Hulp bij aangifte door studenten De Haagse Hogeschool én de Belastingdienst

Studenten van de opleidingen Bedrijfseconomie, Accountancy en Bedrijfskunde MER van De Haagse Hogeschool bieden elk jaar in april in samenwerking met de Belastingdienst gedurende twee weken HUlp Bij Aangifte (HUBA) voor de aangifte inkomstenbelasting aan bewoners van Den Haag. Op deze manier passen de studenten de geleerde theorie toe in de praktijk. Daarnaast maken zij, samen met de Belastingdienst, daadwerkelijk verschil voor die Haagse bewoners voor wie het doen van aangifte niet eenvoudig is, maar die geen toegang hebben tot een adviseur.

Tijdens ieder gesprek van ongeveer 20 minuten helpen de studenten de Hagenezen met hun belastingaangifte. Op een dag voeren de 80 betrokken studenten dus tussen de 18 en 20 gesprekken. Als studenten vragen hebben, kunnen ze de hulp van een belastingdienstmedewerker inroepen. “Voor studenten is het zwaar, het kost ze veel energie om de hele dag te praten. Soms uiten mensen hun onbegrip over de belastingwetgeving.  Indien nodig kan er voor verdere uitleg een afspraak worden gemaakt op het Belastingkantoor,  vertrouwt een belastingdienstmedewerker ons toe.

“De nauwe samenwerking met de hogescholen is randvoorwaardelijk om de kwaliteit te waarborgen”, vertelt directeur Interactie Belastingdienst Eline Spros-Vierkant. “Wij vinden het heel belangrijk dat wij mensen steunen waar nodig. Het wordt steeds makkelijker maar er blijft altijd een groep mensen voor wie het ingewikkeld blijft. Het is voor de bewoners van Den Haag fijn om naast bijvoorbeeld de Belastingtelefoon, de eigen locaties van de Belastingdienst en bibliotheken ergens naartoe te kunnen. We zijn vooral heel blij met de hulp in de vorm van studenten en dat twintig hogescholen, waaronder De Haagse, hieraan mee willen werken. De studenten helpen ons zo om burgers met een hulpvraag beter van dienst te kunnen zijn.”

Vierdejaarsstudent Bedrijfseconomie Dimitri: “De meeste mensen reageren heel positief op de hulp van studenten bij aangifte, maar soms is het lastig uitleggen aan mensen, met bijvoorbeeld alleen een bijstandsuitkering, dat ze toeslagen moeten terugbetalen”. Volgens Dimitri zijn de studenten goed voorbereid op dit spreekuur. De studenten hebben 4 uur voorlichting gekregen van de Belastingdienst en hebben het toelatingstentamen hulp bij belastingaangifte gemaakt als onderdeel van de module Belastingrecht. Voor studenten Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde is dit een keuzevak en voor studenten Accountancy verplicht.

Een moeder (86) en dochter (63) uit de wijk Morgenstond zijn heel tevreden over de studenten. “Je merkt er niks van dat ze nog student zijn, ze zijn heel scherp en alert. Ze checken alle informatie die al is ingevuld op het formulier”.

Directeur Interactie Belastingdienst Eline Spros-Vierkant: “Dit jaar is er voor het eerst gebruik gemaakt van kennisnet, dit is een website die ontwikkeld is door de Belastingdienst voor alle hulpverleners die een ander helpen met het invullen van de aangifte.  Voor de studenten  dient het kennisnet als opleidingsprogramma waar alle inhoudelijke hulp op staat. Het gaat hierbij niet alleen om kennis, het gaat ook om hoe het gesprek aan te gaan, de sociale vaardigheden.  Het is tegenwoordig steeds belangrijker om naast de fiscale kennis het goede gesprek aan te gaan.”

Ook de opleidingen zijn erg enthousiast over de samenwerking met de Belastingdienst. “Op deze manier kunnen onze studenten de kennis die zij in de schoolbanken leren direct toepassen in de praktijk. En bovendien dragen zij ertoe bij om die mensen hulp te bieden bij het invullen van de aangifte die het niet zelf kunnen. Dat sluit helemaal aan bij de ambitie van De Haagse Hogeschool om van onze studenten betrokken wereldburgers te maken”, zegt Philippe Van Puymbroeck, opleidingsmanager van de opleiding Bedrijfseconomie.