Wereldwijde kinderrechten centraal op De Haagse Hogeschool

Studenten en genodigden stonden op 20 november stil bij het 30-jarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag. Tijdens de conferentie Children’s Rights stond dus alles in het teken van de rechten van het kind. Hoe staat het met deze rechten?

De winnaars van de tekenwedstrijd

Bewustzijn

De conferentie opende met een tekenwedstrijd georganiseerd door UNICEF. Zowel basisschoolleerlingen uit de Haagse regio als studenten van de faculteit Sociaal Werk & Educatie (SWE) hadden tekeningen gemaakt over kinderrechten die zij belangrijk vonden. In een volle aula werden de zes gelukkige winnaars - drie basisschoolleerlingen en drie studenten - bekend gemaakt.

De juryleden van de tekenwedstrijd gaven aan dat in de tekeningen ‘’moeilijke onderwerpen op creatieve wijze in beeld werden gebracht’’. De jury benadrukte daarbij dat het van groot belang is dat kinderen op de hoogte zijn van wat er speelt in de wereld. De tekeningen gingen over onderwerpen als oorlog en huiselijk geweld, blijk gevend van het besef dat niet elk kind in de wereld dezelfde rechten krijgt, zoals veiligheid, een dak boven het hoofd of voedsel.

Gelijkwaardige wereldburgers

Eén van de gastsprekers van de dag was prinsjes Laurentien van Oranje. Met haar stichting, de Missing Chapter Foundation, zet zij zich in voor kind-inclusie: ervoor zorgen dat kinderen zoveel mogelijk mee kunnen denken in de maatschappij.

In de presentatie van de prinses draaide het om het thema burgerschap. ‘’Burgerschap gaat over het je kunnen verplaatsen in andere mensen, en het besef dat de wereld groter is dan ons eigen plekje’’, aldus de prinses.

Prinses Laurentien presenteert tijdens de conferentie

Onderdeel van dit burgerschap is de bijdrage die kinderen kunnen leveren aan onze samenleving. Kinderen moeten hun eigen pad kunnen creëren. Dus niet ‘zo moet jij worden’, maar ‘dit is wie jij bent’. Kinderen zouden moeten leren wat het is om actief burger te zijn - niet alleen voor de toekomst, maar ook voor in het nu. “Kinderen hebben niet altijd alle antwoorden, maar volwassenen ook niet.”, aldus de prinses. Juist zij hebben vaak goede ideeën voor hoe dingen anders zouden kunnen (of moeten), maar hebben soms moeite om deze ideeën over te brengen naar volwassenen. Prinses Laurentien legde uit dat er daarom ‘vertalers’ nodig zijn die helpen deze barrière te doorbreken, die beide partijen samen brengen door te zorgen voor soepele communicatie.

De Haagse Hogeschool leidt haar studenten ook op tot wereldburgers. De studenten van de faculteit SWE maken zich tijdens hun opleidingen klaar om in de toekomst in verschillende sociale vakgebieden als zorg en onderwijs te werken met kinderen. Met het verzoek om zich ook te ontwikkelen tot ‘ vertaler’ voor het jonge kind, vroeg prinses Laurentien hen eigenlijk om die ontwikkeling tot wereldburger ook door te geven aan hun toekomstige pupillen.

Meegroeien

Na de presentaties was het tijd voor verschillende workshops. Deze workshops gaven op interactieve wijze een beeld aan de omstandigheden van kinderen. Er was aandacht voor onder andere kinderhuwelijken, kinderrechten in juridische procedures en geweld tegen kinderen in de jeugdzorg.

Professor dr. Ton Liefaard, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de Universiteit Leiden, sloot de dag af met een verhaal over het belang van zichtbaarheid en participatie van kinderen in de samenleving: “kinderrechten moeten meegroeien met de wereld van nu”, aldus Liefaard.