Intensieve samenwerking gemeente Den Haag en De Haagse Hogeschool

Den Haag klaar voor de uitdagingen in de toekomst

thumbnail_6L1A4077 (1)
Op 5 oktober tekenen De Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag een convenant om hun samenwerking een impuls te geven. De partners willen Den Haag beter op de kaart te zetten als kennis- en studentenstad. Ook willen ze het onderwijs en onderzoek van De Haagse nog meer laten aansluiten op de uitdagingen van de stad, en op de behoeften op de regionale arbeidsmarkt. 
De Haagse Hogeschool is ruim 30 jaar in Den Haag gevestigd en trekt nauw op met de gemeente Den Haag, o.a. in het creëren van een goed en inclusief onderwijsklimaat voor jongeren en werkenden in de stad. De hogeschool is diep geworteld in de Haagse samenleving. Haar studentenpopulatie, met meer dan 130 nationaliteiten, vormt hiervan een afspiegeling. Ook het profiel van Den Haag als internationale stad van vrede en recht klinkt door in het onderwijs en onderzoek van De Haagse Hogeschool. Bijvoorbeeld in de gezamenlijke leerstoel ‘United Nations Studies: Peace and Justice’, waar het werk van de Verenigde Naties wordt bestudeerd.
 
Wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs, Sport en Buitenruimte: “Mede dankzij De Haagse Hogeschool heeft Den Haag zich ontwikkeld tot een echte studentenstad. De stad heeft een andere hartslag gekregen. Het aantal studenten is de afgelopen jaren fors gegroeid. Bijzonder is het relatief grote aandeel internationale studenten. Al die jongeren van heinde en verre voegen een nieuwe dimensie toe aan onze stad van Vrede en Recht. Jongeren, en studenten in het bijzonder, zijn ook voor ondernemers een nieuwe doelgroep geworden. Dat vergroot de dynamiek van onze stad. En door de samenwerking tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven – kunnen we de stad beter voorbereiden op de toekomst.”

De regio heeft te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken, onder meer op het gebied van klimaat, gezondheidszorg, digitalisering en migratie. De Haagse Hogeschool en de gemeente spelen hierop in door samen te werken met studenten, onderzoekers, bewoners, bedrijven en instellingen in de stad. Bijvoorbeeld met een programma waarin studenten aan de slag gaan met praktijkvragen van wijkteams, waarbij de betrokken organisaties ook samenwerken om de doorstroming van studenten naar stages en werk te verbeteren, om een inclusieve werkcultuur te stimuleren en om wijkprofessionals op te leiden.

De Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag hebben met het convenant drie thema’s benoemd die zij de komende jaren een extra impuls willen geven.

Den Haag als kennis- en studentenstad

De Haagse Hogeschool en de gemeente willen de stad Den Haag beter op de kaart te zetten als kennis- en studentenstad. Samen werken ze aan projecten om talent, kennisontwikkeling en innovatie te stimuleren. Enkele voorbeelden waar ze op inzetten:
  • De hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool bij het Hollands Spoor is een plek waar veel talent samenkomt. Dit gebied, onderdeel van het Central Innovation District, wordt de komende jaren volop ontwikkeld tot een levendige campus waar leren, wonen, werken en recreëren samenkomen.
  • Op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag Zuidwest werken de gemeente, De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan aan een gezondere leefstijl voor studenten en bewoners. De studenten en onderzoekers doen samen met bewoners, lokale sportorganisaties en bedrijven in een ‘living lab’ onderzoek naar de verbindende kracht van sport in het Haagse stadsdeel Escamp.
  • In de omgeving van het station Laan van NOI bouwt de gemeente aan de IT en Security Campus. Hier worden innovatieve toepassingen ontwikkeld op het gebied van IT en cybersecurity. De Haagse Hogeschool draagt bij aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van studenten en professionals. Deze samenwerking vormt een unieke leeromgeving voor studenten en biedt bedrijven de kans om jong talent aan zich te binden.
  • In het platform Student & Stad werkt De Haagse Hogeschool met de andere hoger onderwijsinstellingen uit Den Haag, de gemeente en studenten aan het verbeteren van het studentenklimaat. Bijvoorbeeld door met studentenhuisvesters de mogelijkheden te verkennen voor meer betaalbare studentenwoningen, door sportvoorzieningen voor studenten uit te breiden, een gezamenlijke studenten-huisartsenpost op te zetten en door een bruisend verenigingsleven te faciliteren.

Toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken 

De Haagse Hogeschool werkt met praktijkgericht onderzoek samen met de gemeente aan oplossingen voor actuele vraagstukken. De onderzoeksthema’s zijn verdeeld over zeven kenniscentra. Een kenniscentrum bestaat uit een aantal lectoraten, die in samenwerking met studenten en partners – zoals de gemeente, wijkprofessionals, bedrijven en maatschappelijke organisaties - een vraagstuk onderzoeken. Dit gebeurt onder andere in labs in verschillende Haagse wijken. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe biedt Den Haag werk en een veilig onderdak aan alle inwoners? Wat is de impact van het coronavirus op de ondernemers en inwoners van Den Haag? Hoe kunnen we digitalisering inzetten voor een duurzame economie? Hoe maken we het MKB weerbaar tegen cybercrime? Hoe verduurzamen we de stad? Zo leren studenten in de Binckhorst hoe ze een duurzame en circulaire wijk ontwikkelen, met het gebied als klaslokaal. 

Een leven lang ontwikkelen

Ten slotte willen De Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag het onderwijs voor werkenden beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt in de regio Den Haag. Deze is blijvend in beweging. Alles staat daarbij in het teken van een leven lang ontwikkelen. Met het slim aanbieden van opleidingen, bijvoorbeeld in een aangepaste modulaire vorm van deeltijdonderwijs, wil De Haagse Hogeschool een duurzaam en flexibel aanbod bieden aan Haagse inwoners, werkgevers en studenten. Zo ontwikkelt De Haagse Hogeschool samen met de gemeente een onderwijsaanbod voor professionals op het gebied van IT, in het kader van de Haagse Digitale Human Capital Agenda. Ook kijkt de hogeschool met grote werkgevers binnen de zorg naar mogelijkheden voor flexibel onderwijs.

Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool: “De stad Den Haag en De Haagse Hogeschool zijn nauw met elkaar verbonden. Met deze overeenkomst verdiepen wij onze samenwerking op onderwijs en onderzoek. Dit gaat van praktijkgericht onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken - zoals de impact van COVID-19 op inwoners van Den Haag tot het versterken van het aanbod van onderwijs voor werkenden bijvoorbeeld op het gebied van toegepaste artificial intelligence."

De Haagse Hogeschool is emancipatiemotor van de regio en een belangrijke partner van de gemeente. Met dit convenant wordt de bestaande samenwerking tussen beide partijen bekrachtigd en verder ontwikkeld. Samen zetten de partners nieuwe stappen in de opgaven waar stad en de hogeschool voor staan voor hun inwoners en studenten.