Zorgen dat de machines het blijven doen

‘Dat loopt weer gesmeerd’, zo heette het symposium waar de Gouden Oliedruppel Award* uitgereikt werd. De prijs ging onder andere naar de minor Asset Management and Maintenance van de opleiding Werktuigbouwkunde.

minor Asset Management and Maintenance

Het vakgebied maintenance is volop in beweging. Installaties worden steeds complexer, de productiviteit moet omhoog, de betrouwbaarheid moet worden vergroot. Door de opkomst van sensoring en big data is het voorspellen van onderhoud een hot item. Logisch dus dat studenten zich hierin willen verdiepen. Tijdens de minor doen de studenten onderzoek naar de status van asset management bij een bedrijf. Aan dit onderzoek koppelen ze een adviesrapport. Met een posterpresentatie lieten ze op het symposium zien hoe ze dit aangepakt hadden.

Student Mark van Boekel vertelt: “Ik heb met twee andere studenten onderzoek gedaan naar de implementatie van asset management binnen een waterschap. De ideeën die wij opdeden tijdens gesprekken met medewerkers en het analyseren van documenten hebben we vertaald naar adviezen. Die kun je zien als handvatten om het systeem van asset management te verbeteren.” Mark en zijn medestudenten adviseerden onder andere om faalgedrag te documenteren en de onderhoudsstrategie vervolgens aan te passen, om een ontwerpstrategie te overwegen waarbij toekomstige waterstromen meegenomen worden, om het gebruik van een gezamenlijke database voor onderhoudsactiviteiten te verbeteren, en om voor line of sight te zorgen door de organisatie te versimpelen en een risicomatrix te implementeren.

Mark koos de minor Asset Management and Maintenance omdat docent Tony Bostelaar er zo enthousiast over was maar vooral omdat hij onderhoud nou eenmaal een heel interessant onderdeel van techniek vindt. Tijdens de minor leerde hij het onderhoudssysteem in te richten op basis van de afwegingen kosten, prestaties en risico's. “Dat is ontzettend belangrijk bij het onderzoeken en engineeren van modificaties om de levensduur van equipment te verlengen”. Mark vond de minor best pittig maar tegelijkertijd heel interessant. Dat hij terechtkwam in een bedrijf zonder eigen assets zorgde dat hij en zijn groepsgenoten zich net iets minder met onderhoud bezig konden houden. Omdat het om een asset management consultancybureau ging, heeft hij wel weer veel kunnen leren op strategisch en tactisch niveau, en heeft hij daarnaast zijn sociale skills wat aan kunnen scherpen.

Is Mark van plan later iets met onderhoud te gaan doen? Het antwoord is ja. Mark: “Later, als ik groot ben, wil ik graag reliability engineer zijn in een bedrijf waar alles stuk gaat zonder dat iemand weet waarom.” Daar gaat hij dan dus verandering in brengen.

 

* Gouden Oliedruppel Award is een landelijke prijs voor een buitengewone inzet voor het vakgebied tribologie. Tribologie, oftewel wrijvingsleer, is een multidisciplinaire wetenschap die onze samenleving economisch duurzamer, veiliger en slagvaardiger maakt.