Onderzoekers leren praktische vaardigheden

Een wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren, daar weten onze onderzoekers voldoende van. Maar over het schrijven van een goede subsidieaanvraag of de projectleiding rond een onderzoek, valt nog wel wat te leren. Een ervaren en een beginnende onderzoeker volgden daarom de leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek.

Monique Berger Monique Berger

Julie Lehmann was de afgelopen vier jaar vooral bezig met haar promotieonderzoek naar spaargroepen, een bepaalde vorm van microfinanciering. “Voor dat promotieonderzoek werkte ik in mijn eentje, maar een subsidie aanvragen doe je met partners. Ik had geen ervaring met het aanvragen van onderzoeksgelden. Terwijl dat in de toekomst belangrijk gaat worden want elke lector wordt verplicht om gelden binnen te halen. Maar hoe kom je dan aan dat geld? Hoe werk je daarvoor samen? Dat vond ik boeiend om te leren.”

Link met de praktijk

Door de leergang weet Julie nu wat de subsidieroute zou kunnen zijn als ze een vervolgonderzoek op wil zetten. Onderzoek aan een hbo is praktijkgericht, universitair onderzoek is meer opgezet vanuit ontbreken van kennis die moet worden opgevuld. “De praktijkvraag is zo belangrijk, dat maakt het verschil bij een subsidieverzoek voor het hbo. Met mijn promotie heb ik meer aan de kant gezeten van wetenschappelijk universitair onderzoek. Door de leergang werd me weer duidelijk hoe belangrijk de link met de praktijk is. Een van de bijeenkomsten ging over vraagarticulatie: wat wil de praktijk, wat hebben zij nodig van mij als onderzoeker en hoe kan ik daar op inspelen? De leergang heeft me daarvoor geïnspireerd.”

Ervaren onderzoeker

Monique Berger, voormalig projectleider bij het onderzoek naar de perfecte sportrolstoel, is verantwoordelijk voor een deel van FAST@HOME, een onderzoeksproject naar thuisrevalidatie met inzet van e-health. Waarom deed een ervaren onderzoeker zoals zij mee aan de leergang?

Internationale subsidie

“Ik heb meerdere onderzoeksaanvragen gedaan, maar dat deed ik altijd op basis van mijn ‘gut feeling’. Ik wil graag eens een Europees onderzoeksproject doen. Want ik doe veel onderzoek op paralympisch sportgebied, maar dat is geen grote groep in Nederland; om massa te creëren in je onderzoekspopulatie is dan onderzoek in meer landen nodig. Ik wilde leren wat er nodig is om een internationale subsidie aan te vragen. En ik wil weer een RAAK-aanvraag doen; de leergang kon ik daarbij gebruiken als voorwerk. Bovendien: de concurrentie wordt groter, dus het is goed om je te verdiepen in subsidieaanvragen.”

Projectmanagement

Net als Julie vond Monique de bijeenkomst over vraagarticulatie leerzaam, maar ook de laatste bijeenkomst over projectmanagement is haar bijgebleven. “Ik heb vier jaar projectmanagement gedaan en ik liep tegen een aantal dingen op. Nu kreeg ik goede tips, bijvoorbeeld om een stuurgroep in te stellen die de voortgang van het onderzoek kan borgen. Ook zie ik het belang van een ethische commissie als het gaat om bijvoorbeeld privacy-aspecten rond data. Dat is bij ons een aandachtspunt; andere hogescholen zijn daar al verder mee.”

Verschillen zien

Wat beide onderzoekers ook inspirerend vonden, was dat de bijeenkomsten telkens op een andere hogeschool gehouden werden. De leergang is een samenwerking van acht hogescholen, waaronder De Haagse, en iedere hogeschool nam de voorbereiding van een les voor zijn rekening. Monique: “Je leert heel goed van elkaar en je ziet de verschillen in onderzoeksland.”