Future-Proof Retail: Zo bewegen Nino en Luke tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap

Lang dachten winkeliers dat online shoppen een storm was die wel zou gaan liggen. Dat gebeurde niet, met steeds meer winkelleegstand tot gevolg. Om samen dat tij te keren, initieerde De Haagse Hogeschool het veelomvattende onderzoeksproject Future-Proof Retail (FPR). De coronacrisis heeft het project alleen maar geïntensiveerd en het een nieuwe dimensie gegeven. In dit verhaal zien we hoe Future-Proof Retail mede vorm krijgt in winkelcentrum De Julianabaan in Voorburg, en de belangrijke rol die studenten erbij spelen.

bewerktefoto_Luuk_Nino-36 Aan de wieg van het project stonden Anja Overdiek en Heleen Geerts. Beiden zijn als onderzoeker verbonden aan lectoraten Innovation Networks en Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse. Anja: “Het grote succes van Zalando, Bol en Amazon heeft de retailsector op scherp gezet. Het gaat om meer dan 800.000 banen. En als mkb-retailers in de winkelcentra omvallen, is ook een stuk sociale interactie verdwenen uit de binnensteden.” 

De urgentie is dus zonneklaar, vindt ook Heleen: “De sociale meerwaarde van de lokale retailer voedt de binnenstedelijke vitaliteit van wonen, werken en recreëren. Alleen, de retailsector is bescheiden, versnipperd en reactief ingesteld.” Anja: “De sector kende veel brancheorganisaties, elk met eigen belangen en interesses. Om succesvol dezelfde transitie door te maken, móet je wel gaan samenwerken. Grote brancheorganisaties zagen dat in en zijn met ons dit project gestart.”

Lokale labs

In het project Future-Proof Retail zijn onderzoekers van De Haagse Hogeschool samen met de sectorpartners bezig om een nieuw en landelijk ecosysteem voor leren te bouwen, dat gebruikmaakt van lokale living labs. Anja: “Dat laatste is onderscheidend. We werken altijd design-based. Om zo goed mogelijk kennis over nieuwe skills en businessmodellen samen met de retailers te ontwikkelen, hebben we 8 lab formules ontworpen, samen met alle stakeholders. Deze labs functioneren bottom-up, in het winkelcentrum zelf. Daar doen retailers en hun medewerkers – toch wat huiverig voor innovaties – echt mee met innoveren.” In de afgelopen 2,5 jaar werden er 22 labs georganiseerd, samen met circa 1000 studenten. Heleen: “In zo’n lab werk je vanuit een bepaald vertrouwen met elkaar. Studenten zijn geen bedreiging voor de retailers, omdat die studenten zelf ook nog aan het leren zijn.”

Winkeliers laten groeien

De Julianabaan in Voorburg is een redelijk traditioneel winkelcentrum. Twee ondernemende studenten zijn daar actief om de retailers online beter te profileren. Luke Koppe volgt de opleiding ‘Ondernemerschap en Retailmanagement’. Hij hoeft alleen zijn scriptie nog te schrijven. En Nino van den IJssel studeert ‘Commerciële Economie’. Hij heeft zijn stage en zijn scriptie nog voor de boeg. Zij hebben elkaar gevonden in hun passie om met moderne media ondernemers te helpen. Luke heeft in het verleden les gehad van Anja Overdiek en Nino kent Heleen van de hogeschoolbrede minor ‘Reshaping Business’. Een onderdeel van die minor was het FPR-lab ‘Eerste Hulp bij Retail’. Als living lab is De Julianabaan een hotspot van samenwerking, ook tussen hbo en mbo. Luke en Nino begeleiden mbo-studenten in allerlei opdrachten met als doel de winkeliers te laten groeien. Luke: “De studenten zijn nu bezig om de Julianabaan-app te implementeren die handige informatie biedt aan het winkelend publiek.” 

Match student-winkelier

Je zou denken dat studenten vooral online kopen. Is er wel een match tussen studenten en winkeliers? Heleen: “Ja, juist zij geven aan dat ze niet zonder offline kunnen.” Nino beaamt dat: “Wij vinden het fijn om even een winkelcentrum in te gaan. Zeker wanneer een winkel na wat innovaties meer beleving biedt. Het is erg leuk om een traditioneel winkelcentrum te helpen bij de transitie naar ‘cross-channelling’ oftewel een combinatie van offline én online.” Luke: “Het persoonlijke aspect is hierin erg belangrijk. Mensen, óók jongeren, willen interactie en verbinding. Die is er online niet, wel offline.” 
Online of offline. Die keuze kreeg een heel andere dimensie in de coronacrisis. Toen winkelen opeens voornamelijk online moest gebeuren, zorgden Nino en Luke op heel korte termijn dat winkelcentrum De Julianabaan een gezamenlijke webshop kreeg. Ook ontwikkelden zij mooie online aan te schaffen pakketten waarvan de koper zelf kon genieten of die hij aan anderen kon geven.

Meerwaarde 

De twee student-ondernemers zien duidelijk de meerwaarde die zij kunnen bieden aan het project Future-Proof Retail. Nino: “Omdat we nog jong zijn en student, staan we naast de mbo-studenten die we begeleiden. Omdat we zelf ondernemer zijn, kunnen we de retailers helpen om online meer zichtbaar te worden. Omdat we al tijdens onze mbo- en hbo-opleiding ondernemer waren, weten we ook welke praktijkervaringen je tijdens de opleiding mist. Daar kunnen we de studenten mee helpen. Deze praktische labs kunnen bijdragen aan het ondernemerschap van studenten.” Luke: “We zijn dankbaar dat De Haagse Hogeschool openstaat voor verbetering van het onderwijs via de mensen in de praktijk. Zo kunnen we iets terug doen aan het onderwijs en tegelijkertijd van waarde zijn voor het onderzoek.”