Benoeming lector Smart Sustainable Manufacturing

Foto Jenny Coenen

Per 1 januari is Jenny Coenen in dienst is getreden als lector Smart Sustainable Manufacturing bij de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving. Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Digital Operations & Finance

Relatie met Smart industry 

Één van de grootste veranderingen in het domein van Techniek en Economie is de ontwikkeling van een ‘Smart Industry’. Smart industry is de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Daardoor ontstaan er nieuwe manieren van produceren, businessmodellen en sectoren. Smart manufacturing richt zich in het bijzonder op de maakindustrie als een onderdeel van deze smart industry. Het is van belang om studenten de kennis en handvaten te kunnen bieden om hun rol in deze smart industry te kunnen gaan spelen. 

Toepassingsgebied 

Hoewel de opkomst en ontwikkeling van de smart industry een wereldwijde ontwikkeling is, zien we extra urgentie in de directe regio van De Haagse Hogeschool. Zuid-Holland kent de hoogste concentratie hightech maakbedrijven van Nederland. De bijna 104.000 werknemers en meer dan 16.000 bedrijven die werken aan High Tech Systemen & Materialen zijn belangrijk voor de concurrentiekracht van Zuid-Holland. Er is een grote vraag naar geschoolde technici en kennis om de economische kansen van de smart industry te verzilveren. Om (internationaal) concurrerend te blijven is het cruciaal om de digitalisering in de (maak)industrie in Zuid-Holland te versnellen. 

Focus lectoraat 

Het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing gaat zich richten op het opzetten van duurzame productieketens en fabrieksontwerpen. Hierbij staan niet de afzonderlijke technologieën (zoals AI, robotica, blockchain en 3D-printen) centraal, maar hun rol in het bedrijfsproces. Typische onderzoeksgebieden zijn: van mass production naar mass customization, factory-as-a-service, automatisering en robotisering, en flexible manufacturing. Dit alles uiteraard met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, waarbij o.a. optimalisatie, efficiency en duurzaamheid, minimaal grondstofverbruik en minimale afvalstroom van belang zijn. De focus ligt op kleinschalige hightech productie en customized products – passend bij de ontwikkelingen in Zuid-Holland. 

Samenwerking onderwijs/onderzoek 

Organisatorisch valt het lectoraat onder de faculteit TIS en is het verbonden aan het Kenniscentrum Digital Operations & Finance, maar er is ook een duidelijke koppeling met een aantal lectoraten buiten het Kenniscentrum, zoals Circulair Business en Data Science. Jenny zal verder nauw gaan samenwerken met de opleidingen Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Technische Natuurkunde en HBO-ICT. 

Achtergrond lector 

Jenny heeft sterke affiniteit met het rationaliseren en automatiseren van ontwerp-, engineering- en maakprocessen en veel kennis van proces- en datamanagement rondom complexe one-off producten. Haar achtergrond is scheepsbouwkundige en ze heeft gedurende haar hele loopbaan haar werk in de industrie gecombineerd met werk in een academische omgeving en het onderwijs.

De website van het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing is onlangs in de lucht gegaan: https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/lectoraat-smart-sustainable-manufacturing#over-het-lectoraat 

Jenny, veel succes gewenst!