Integrale oplossingen voor een houdbare planeet

Een economie die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en materialen. Met multidisciplinair en integraal praktijkonderzoek werkt het Kenniscentrum Mission Zero aan een houdbare toekomst. “We lopen aan tegen onze grenzen. Het klimaatprobleem is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw.”

mission-zero

“De wereld is uit balans en dat is niet houdbaar. Die impasse zie je overal: ons voedsel, onze energie, ons afval”, betoogt lector Christine De Lille. “We zijn met zo veel mensen op deze wereld. We lopen heel snel heel hard tegen een muur op als we niet snel verduurzamen”, vult lector Sander Mertens aan. Beide lectoren zijn leading lector van het kenniscentrum.

Sluipend probleem

Het klimaat is volgens Christine een sluipend probleem. “Iedereen kent het beeld van de kikker die langzaam wordt gekookt.” En het wordt steeds nijpender. Sander: “We kennen helaas al wereldwijde klimaatproblemen. Denk aan schades door droogte, overstromingen en branden.” De missie van het kenniscentrum is dan ook glashelder: zoeken naar oplossingen om het gebruik van nieuwe grondstoffen en fossiele energie te verminderen om de wereld weer in balans te brengen.

Integraal & multidisciplinair

Om integrale oplossingen te vinden, werken de vier lectoraten van het kenniscentrum nauw met elkaar en met externe partners samen. Een multidisciplinaire aanpak op technologisch, economisch, maatschappelijk en bestuurlijk gebied. Zo werkt het kenniscentrum bijvoorbeeld binnen het project NEWRAIL samen met Prorail, TNO, een lokale energiecoöperatie en een gemeente aan het op grote schaal realiseren van zonnepanelen langs het treinspoor. Het lectoraat Energy in Transition onderzoekt het technische deel, het lectoraat Circular Business onderzoekt het businessmodel en het lectoraat Stedelijk Metabolisme onderzoekt hoe omwonenden betrokken kunnen worden. “Die brede en integrale benadering is de kracht van ons kenniscentrum”, aldus Sander.

Zelf vissen

Daarnaast werkt het kenniscentrum samen met andere hogescholen in Nederland om kennis en ervaring uit te wisselen. Met de inzichten van het onderzoek geeft het kenniscentrum advies aan bijvoorbeeld gemeenten of internationale partijen om hen te helpen te verduurzamen. Sander: “We ontwikkelen methodieken. Ofwel de bekende metafoor: we geven geen vissen, maar leren anderen hoe ze zelf moeten vissen.” Met name het lectoraat Innovation Networks richt zich op deze manier van werken en biedt organisaties expertise en tools om te kunnen innoveren. 

Empowering learning

“Ons kenniscentrum is matchmaker, een community voor docenten, studenten en externe partners.”, vervolgt Sander. “Veel onderzoek staat en valt met de student.” Dat komt volgens Christine doordat studenten niet vastzitten in denkvormen. “En dat is juist interessant voor onze partners.” Het kenniscentrum stimuleert kritisch denken en een reflecterend vermogen. “Dat noemen wij empowering learning. Leren om het verschil te maken. En dat gaat verder dan de student. Ook vanuit de beroepspraktijk willen mensen graag leren.

Wolven

“Als onderzoeker”, vervolgt Sander, “wil je het verschil maken door te laten zien hoe het anders kan. Wij stellen ons op als kritische vriend voor partijen en willen duurzame oplossingen bieden voor de lange termijn. Christine: “Ik vergelijk onze rol soms met de komst van wolven in een natuurgebied. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Herten gaan ergens anders grazen, weilanden worden bos en uiteindelijk verandert de stroom van de rivier. Wij zijn op zoek naar die projecten die net als wolven grote veranderingen kunnen hebben op hun omgeving om de wereld zo weer in balans te brengen.”

Terug naar de toekomst

Bij het zoeken naar duurzame oplossingen, wordt volgens beide lectoren vaak vanuit het heden naar de toekomst gekeken. “Wij daarentegen kijken vanuit de toekomst terug naar het nu. En in die toekomst moet alles duurzaam en in balans zijn. Vanuit daar kun je terugrekenen wat je nu moet doen”, aldus Sander. “Neem waterstof, ook zo’n wolvenproject. Vanuit de toekomst redenerend, kunnen we niet zonder waterstof. Dat hebben we gewoon nodig voor onze toekomstige energievoorziening en daar moeten we nu dus rekening mee houden.”

Revolutie

Ondanks het immense klimaatprobleem, zijn beide lectoren positief over de toekomst. Christine: “De ontwikkelingen gaan razendsnel. Elektrische auto’s zijn aan het boomen, er is veel meer afvalscheiding. We zitten in een revolutie.” Desalniettemin staan we volgens Sander voor een gigantische klus. “Het gaat goed, maar ik ben kritisch over de snelheid. We hebben een versnelling nodig om over een aantal decennia terug te kijken in de wetenschap dat we nu de verantwoording hebben genomen en er alles aan hebben gedaan om de wereld weer in balans te krijgen.”

Meer informatie


Kijk voor meer informatie over het Kenniscentrum Mission Zero op:
De website van het kenniscentrum, Instagram of LinkedIn.