Projectwebsite impactcorona.nl live

GSO - Katja Corana website

Vandaag is de projectwebsite www.impactcorona.nl live. Het project onderzoekt de impact van corona op het samenleven: welbevinden, solidariteit, buurtrelaties en vertrouwen in instituties. Dit wordt gedaan met grootschalig survey-onderzoek, zowel landelijk als in steden en regio’s.

Daarnaast wordt verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan. Samen met beleidsmakers, professionals en burgers worden handelingsstrategieën ontwikkeld om de individuele en sociale veerkracht te vergroten.

Op deze site zijn de eerste resultaten van het onderzoek te vinden, evenals de rapporten en podcasts die zijn verschenen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit/Kieskompas, De Haagse Hogeschool, LUMC en het RISBO. Partners zijn de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de VNG. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit ZonMW.