Vragen?

Neem contact op

Introductie

In ons digitale tijdperk worden we steeds afhankelijker van beschikbare systemen en betrouwbare informatie. Het digitale landschap is erg complex. Daarom zal cybersecurity ook in jouw organisatie hoog op de beleidsagenda staan. 

Voor een succesvolle bedrijfsvoering is het cruciaal dat er in je organisatie specialisten zijn die de cyberrisico’s signaleren en hierover adviseren. Jij kunt zo’n expert zijn wanneer je deze Mastermodule IT & Cyber Risks volgt. De module geeft je praktische handvatten voor het implementeren van cybersecurity binnen je organisatie. Handvatten die je direct om kunt zetten in acties. 

Alles over toelating

Toelatingseisen

Wanneer je deze module uit de Master IT & Cyber Risks graag wilt volgen, verwachten we dat je een hbo- of wo-diploma bezit, of dat je beschikt over HBO denk- en werkniveau. Net zo belangrijk is werkervaring.

Meer informatie of direct aanmelden?

Waarom deze opleiding?

 • Je bent straks binnen je organisatie de vraagbaak over IT- en cyberrisico’s.

 • Je hebt kennis van klassieke en nieuwere cyberrisico’s en handelt daar adequaat naar.

 • Je ziet het gevaar van de menselijke factor en de waarde van professionele skills.

 • Je weet heel veel over cloudimplicaties in relatie tot cyberveiligheid.

Hoe herken je de IT-risico’s in je organisatie? Hoe los je ze op en beheers je ze? Als breed georiënteerde risicomanager is het ook je taak om de IT-risico’s te onderkennen, analyseren en beschrijven. Om de relatie te bepalen tussen deze risico’s en de organisatiestrategie. Om voorstellen te doen aan je medemanagers en om toe te zien op de uitvoering van de maatregelen om de IT-risico’s te beheersen. Al deze elementen die behoren bij het generieke profiel van de risicomanager, komen aan de orde in de Mastermodule IT & Cyber Risks.

Met je medestudenten vorm je een learning community. Daarin worden de unieke kennis, ervaringen en talenten van iedere student afzonderlijk gewaardeerd. Samen inspireren en versterken jullie elkaar. De docent/onderzoekers voegen zich graag in dat verrijkende proces. Leren is in deze module vooral reflecteren, elkaar motiveren, inspireren en scherp houden. Je geeft en ontvangt peerfeedback aan de andere leden van de learning community.

Bij elke opleiding van De Haagse Hogeschool staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. Na deze module ben jij straks de risicomanager die een sterkte-zwakteanalyse uitvoert. Die aangeeft welke acties nodig zijn om je organisatie cyberveilig te maken en te houden. Met de opgedane kennis en vaardigheden heb je direct een meerwaarde in je organisatie.

Jouw investering 

Hoeveel geld en tijd investeer je?

tdatum 26 april 2024
Duur 10 weken
Lessen 3 uur per week
Tijdsinvestering 5 uur zelfstudie per week 
Kosten in één keer € 2.995 
Meer over de kosten
 • Over deze mastermodule betaal je geen btw. 
 • De organisatie waar je werkt, mag de kosten van deze module integraal als zakelijke onkosten opvoeren.  
 • Heb je een onderwijsbevoegdheid óf ben je leraar in het hbo en heb je minimaal een diploma op bachelorniveau, dan kun je mogelijk aanspraak maken op de lerarenbeurs. Voor meer informatie hierover: klik op voorgaande link. 

Inhoud van de studie

Het programma van deze mastermodule bestaat volledig uit fysiek onderwijs. We verwachten van je, dat je elke bijeenkomst voorbereidt en naderhand de verwerkingsopdrachten doet.  

Bij het volgen van deze mastermodule geldt een aanwezigheidsplicht. Ben je onverhoopt toch een keer afwezig, dan haal je de gemiste stof in door de hand-outs en de aantekeningen te bestuderen en door alsnog de opdrachten te maken die tijdens de bijeenkomst zijn gemaakt en besproken. Na inlevering van de opdrachten zal de docent daarop beknopt feedback geven. Mocht je meer dan 20 procent van de bijeenkomsten afwezig zijn geweest, dan overleg je met de docent en programmamanager over een additionele toets voor verdere compensatie. 

In deze mastermodule geef je minstens één keer peerfeedback op hoe een andere student een opdracht heeft uitgewerkt of een presentatie heeft gehouden.  

Onderwerpen 1
Onderwerpen 2
Toetsing

Je kennis en inzet toetsen we op 2 manieren. We bespreken tijdens een evaluatie jouw activiteiten binnen de learning community. Je geeft peerfeedback op hoe een medestudent een opdracht heeft uitgevoerd. Je krijgt ook minimaal 1 keer feedback van een medestudent en geeft dan aan hoe je die feedback hebt verwerkt. Daarnaast toetsen we of je de aangereikte kennis voldoende beheerst. Daarvoor schrijf je een artikel en werk je wekelijks aan een casus waarin je een probleem onderzoekt aan de hand van de opgedane theorie. Een medestudent voorziet de cases van commentaar (peerassessment).  

Werkvormen

Blended learning

Alle opleidingen van De Haagse Hogeschool Pro worden aangeboden in een blended vorm. Dit houdt in dat er in het programma een mix is van fysiek en online onderwijs. Bij elke opleiding staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. 

Een oplossing op maat

Alle opleidingen kunnen ook incompany gevolgd worden. Wil je een leertraject dat perfect aansluit bij de wensen van je organisatie? Wij denken graag met je mee voor een maatwerkoplossing. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Het resultaat

Wanneer je de Mastermodule IT & Cyber Risks succesvol hebt afgerond 

 • krijg je een certificaat van deelname; 

 • onderken je de samenhang tussen algemeen risicomanagement en IT Risk Management en zie je wat je organisatie nodig hebt aan IT Risk Management; 

 • stel je prioriteiten in de beheersing van de geïnventariseerde IT-risico’s op basis van de kans, impact en Risk Appetite; 

 • hebben de procedures en modellen die nodig zijn om IT-risico’s te reduceren, geen geheimen meer voor je.