Minister Dekker in gesprek met studenten HBO-Rechten

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, ging op 7 maart in gesprek met zo’n honderd studenten HBO-Rechten van De Haagse. In de Speakers’ corner discussieerden de studenten met de minister over actuele onderwerpen zoals rechtvaardig straffen en buitengerechtelijke alternatieven om geschillen op te lossen. Dekker: “Ik vond het leuk om hier mijn gedachten te scherpen over een aantal belangrijke thema’s.”

Minister Dekker staat op De Haagse Hogeschool voor de klas

Het drukke schema van de minister weerhield hem er niet van tijd vrij te maken voor een discussie met de studenten HBO-Rechten. “Den Haag is mijn thuisstad, ik woon hier en ben jarenlang wethouder geweest; uit die tijd ken ik De Haagse Hogeschool als een belangrijke onderwijsinstelling in onze stad.” De minister wilde graag drie thema’s met de studenten bespreken: rechtvaardig straffen, toegang tot het recht en privacy.

Straf kwijtschelden?

Bij het thema rechtvaardig straffen ging het om de vraag: moeten gedetineerden hun volledige straf uitzitten? Dekker zelf was het daar niet mee eens; wel stelt hij het automatisme ter discussie dat een gedetineerde een derde van zijn straf kwijt krijgt gescholden. Hij vindt dat eerst echt moet worden gekeken of een gedetineerde zich goed gedragen heeft. Studenten leverden hier zowel pro als contra argumenten voor aan.

Toegankelijkheid recht

Een ander thema was de toegankelijkheid van het recht. In een brief aan de Tweede Kamer pleit Dekker ervoor buitengerechtelijke geschillenbeslechting (zoals mediation) uit te breiden. “In de eerstelijns rechtshulp zie ik dat er veel goed werk gebeurt door bijvoorbeeld sociaal raadslieden. Zij kunnen goed beoordelen of een geschil een kwestie is om mee naar een advocaat te gaan of dat andere hulpverlening nodig is.”

Kinderpardon

Na het derde thema, privacy, konden de studenten vrij vragen stellen. Eerstejaars studente Ayse Kilic vroeg de minister naar zijn visie op het kinderpardon. “Ik was blij dat ik deze vraag kon stellen, het is een actueel onderwerp”, vertelt de studente, die er bij het vak Juridische Vaardigheden een betoog over moest schrijven. Dekker antwoordde Ayse dat hij niet voor een kinderpardon is, maar dat hij prima kan leven met het voorstel dat er nu ligt. “Politiek is ook water bij de wijn doen.”

Rol hbo-juristen

Ayse Kilic vond het “een zinvolle avond.” Minister Dekker deelde die gedachte. “Wat ik interessant vond, is dat we het ook over principiële zaken hebben gehad zoals het kinderpardon.” Hij ging daarnaast in op de rol van hbo-juristen. “Ik denk dat ze een belangrijke rol spelen in buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Een andere rol is, en dat vond ik ook een leuk thema vandaag, alles rond legal tech. We zien dat er veel innovatie is, ook in het recht. Juist hbo-juristen, die goed de verbinding kunnen leggen tussen praktijk en theorie, kunnen daar in meedenken.”

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting (zoals mediation) is een belangrijk thema bij de opleiding HBO-Rechten en onderwerp van een minor. Ook kent De Haagse Hogeschool sinds kort het lectoraat Multi Level Regulation dat zich speciaal met dit onderwerp bezig houdt.