Toegepaste Wiskunde - Voltijd

Een toegepast wiskundige staat midden in de maatschappij. Je zoekt wiskundige oplossingen voor de praktische zaken om je heen. De meest efficiënte dienstregeling voor de NS, de beste manier om online vliegtarieven te bepalen of een slimme versleuteling van bankgegevens. Toegepaste wiskunde is een breed, praktisch én sociaal vakgebied. Sociaal? Jazeker! Je bent pas van nut voor bedrijven en overheden als je je kennis weet over te brengen. Daarom volg je naast instructiecolleges en programmeerlessen ook trainingen in presenteren, vergaderen en andere communicatieve vaardigheden.

Opbouw van Toegepaste Wiskunde - Voltijd

Eerste jaar

Instructiecolleges

15

uur per week

Practica / werkcolleges

5

uur per week

Zelfstudie

20

uur per week

Projecten

2

van 10 weken

Te behalen studiepunten

50

van de 60


Jaar 1

Bouwen aan een brede basis

Wie de wereld beter wil organiseren met slimme wiskundige modellen, moet eerst beseffen dat het werkgebied daadwerkelijk de hele wereld is. In jaar 1 ontdek je dat wiskunde overal is. Wegen aanleggen, pakketten bezorgen, ziekenhuisoperaties inplannen, internationale vluchtroutes uitzetten: dit is allemaal onmogelijk zonder wiskunde. Of in elk geval hoogst inefficiënt. Jaar 1 is opgedeeld in 4 blokken van 10 weken, waarin je het brede vakgebied verkent. Van statistiek tot operations research en van informatica tot verzekeringswiskunde. Na instructiecolleges ga je zelf rekenen, verbanden leggen en voorspellen.

Vallen en opstaan

Jouw bètabrein wordt het eerste jaar flink uitgedaagd in diehard wiskundevakken, zoals integraalrekening. Dat is wiskunde in haar puurste vorm, te gebruiken voor oppervlakteberekeningen. Maar je zit ook vaak achter de computer, lekker stoeien met Excel en programmeertalen. En wat dacht je van het KLM-project? Met een groepje van 5 à 6 studenten zoek je uit wat de kortste omdraaitijd is van een Boeing 747. De instructies krijg je in een gastcollege van een KLM’er en je hebt 10 weken de tijd. Je gaat echt zelfstandig aan de slag, want met vallen en opstaan leer je dat samenwerken tot het beste resultaat leidt.

Lesrooster

Blok 1 en 2
Communicatieve vaardigheden 1
Projectvaardigheden
Precalculus
Differentiaalrekening
Lineaire algebra 1
Grafentheorie
Inleiding statistiek
Operations management
Inleiding programmeren
Caleidoscoop
Blok 3 en 4
Onderzoeksvaardigheden
Communicatieve vaardigheden 2
Integraalrekening
Modelleren
Lineaire algebra 2
Verzekeringswiskunde
Kansverdelingen
Lineair programmeren 1
Visual basics for applications (VBA)
Project VBA

Jaar 2

Kennis verdiepen

In jaar 2 van de voltijdopleiding Toegepaste Wiskunde ga je de diepte in. Je leert het vakgebied nog beter kennen door colleges over differentiaalvergelijkingen, numerieke wiskunde en toetsende statistiek. In het vak getaltheorie leg je de basis voor cryptografie, zodat je later ook geheime informatie kunt versleutelen. Naast de vaste vakken volg je 2 keuzevakken. Kies een vak dat de beste theoretische basis biedt, zoals complexe analyse of juist akoestiek, technische innovatie of materiaalkunde. Of doe iets heel anders en word bijvoorbeeld bestuurslid van de studievereniging.

Kennis toepassen

Het hele jaar door neem je deel aan projecten, in groepjes van 5 à 6 studenten. Je doet een statistisch onderzoek waarvoor je zelf naar een opdrachtgever zoekt, een enquête opstelt en analyses uitvoert. Je maakt ook een tool waarmee ouderen hun pensioenen kunnen instellen. En je ontwerpt een efficiënte planning voor de pakketdienst van een transportbedrijf. Als een bekwaam toegepast wiskundige ontwikkel je slimme modellen. De projecten lopen 10 weken en zijn een goede voorbereiding op je stages in jaar 3.

Jaar 3

Twee stages

Toegepaste wiskunde is een groeiend vakgebied en bètastad Delft is the place to be voor toegepast wiskundigen. In jaar 3 krijg je volop kans je te oriënteren op het werkveld. Dat doe je door 2 keer een stage te lopen van 11 weken, het liefst bij 2 verschillende organisaties. Het stagebedrijf kies je zelf en de keuze is groot. Wat trekt jou? Het Centraal Bureau voor Statistiek, een verzekeraar, ziekenhuis, bank, goed doel? Of droom jij van een stage in Spanje, Amerika of Curaçao? Geen probleem, regel het maar.

