Lector publiceert boek over rol politie in Schilderswijk

Er is nog steeds veel wantrouwen tegen de politie onder jongeren in de Haagse Schilderswijk. Dat is één van de conclusies die lector Baukje Prins en haar medeonderzoekers trekken in hun rapport ‘Geboren en getuige in de Schilderswijk’, een bundeling van 49 verhalen van jongeren tussen de 18 en 27 jaar.

Politie Haaglanden

De aanleiding voor het onderzoek zijn de diverse incidenten die de laatste jaren in de Haagse wijk plaatsvonden. In veel van de (lokale en nationale) mediaverhalen over de Schilderswijk was vaak een (negatieve) rol weggelegd voor de politie. Opvallend was echter dat een onderzoek van de Nationale ombudsman in 2014 concludeerde dat de politie niet te hard optrad. Een opvallende conclusie, omdat deze haaks stond op het gevoel van veel jonge Schilderswijkers.

Hoe kan het toch dat er zo’n grote kloof bestaat tussen de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek enerzijds, en de overtuiging van direct betrokkenen anderzijds? Dat was de vraag die Boukje en haar kenniskring zichzelf stelde toen ze in 2014 met het onderzoek begonnen.

De resultaten zijn vanaf dinsdag 26 september op de website van het lectoraat te bekijken. De NOS interviewde onderzoek Corina Duijndam alvast over de belangrijkste conclusie. Het hele artikel is te lezen op de website van de NOS.