Besparen met ventileren

Vanuit het lectoraat Energy in Transition is docent-onderzoeker Baldiri Salcedo Rahola betrokken bij het project ‘Besparen met ventileren’ van de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg. In dit project wordt gedurende een jaar onderzoek gedaan naar de invloed van ventilatie op de gezondheid (luchtkwaliteit) en wordt de warmtevraag van de woningen gemonitord via de stadsverwarming.

besparen met ventileren

Aanleiding voor dit project was de constatering dat het warmteverlies van de woningen voor circa 50% veroorzaakt werd door het mechanische ventilatiesysteem dat continue het hele huis ventileert. De woningen zijn ca. 20 jaar oud en hebben B-niveau isolatie. Door het C-type ventilatiesysteem wordt er continue lucht aan de woning onttrokken, hetgeen een groot warmteverlies betekent (in het stookseizoen). Door de woningen van diverse nieuwe C-type ventilatieboxen te voorzien, welke gezoneerd kunnen ventileren en alleen wanneer dat nodig is, denkt men de warmtevraag van de woningen significant te kunnen reduceren. Er nemen 20 huishoudens deel aan deze proef; 17 woningen zijn voorzien van een nieuw ventilatiesysteem, 3 niet om zo de resultaten te kunnen vergelijken.

In dit artikel wordt onze toekomstige samenwerking met het project genoemd. In de periode februari-juni 2021 zullen studenten van de minor SET (Sustainable Energy Technology) de data van dit project analyseren.

Deze proef maakt deel uit van de Haagse Energie in de wijk Challenge, waar lector Sander Mertens in de jury zit. Vorig jaar heeft het lectoraat meerdere projecten als deze ondersteund. Ook dit jaar is er weer een challenge georganiseerd. In de nieuwsbrief van volgende week meer hierover.