Twee minors

In het derde jaar kies je ook twee minors om jezelf te specialiseren. Is logistiek iets voor je? Of ga je liever los op driedimensionale wiskunde in de minor game development? Voel je vrij in je keuze. Je hoeft ook niet op De Haagse te blijven. Misschien is datascience in Rotterdam of het European project semester in Oslo wel iets voor jou. Of vul je minorruimte in met een premaster, zodat je na je bachelor Toegepaste Wiskunde kunt doorstuderen.

Jaar 4

De laatste voorbereiding

Het vierde jaar van de bachelor Toegepaste Wiskunde begint met een gedegen voorbereiding op je afstuderen. Je volgt colleges literatuuronderzoek en verdiept je kennis op het gebied van simulatie van wachtrijen. In het project modelleren gebruik je al je kennis om een complex organisatievraagstuk op te lossen. Hoe zorg je dat de ambulances in Rotterdam zo gunstig mogelijk zijn gesitueerd? Welke maatregelen moet je nemen om een griepepidemie onder controle te krijgen?

Afstuderen

Je eindigt je studie met een afstudeerproject bij een organisatie naar keuze. Een goed doel, ministerie of multinational, alles is mogelijk. Je doet statistisch onderzoek, werkt samen met andere afdelingen, legt verbanden vast in slimme wiskundige modellen, maakt toekomstprognoses en geeft de opdrachtgever wiskundig onderbouwd advies. Over je afstuderen mag je 17 weken doen. Je schrijft een scriptie en verdedigt die. Je werk wordt beoordeeld door de hogeschool. Voldoende? Gefeliciteerd!

Je docenten

Ineke van der Reijden


LinkedIn LinkedIn profiel

Marrit Pel


Edwin van Noort


Janine van Krimpen


Sleep opzij

Studie in beeld

Ervaringen buiten de collegezaal

Dilisha Jethoe

Over mannen en vrouwen

Lisanne Verschuuren

Over haar minor in Florida

Eric van der Sluis

Over zijn trackingmodel

Beryl Sicam

Over projecten

Mijn wereld is groter geworden

Eric van der Sluis

Over zijn stage tussen de gerbera’s

Sleep opzij

Minors

Je studie zelf samenstellen

Minors vallen buiten de vaste vakken van de studie Toegepaste Wiskunde. Het zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest en waarmee je je specialiseert. Grote keuzevakken waar je een heel blok mee zoet bent. Zo is er de minor logistiek, waarin je samen met studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan een opdracht werkt van een transportbedrijf. Heb je een goede neus voor geldzaken? Dan is een minor over financieel advies meer iets voor jou. Maar iets heel anders kan ook, zoals een minor over duurzame energie, datascience of ondernemen en innoveren. Of kies een onderwijsminor, zodat je later zelf les kunt geven. Bij de opleiding Toegepaste Wiskunde volg je 2 minors, allebei in jaar 3.

Kies op maat

De Haagse Hogeschool biedt een schat aan minors, maar laat je daar vooral niet door beperken. Je kunt ook een minor volgen op een andere hogeschool. Kijk alvast eens op www.kiesopmaat.nl voor inspiratie. 
 

Werkvormen

Instructiecolleges

Een gedegen theoretische basis is alles voor een toegepast wiskundige. Van daaruit kun je problemen analyseren en nuttige oplossingen bedenken. Daarom volg je in je studie Toegepaste Wiskunde veel instructiecolleges.  Je zit dan met maximaal 50 studenten in een lokaal, gezicht naar het bord en pen en papier in de aanslag. De docent geeft instructie en zet je aan het werk met tussentijdse opdrachten. Zodat je je analytisch vermogen kunt trainen of wiskundige technieken kunt laten inslijten.

Projecten

Beheers je de theorie, dan ben je klaar voor de projecten. Gedurende 10 weken werk je dan samen met je projectgroep van 5 à 6 studenten een opdracht uit.

Practica

In practica oefen je communicatievaardigheden als presenteren en vergaderen. Je traint jezelf ook in het Engels, zodat je je straks kunt redden in een internationale werkomgeving. De rest van de practica zit je achter de computer. SPSS, Excel, VBA, je weet nog niet half hoeveel je hiermee kunt.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de voltijdopleiding Toegepaste wiskunde leg je voor aan Joyce MacDuff via e-mail pr.tw@hhs.nl of telefoon 06 42541479.

Contact met de student

Het zou kunnen dat je vraag al gesteld en beantwoord is op Instagram. Volg ons en check de Q&A met studenten.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Toegepaste Wiskunde maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding, waarin je een gericht ontwikkelplan maakt voor jezelf. Vanaf jaar 2 bereiden we je stap voor stap voor op je stages en je afstudeeropdracht. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.


Geïnteresseerd in
Toegepaste Wiskunde - Voltijd?

Meld je aan