Steeds meer kinderen bewegen slechter

Afgelopen schooljaar namen meer dan 70.790 kinderen (geanonimiseerde data inzichten) aan de MQ Scan deel. MQ staat voor Motorische Quotiënt. De MQ Scan is een motoriektest voor kinderen van 4 – 12 jaar waarin kinderen zo snel mogelijk een parcours met verschillende onderdelen moeten afleggen. De scan is ontwikkeld door De Haagse Hogeschool, Athletic Skills Model en de Vrije Universiteit Amsterdam.

kinderen in gymzaal Uit de gegevens uit 2019 blijkt dat 28% van de basisschoolkinderen uit de bovenbouw motorisch achterblijft. Dit versterkt het beeld dat steeds meer kinderen slechter bewegen.

Motoriek is het vermogen om in allerlei contexten te bewegen. Steeds duidelijker wordt dat goed bewegen, dus een goed ontwikkelde motoriek, een nauwe relatie heeft met de algehele ontwikkeling van kinderen.
Kinderen die achterblijven met hun motorische ontwikkeling, zullen minder makkelijk en minder graag bewegen, ook als volwassenen. Terwijl meer bewegen samen met goede voeding de belangrijkste basis vormt voor een gezond leven.

Het groeiend aantal kinderen met een motorische achterstand voorspelt dus een minder gezonde bevolking.

Ziggy Tabacznik, directeur van MQ Scan: “Mensen denken dat kinderen vanzelf wel goed leren bewegen. Maar dat is niet zo, dat blijkt uit onze cijfers. In een tijd waar kinderen minder buiten spelen, steeds meer tijd achter beeldschermen zitten, met de auto of bakfiets worden rondgebracht en gymles vaak erg weinig aandacht krijgt op de basisschool, is het niet vreemd dat de motoriek achteruit loopt. Maar het is echt alarmerend, want het zegt veel over de toekomst van die kinderen.
Wij weten dat kinderen met een goede motoriek zich over het algemeen fitter voelen, mentaal en sociaal beter functioneren en een positiever zelfbeeld hebben. Dat gun je toch ieder kind!”

Geen verschil tussen jongens en meisjes, wel verschil tussen provincies

Jongens en meisjes vertonen nagenoeg dezelfde motorische vaardigheid. Er zijn wel verschillen tussen provincies. Drenthe en Limburg scoren minder, Friesland en Noord-Holland scoren beter dan het gemiddelde. Ook tussen gemeenten en wijken zijn er grote verschillen te zien. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen waar dat precies aan ligt. Hangt het bijvoorbeeld samen met het sport- en beweegaanbod, het voorbeeld en de ondersteuning van ouders of het al dan niet gym krijgen van een vakleerkracht.

Goede motoriek is te leren

De gemeente Almere werkt al 5 jaar structureel aan het verbeteren van de motoriek van basisschoolleerlingen. Met behulp van de MQ Scan wordt de motorische ontwikkeling van de basisschoolleerlingen gevolgd. Waar de MQ score in groep 3 gelijk ligt met het landelijk beeld, scoort groep 7 beduidend beter met zowel minder kinderen die motorisch achter lopen als met meer kinderen die boven gemiddeld scoren. Alle basisscholen hebben een vakleerkracht gymnastiek en er wordt op alle scholen minimaal 2 uur gym gegeven per week in combinatie met specifieke naschoolse activiteiten. De aanpak van Almere is gestoeld op de zogenaamde Athletic Skills Model filosofie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOOT voor de redactie:
Voor meer specifieke achtergrondinformatie over de MQ Scan, bel of mail met Ziggy Tabacznik, ziggy@mqscan.nl, 06 24713810

Voor meer informatie over het Athletic Skills Model, bel of mail met Martijn Postuma, martijn.postuma@athleticskillsmodel.nl, 06 48782864

Voor meer informatie over de ontwikkeling van motoriek van kinderen of  meer informatie over het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving of lector Sanne de Vries kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van De Haagse Hogeschool: 070 445 7549 of persdienst@hhs.nl
Voor meer informatie over de aanpak in Almere, bel of mail Andre Kemper, a.kemper@almere.nl, 06 11 78 05 47

Bijlage: Motoriek Peiling 2019