Benoeming lector Fotonica

Foto Steven van den Berg tbv benoeming lector Fotonica

Per 1 januari is Steven van den Berg in dienst is getreden als lector Fotonica bij de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving. Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Digital Operations & Finance

Wat is fotonica? 

Fotonica is de technologie die zich richt op het opwekken, transporteren en detecteren van lichtgolven en lichtdeeltjes. De afgelopen vijftig jaar heeft fotonica zich ontwikkeld tot een innovatieve technologie. Het aantal producten dat op de wereldmarkt verschijnt, is bijna ontelbaar en het vernieuwende karakter ervan is opvallend. De producten zijn duurzaam, energiezuinig, klein, en tegen een steeds lagere kostprijs beschikbaar. Glasvezelcommunicatie, LED-verlichting, een smartphone: allemaal te danken aan fotonicatechnologie. 

Toepassingsgebied 

Een van de beoogde toepassingsgebieden van het lectoraat Fotonica is de maakindustrie. Zuid-Holland kent de hoogste concentratie hightech maakbedrijven van Nederland. De bijna 104.000 werknemers en meer dan 16.000 bedrijven die werken aan High Tech Systemen & Materialen zijn belangrijk voor de concurrentiekracht van Zuid-Holland. Er is een grote vraag naar geschoolde technici en kennis om de economische kansen van de smart industry te verzilveren. 

Relatie met onderwijs 

Onze opleiding Technische Natuurkunde heeft sinds jaren een sterke focus op fotonica en er zijn al mooie samenwerkingsverbanden met diverse instellingen en bedrijven die op dit gebied actief zijn, zoals TNO, de TU Delft, de glastuinbouw en verschillende hightech MKB-bedrijven. Met de benoeming van Steven wil De HHs een impuls geven aan de kennisontwikkeling op het gebied van fotonica voor zowel de innovatie van de eigen opleidingen als voor de industrie, en kunnen wij onderwijs, onderzoek en industrie stevig met elkaar verbinden. 

Achtergrond lector 

Steven heeft een brede achtergrond op het gebied van fotonica, optica en metrologie, heeft een groot (internationaal) netwerk opgebouwd en heeft al veel publicaties op zijn naam staan. Hij is gepromoveerd op experimentele natuurkunde. 

Samenwerking 

Organisatorisch valt het lectoraat onder de faculteit TIS en is het verbonden aan het Kenniscentrum Digital Operations & Finance, maar Steven zal, naast de samenwerking met verschillende opleidingen binnen TIS, ook gaan werken met docent-onderzoekers van GVS, IT&D en BFM, en zijn multidisciplinaire kenniskring daaruit formeren. 

De website van het lectoraat Fotonica is onlangs in de lucht gegaan: https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-fotonica#over-het-lectoraat 

Steven, veel succes gewenst!