Vragen?

Neem contact op

Introductie

Je vindt het een uitdaging om de organisatie, waarin je een managementfunctie bekleedt, gezond te houden. Enterprise risk management is daarbij een prima methode. 

Systematisch en op integrale wijze ben je bezig om risico’s te minimaliseren. Dat doe je door – met dat doel – allerlei activiteiten te plannen, te organiseren, te sturen en te controleren. In de Mastermodule Enterprise Risk Management ontwikkel je je van een lerende professional tot een expert.  

Alles over toelating

Toelatingseisen

Wanneer je deze module uit de Master Risicomanagement graag wilt volgen, verwachten we dat je een hbo- of wo-diploma kunt laten zien. Net zo belangrijk is de werkervaring. Bij aanvang van de module heb je minimaal twee jaar gewerkt in een voor deze module relevante functie. 

Meer informatie of direct aanmelden?

Waarom deze opleiding?

 • In een tijdsbestek van slechts 10 weken leer je op masterniveau veel over enterprise risk management. 

 • De module uit de Master Risicomanagement staat dicht bij de praktijk. 

 • Je wordt elke bijeenkomst uitgedaagd om met passende oplossingen te komen. 

 • Je verdiept je kennis en werkt veel samen in een learning community. 

Met welke operationele en strategische risico’s moet je dan rekening houden in je organisatie? Hoe inventariseer en analyseer je deze risico’s? En wat zijn dan die activiteiten die je inzet om de risico’s beheersbaar te houden, te reduceren of te elimineren? Deze vragen komen uitgebreid aan bod in de Mastermodule Enterprise Risk Management van De Haagse Hogeschool. In slechts 10 weken bekwaam je je in deze vorm van risicomanagement, zonder daarvoor direct een masteropleiding te hoeven volgen.  

Met andere studenten vorm je in deze mastermodule een learning community. Daarin worden de unieke kennis, ervaringen en talenten van iedere student afzonderlijk gewaardeerd. Samen inspireren en versterken jullie elkaar. De docent/onderzoekers voegen zich graag in dat verrijkende proces. Leren is in deze module vooral reflecteren, elkaar motiveren, inspireren en scherp houden. Je geeft en ontvangt peerfeedback aan de andere leden van de learning community. 

Bij elke opleiding van De Haagse Hogeschool staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. Het doel van deze module is dat jij straks binnen je eigen organisatie de expert bent op het gebied van enterprise risk management. Dat je in die rol ook anderen meeneemt in het beheersbaar houden van strategische en operationele bedrijfsrisico’s. De opgedane kennis pas je direct toe in je eigen organisatie. Jouw organisatie heeft dan ook gelijk profijt van je pas verworven expertise. 

Jouw investering 

Hoeveel geld en tijd investeer je?

Startdatum 6 oktober 2023
Duur 10 weken 
Lessen 3 uur per week
Tijdsinvestering 5 uur zelfstudie per week 
Kosten in één keer € 2.995 
Meer over de kosten
 • Over deze mastermodule hoef je geen btw te betalen. 
 • De organisatie waar je werkt, kan de kosten van deze module integraal als zakelijke onkosten opvoeren.  
 • Heb je een onderwijsbevoegdheid óf ben je leraar in het hbo en heb je minimaal een diploma op bachelorniveau, dan kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs. Voor meer informatie hierover: klik op voorgaande link. 

Inhoud van de studie

De Haagse Hogeschool Pro biedt veel opleidingen aan in een blended vorm. Het programma van deze mastermodule bestaat volledig uit fysiek onderwijs. We verwachten van je, dat je elke bijeenkomst voorbereidt en naderhand de verwerkingsopdrachten doet. Voor deze mastermodule geldt een aanwezigheidsverplichting. Je mag in totaal één college verstek laten gaan. Ben je vaker afwezig, dan overleg je met je docent of programmamanager hoe je met een extra toets je afwezigheid kunt compenseren. In deze mastermodule geef je minstens één keer peerfeedback op hoe een andere student een opdracht heeft uitgewerkt of een presentatie heeft gehouden.

Onderwerpen 1
Onderwerpen 2
Toetsing

Je kennis en inzet toetsen we met een formatieve evaluatie en met een summatieve toets. In de formatieve evaluatie bespreken we je activiteiten binnen de learning community: wat gaat er wel en niet goed, waar zitten eventuele misconcepties en wat is nodig om een volgende stap in je leerproces te kunnen zetten? Met de summatieve toets kijken we of je een studieonderdeel voldoende beheerst. Met deze proeve van bekwaamheid sluit je een studieonderdeel af. 

Bij het volgen van deze mastermodule geldt een aanwezigheidsplicht. Je mag niet meer dan 1 college verzaken. Ben je vaker afwezig, dan overleg met je docent en programmamanager over een extra toets om je absentie te compenseren. 

Werkvormen

Blended learning 

Alle opleidingen van De Haagse Hogeschool Pro worden aangeboden in een blended vorm. Dit houdt in dat er in het programma een mix is van fysiek en online onderwijs. Bij elke opleiding staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. 

Een oplossing op maat 

Alle opleidingen kunnen ook incompany gevolgd worden. Wil je een leertraject dat perfect aansluit bij de wensen van je organisatie? Wij denken graag met je mee voor een maatwerkoplossing. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Het resultaat

Wanneer je de Mastermodule Enterprise Risk Management succesvol hebt afgerond 

 • krijg je een certificaat van deelname; 

 • kun je met een originele bijdrage richting geven aan je organisatie, waarbij je een hele reeks van theorieën, principes en concepten toepast in de praktijk; 

 • kun je risico’s herkennen, analyseren en in kaart brengen; 

 • kun je een beargumenteerd advies uitbrengen over hoe je deze risico’s wilt reduceren; 

 • kun je je kennis en inzichten toepassen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een brede of multidisciplinaire context; 

 • kun je op basis van je methodologische kennis een toegepast onderzoek op strategisch niveau tot een goed einde brengen;; 

 • kun je de risicovolwassenheid van een organisatie kritisch beoordelen.