Geen verdere gevolgen persconferentie 3-11 voor De Haagse Hogeschool

Tijdens de persconferentie van 3-11-2020 zijn door minister president Rutte en minister De Jonge aanvullende maatregelen op de al geldende gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Deze verzwaring gaat woensdagavond om 22.00 in en blijft twee weken van kracht.

De verzwaring van de gedeeltelijke lockdown heeft geen directe gevolgen voor het hoger onderwijs. Daar waar maatregelen zijn aangekondigd zoals de tijdelijke sluiting van bibliotheken, hebben wij van het ministerie van OCW vernomen dat dit niet geldt voor het hoger onderwijs. Hogeschool- en universiteitsbibliotheken mogen dus open blijven.

Wel is de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken door de overheid herhaald en zwaarder aangezet. Voor De Haagse gold al: alleen voor taken die op de hogeschool moeten worden uitgevoerd en die noodzakelijk zijn om fysiek en online onderwijs mogelijk te maken, komen medewerkers naar de hogeschool. Welke taken dit zijn, welke medewerkers deze kunnen uitvoeren en hoe zij dit veilig kunnen doen, bepaal je zoals altijd in goed overleg binnen het team en met je leidinggevende.

Namens het Crisis Management Team

Elisabeth Minnemann