Onderzoek naar nieuwe professional in de wijk: de community builder

Bij de gemeente Den Haag is een nieuw type wijk-ambtenaar in dienst gekomen: de community builder. Deze professional hanteert een integrale blik op een wijk en heeft aandacht voor het welzijn van de hele wijk. Vooral de wijze van werken is van belang. Zij gaan primair uit van plannen, wensen en mogelijkheden van de wijkbewoners en niet direct van de gemeentelijke planvorming. Zij werken buiten (ook letterlijk: werkplek) de gemeentelijke organisatie in de wereld van de wijk en de buurt. Dit levert ‘praktische wijsheid’ op: lokale kennis van de wijk, opgebouwd door ervaringen en contacten in de wijk.

voorblad van het rapport

Op verzoek van de gemeente Den Haag heeft het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling van de Haagse Hogeschool onderzoek gedaan naar deze nieuwe ambtenaren. Het rapport “Van niemand en van iedereen: community builders in Haagse wijken” (Wim Burggraaff en Vincent Smit)  is aan de gemeente Den Haag aangeboden en op 16 juni 2020 heeft het Haagse gemeentebestuur besloten de inzet van deze professional te continueren.

Zowel de start als de positionering waren niet gemakkelijk. Community builders moesten hun functie zelf uitvinden en daarbij een plaats vinden in een wijk waarin tal van andere professionals werkzaam zijn. Het onderzoek geeft inzicht in het dagelijks werk, de aansturing en samenhang met het werk van andere professionals die actief zijn in de wijk. De onderzoekers zien drie zaken als noodzakelijk en formuleren om die reden drie aanbevelingen: versterken van het profiel, een stevige positionering in de organisatie met vrijheid en speelruimte en verdere professionalisering. Het gemeentebestuur heeft in een brief aan de gemeenteraad deze aanbevelingen overgenomen.

Publicatie: Wim Burggraaff & Vincent Smit, Van niemand en van iedereen: community builders in Haagse wijken (Den Haag: De Haagse Hogeschool, lectoraat grootstedelijke ontwikkeling).