Start (v)aardig!

Grootschalig onderzoek naar beweegvaardigheid van kleuters

Jong geleerd, oud gedaan! 

Een consortium van 10 organisaties uit de sport- en beweegsector is in september 2019 gestart met een grootschalig 4-jarig onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters. Wie op jonge leeftijd (v)aardig start, de juiste fundamentele motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl.  

De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool, Fontys Sporthogeschool, Hogeschool Windesheim, VU, TU/e, Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport en Gemeenten, Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en SALTO-scholen werken hierin samen met nog eens 11 organisaties op het gebied van onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs. 

  

Onderzoek 

Met het Nationale Sportakkoord hebben buurtsportcoaches een grotere verantwoordelijk gekregen om de beweegvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren. Dit is hard nodig gezien de bewegingsarmoede en slechte motoriek onder grote groepen kinderen. Buurtsportcoaches werken op dit moment vooral als uitvoerder van sport- en beweegaanbod en niet zo zeer als regisseur of verbinder tussen de sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging en in de kinderopvang. Het nieuwe takenpakket vraagt om wezenlijk andere competenties. “Ik zou meer willen weten over hoe ik de verschillende partijen bij elkaar kan brengen. Zodat we samen kinderen vaardig opvoeden in bewegen, in plaats van als losse ‘eilandjes’ te werken”, aldus Rinske Bakker, buurtsportcoach in Wageningen. Ook Emile van Delft, buurtsportcoach/teamcoördinator in Almere Stad West, worstelt met een dergelijke vraag. “Wat ik misschien nog wel lastig vind is de niet-meewerkende partijen. Daar zit voor mij een leerpunt, van hoe ga ik daar mee om en hoe bereik ik mensen op de juiste manier om het gezamenlijke doel voor ogen te houden." 

 

De vragen van buurtsportcoaches vormen het uitgangspunt voor het onderzoek ‘Start (v)aardig; bouwstenen voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters’ dat het consortium onder leiding van het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van dr. Sanne de Vries van De Haagse Hogeschool de komende vier jaar uitvoert. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de beweegvaardigheid van kleuters van 4-6 jaar in de verschillende domeinen waar kleuters bewegen (thuis, kinderopvang, school, sport en wijk) zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden bevorderd door de buurtsportcoach.  


Doel en resultaat 

Het doel van het onderzoek is om buurtsportcoaches te helpen met nieuwe kennis over: risicogroepen, beïnvloedbare determinanten en effectieve interventies ter bevordering van de beweegvaardigheid van jonge kinderen. De nieuwe kennis wordt vertaald naar een toolbox met praktische handvatten voor (toekomstige) buurtsportcoaches en naar onderwijsmodules van gerelateerde MBO- en HBO-opleidingen. Het project wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en zal in augustus 2023 afgerond zijn.