'Visiting Old Friends’: oud-studenten en (oud-)medewerkers staan stil bij heden en verleden HHs

De Haagse Hogeschool is jarig. Op 1 september 2017 was het precies 30 jaar geleden dat De Haagse na een fusie van 14 hbo-instellingen werd opgericht. Op 21 april komen alumni, oud-medewerkers en personeel van de hogeschool samen om stil te staan bij wat De Haagse in de afgelopen 30 jaar heeft betekend, voor haar studenten en de samenleving. ‘Visiting Old Friends’: een dag van ontmoeten, herinneringen ophalen, maar óók van vooruitkijken.

Jan Geerts is sinds 2013 als Adviseur Alumnirelaties de spil in een netwerk van oud-studenten, niet alleen uit Nederland, maar uit alle delen van de wereld. De alumnidag is een mooie aanleiding om terug te kijken op de rijke geschiedenis van De Haagse, die in 1987 ontstond uit een fusie tussen kleinere hogescholen. “Het ministerie stuurde aan op deze fusie om het hbo ook in de toekomst levensvatbaar te houden”, vertelt Geerts. “Aanvankelijk bleven deze instellingen nog op hun eigen locatie. Toen in 1996 het huidige hoofdgebouw zijn deuren opende, kwamen de meeste opleidingen onder één dak. Zo ontstond één hogeschool met vier locaties: de hoofdvestiging in Den Haag, de sportopleidingen in Kijkduin, een groot deel van de technische opleidingen in Rijswijk en drie IT-opleidingen in Zoetermeer.” In die eerste jaren bestond de hogeschool nog uit verschillende bloedgroepen met elk hun eigen cultuur. “Het duurde enige jaren voordat studenten zich echt onderdeel van De Haagse voelden. In ons hoofdgebouw kwamen studenten van verschillende faculteiten bij elkaar, waardoor ze een goed beeld kregen van wat op andere opleidingen speelde. Er is in de afgelopen 30 jaar dan ook veel geïnvesteerd in onderwijsprogramma’s waarbij studenten over de schotten van hun opleiding leerden kijken en in multidisciplinaire teams met elkaar samenwerkten.”

Wereldwijd netwerk van oud-studenten

Sinds haar oprichting heeft De Haagse zich ontwikkeld van 14 kleinere hbo-instellingen naar een hogeschool die nu ruim 26.000 studenten telt met meer dan 140 nationaliteiten. Ook kwamen er veel opleidingen bij en zijn er nu veertig bacheloropleidingen, zes masters en twintig post-hbo-opleidingen, vertelt Geerts. “De beroepspraktijk is vanaf het begin zeer stevig verankerd in de hogeschool. Zo heeft elke opleiding een werkveldcommissie waarin meestal ook oud-studenten zitten. Hier wordt getoetst of het opleidingsaanbod aansluit op de ontwikkelingen in het vakgebied.”

Ook ontwikkelde De Haagse zich tot een echt internationale hogeschool, waar studenten uit alle delen van de wereld een studie volgen. “Zo’n 10 tot 15 procent van onze studenten is afkomstig uit het buitenland. Onze oudste internationale opleidingen bieden we al 30 jaar aan. Zoals de Hogere Europese Beroepen Opleiding, nu European Studies. Een opleiding met Nederlandse studenten, maar ook met veel buitenlandse studenten. De studenten die uit het buitenland komen, oriënteren zich goed op het land en de stad waar ze willen studeren. Ze hebben vaak mooie herinneringen aan hun tijd aan De Haagse”, zegt Geerts. “Zo ontmoette ik vorig jaar de oud-studente Jami Laclé in Washington tijdens een diner dat we voor alumni hadden georganiseerd. Zij heeft nu een functie bij de Wereldbank en vertelde dat zij na haar opleiding IBMS aan De Haagse masterstudies had gevolgd aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Haar beste herinneringen bewaart zij echter aan haar studententijd in Den Haag. Ze bood aan om contactpersoon te worden van een alumnikring in Washington. Dat is een aanbod dat wij niet afslaan, want wij zoeken altijd naar enthousiaste oud-studenten in andere landen die iets voor ons willen betekenen.”

Er bestaan ook in Nederland veel netwerken van studenten die elkaar na hun studie blijven ontmoeten. Dit zijn voor De Haagse en haar huidige studenten waardevolle netwerken die een ingang bieden tot organisaties waar de studenten van toen carrière hebben gemaakt.“ Zo kunnen zij de kansen van onze studenten op een mooie loopbaan vergroten door een ingang te creëren bij de bedrijven waar zij werken. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om stageplaatsen of afstudeerprojecten voor onze studenten te creëren.”

Een band voor het leven

Op 21 april komen ruim 800 alumni, oud- en huidige medewerkers van De Haagse bij elkaar. Om herinneringen op te halen, maar óók om vooruit te kijken. Zo is de alumnidag een gelegenheid voor bezoekers om hun netwerk uit te breiden. “We vinden het belangrijk om mensen in staat te stellen te netwerken en ervaringen met elkaar te delen”, benadrukt Geerts. De dag gaat van start met een plenaire talkshow in de aula waar gasten uit de wereld van de politiek, het bedrijfsleven, de sport en het onderwijs met elkaar praten over hun ervaringen en vertellen welke invloed De Haagse Hogeschool heeft gehad op hun carrière. Ook staan 46 workshops op het programma die een indruk geven van wat de hogeschool nu aan opleidingen te bieden heeft. “Oud-studenten kunnen zich inschrijven bij hun oude faculteit, maar ook rondkijken bij een andere opleiding. Ook vragen we hen niet alleen aan te geven wat de hogeschool nog voor hen kan doen, maar ook wat ze voor ons kunnen betekenen. Zo kunnen we de mogelijkheden van samenwerking onderzoeken. Onze filosofie is dat je als hogeschool een band voor het leven met studenten aangaat. We hopen dat oud-studenten ook een rol willen spelen bij onze opleidingen, bijvoorbeeld door gastcolleges te geven. We hebben namelijk gemerkt dat veel oud-studenten graag iets willen teruggeven aan de nieuwe generatie studenten.”