Platform Seniorvriendelijke Stad Den Haag

In Den Haag wonen ruim 76.000 65-plussers en hun aandeel binnen de stedelijke bevolking groeit. Eind 2014 trad Den Haag als eerste Nederlandse stad toe tot het netwerk van 'age friendly cities' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Wereldgezondheidsorganisatie onderscheidt gebieden waarop een seniorvriendelijke stad goed moet scoren, zoals huisvesting, mobiliteit, zorg en werkgelegenheid.

seniorvriendelijke stad In het recente verleden heeft de gemeente aan Haagse ouderen gevraagd hoe zij hun wijk op die punten beoordelen. In 2020 zal het Lectoraat Urban Ageing samenwerken in het Platform Seniorvriendelijke Stad Den Haag, om dit onderzoek voort te zetten en het huidige Platform als netwerk uit te bouwen.

Samen met Hulsebosch Advies en AFEdemy zal het lectoraat focusgroepen en een grootschalige interviewstudie verrichten onder Haagse ouderen om te kijken hoe seniorvriendelijk de stad is. Op basis van deze gegevens en overige nationale en internationale onderzoeksrapporten, zal een integraal adviesrapport voor de Gemeente Den Haag worden opgesteld. De komende weken wordt druk gewerkt aan de opzet van een nieuw meetinstrument, samen met AFEdemy en docentonderzoekers Rudy van den Hoven (SWE) en Jeroen Dikken (GVS). Het onderzoek moet eind 2020 zijn afgerond.