Big conversation op 7 mei over Sustainable Development Goals

De Big Conversation op 7 mei ging over de SDG’s als concepted concept (een concept dat veel discussie en debat nodig heeft voor het juiste gebruik en de juiste interpretatie ervan).

Big conversation

Laurence Guérin en Stijn Dhert introduceerden het thema. Beide benadrukken dat we de SDG’s niet als een normatief kader moeten beschouwen. Dit gebeurt te vaak, ook binnen ons onderwijs. Wat nodig is zijn inclusieve, participatieve processen van burgers en professionals om het gebruik en de interpretatie van de SDG’s te betwisten en te ontwerpen.

Laurence gaf ons een kijkje in de historie. Sinds de Club van Rome (1972) zijn we bezig met het begrip duurzaamheid (The Limits of Growth). En er zijn verschillende grote bijeenkomsten en publicaties geweest die hierop hebben voortgebouwd. Daarin is te zien dat er steeds spanning is in de dominantie van economische belangen ten opzichte van andere belangen zoals de omgeving, het klimaat en sociaal-culturele aspecten. Het gaat om het samenspel tussen vijf P’s: People, Planet, Profit, Partnerships and Peace, waarbij de laatste twee vooral de middelen zijn om de doelstellingen op de andere P’s te realiseren.

Stijn Dhert gaf aan dat critial thinking heel belangrijk is. De SDG’s vormen een sterk antropocentrische agenda en in mindere mate een ecocentrische agenda. En vraagstukken over over-populatie, de disbalans tussen het Noordelijke en Zuidelijke halfrond en andere ongelijkheden dan gender-equality worden nauwelijks meegenomen.

Hier kun je de Big Conversation terugluisteren.

De volgende Big Conversation is op donderdag 4 juni van 15.00-16.00 uur.