt zet. Maar ook wat daarbij komt kijken voor een technisch bedrijfskundige op het gebied van bedrijfsvoering. Verder ga je op excursie naar bedrijven als Huisman Equipment, Rotterdam-The Hague Airport, Tata Steel en Damen Shipyard.

Contact met de opleiding

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, stages, carrière en nog veel meer. Gaandeweg wordt de studieloopbaanbegeleider steeds meer een studieloopbaancoach. De studievereniging het Bedrijfskundig Genootschap (BG) organiseert allerlei bijlessen, gastcolleges, bedrijfsbezoeken en organiseren leergemeenschappen, waardoor je makkelijker kunt studeren. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, twijfels, ziekte of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij de decaan, vertrouwenspersoon en studentpsycholoog of je stapt naar het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.


Geïnteresseerd in
Technische Bedrijfskunde - Voltijd?

Meld je aan