Vragen?

Neem contact op

Introductie

Je wilt binnen je organisatie graag bijdragen aan duurzame waardecreatie. Aan een integere en beheerste bedrijfsvoering. Een goede governance en compliance zijn daarvoor essentieel. 

Je wilt daar veel meer over weten. Je wilt je vooral bekwamen in het onderkennen van de risico’s die governance en compliance kunnen schaden. Financiële risico’s en IT-risico’s. Je wilt ze kunnen monitoren en beheersen. Dan is de module Governance, Risk and Compliance uit de Master Risicomanagement van De Haagse Hogeschool voor jou een prima vertrekpunt.  

Alles over toelating

Toelatingseisen

Wanneer je deze module uit de Master Risicomanagement graag wilt volgen, verwachten we dat je een hbo- of wo-diploma kunt laten zien. Net zo belangrijk is de werkervaring. Bij aanvang van de module heb je minimaal 2 jaar gewerkt in een voor deze module relevante functie. 

Meer informatie of direct aanmelden?

Bekijk de Inschrijfvoorwaarden

Waarom deze opleiding?

 • In een tijdsbestek van slechts 10 weken leer je op masterniveau veel over governance, risk en compliance. 

 • Deze module uit de Master Risicomanagement staat dicht bij de praktijk. 

 • Vanuit een internationaal perspectief bestudeer je de risico’s voor een good governance.   

 • Je verdiept niet alleen je kennis, je werkt ook veel samen in een learning community. 

Onderwijs en onderzoek bij De Haagse Hogeschool zijn nauw verbonden aan de praktijk. De mastermodule Governance, Risk and Compliance sluit direct aan bij ontwikkelingen in de samenleving. In jouw werksituatie ervaar je hoe essentieel good governance is als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Hoe compliance en risicomanagement daarmee onlosmakelijk verbonden zijn. Vanuit een internationaal perspectief leer je in een studietraject van 10 weken inzien welke strategische, financiële en bestuurlijke risico’s good governance en compliance in de weg kunnen staan. Je leert deze risico’s met een systematische aanpak te inventariseren en te analyseren. Als dat nodig is, leer je ook veranderingen in beweging te zetten.  

Met andere studenten vorm je in deze mastermodule een learning community. Daarin worden de unieke kennis, ervaringen en talenten van iedere student afzonderlijk gewaardeerd. Samen inspireren en versterken jullie elkaar. De docent/onderzoekers voegen zich graag in dat verrijkende proces. Leren is in deze module vooral reflecteren, elkaar motiveren, inspireren en scherp houden. Je geeft en ontvangt peerfeedback aan de andere leden van de learning community. 

Bij elke opleiding van De Haagse Hogeschool staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. Het doel van deze module is dat jij straks binnen je eigen organisatie de expert bent op het gebied van governance, risk en compliance. Dat je in die rol ook anderen stimulerend meeneemt in het beheersbaar houden van strategische, financiële en bestuurlijke risico’s. Jouw werkgever profiteert gelijk van je pas verworven expertise. 

Jouw investering 

Hoeveel geld en tijd investeer je?

Startdatum 27 oktober 2023
Duur 10 weken 
Lessen 3 uur per week
Tijdsinvestering 5 uur zelfstudie per week
Kosten in één keer € 2.995
Boekengeld € 100
Meer over de kosten
 • Over deze mastermodule hoef je geen btw te betalen. 
 • De organisatie waar je werkt, kan de kosten van deze module integraal als zakelijke onkosten opvoeren.  
 • Geïnteresseerd in een lening? Lees meer over een ‘LevenLangLerenKrediet’ bij de Dienst Uitvoerend Onderwijs.  
 • Heb je een onderwijsbevoegdheid óf ben je leraar in het hbo en heb je minimaal een diploma op bachelorniveau, dan kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Inhoud van de studie

De Haagse Hogeschool Pro biedt veel opleidingen aan in een blended vorm. Het programma van deze mastermodule bestaat volledig uit fysiek onderwijs. Iedere bijeenkomst bestaat uit twee delen: 3 uur college met een docent én 3 uur studeren en onderzoeken samen met je medestudenten in de learning community.  

In 3 opeenvolgende blokken maak je kennis met de hoofdthema’s van deze module: 1) Risk en Compliance, 2) IT en 3) Governance. Deze 3 blokken zijn op elkaar afgestemd en vormen een geheel. Je werkt gedurende de hele module met een doorlopende casus. Zo krijg je een mooi overzicht van de gehele lesstof en leer je die toe te passen in de praktijksituatie. 

We verwachten van je, dat je elke bijeenkomst voorbereidt en naderhand de verwerkingsopdrachten doet. Voor deze mastermodule geldt een aanwezigheidsverplichting. Je mag in totaal 1 college verstek laten gaan. Ben je vaker afwezig, dan overleg je met je docent of programmamanager hoe je met een extra toets je afwezigheid kunt compenseren. In deze mastermodule geef je minstens 1 keer peerfeedback op hoe een andere student een opdracht heeft uitgewerkt of een presentatie heeft gehouden.  

Onderwerpen 1
Onderwerpen 2
Toetsing

Je kennis en inzet toetsen we met een formatieve evaluatie en met een summatieve toets. In de formatieve evaluatie bespreken we je activiteiten binnen de learning community: wat gaat er wel en niet goed, waar zitten eventuele misconcepties en wat is nodig om een volgende stap in je leerproces te kunnen zetten? Met de summatieve toets kijken we of je een studieonderdeel voldoende beheerst. Met deze proeve van bekwaamheid sluit je een studieonderdeel af. 

Bij het volgen van deze mastermodule geldt een aanwezigheidsplicht. Je mag niet meer dan 1 college verzaken. Ben je vaker afwezig, dan overleg met je docent en programmamanager over een extra toets om je absentie te compenseren. 

Werkvormen

Blended learning

Alle opleidingen van De Haagse Hogeschool Pro worden aangeboden in een blended vorm. Dit houdt in dat er in het programma een mix is van fysiek en online onderwijs. Bij elke opleiding staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal.

Een oplossing op maat

Alle opleidingen kunnen ook incompany gevolgd worden. Wil je een leertraject dat perfect aansluit bij de wensen van je organisatie? Wij denken graag met je mee voor een maatwerkoplossing. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Het resultaat

Wanneer je de Mastermodule Governance, Risk and Compliance succesvol hebt afgerond 

 • krijg je een certificaat van deelname; 

 • heb je kennis van een hele reeks van theorieën, principes en concepten over governance, risk en compliance; 

 • ben je in staat om op basis van al die kennis interventies te plegen in je organisatie, met als doel veranderingen te bewerkstelligen; 

 • kun je zelfstandig of in samenspraak met anderen ethische afwegingen maken en daarvoor draagvlak in de organisatie vinden; 

 • kun je de risicovolwassenheid van een organisatie kritisch beoordelen.