Onderwijs ontwikkelen? Geef meer ruimte aan de stem van de student

Wat hebben studenten eigenlijk te vertellen over hun onderwijs? In de week waarin het kabinet een steunpakket van ongekende grootte presenteerde, pleit Carien Verhoeff, associate lector bij het lectoraat Wereldburgerschap, voor meer aandacht voor de ‘Student Voice’.

student voice

In het onderwijs wordt veel óver en tégen studenten gesproken, maar weinig mét studenten. Beleidsmakers, politici, en bestuurders en zelfs cabaretiers, allemaal bemoeien zij zich met het onderwijs en proberen met de beste bedoelingen het leerklimaat voor studenten te beïnvloeden. Maar waar is de stem van de student zelf? Die vraag stelden Carien Verhoeff en Laurence Guérin,(lector Wereldburgerschap)..

Emancipatie

Student Voice is een beweging die onderwijsinstellingen oproept studenten meer te betrekken bij het onderwijs. “Het gaat over de democratisering van onderwijs en de ontwikkeling van studenten zelf maar ook van de organisatie en haar bestuur”, vertelt Carien. Dat betekent dat bestaande machtsverhoudingen moeten worden herzien. “Wanneer het gaat om overbrengen van competenties en vaardigheden die nodig zijn in een beroep, is het onderwijzen zeker ondersteunend. Maar wanneer het gaat over het bevragen, onderzoeken en veranderen van het onderwijs, is er meer nodig. Dan moet je studenten ondersteunen in het aannemen van een andere rol.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

“Studenten zijn de belangrijkste stakeholders en de bestaansreden van elke academische instelling.” reageert Rajash Rawal, lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. “Hoewel het onderzoek suggereert dat er veel aspecten zijn waarin we slagen, benadrukt het ook dat er nog veel te doen is. De stem van de studenten moet niet alleen worden gehoord bij de evaluatie. We moeten hen bijvoorbeeld ook meer betrekken bij de ontwikkeling van curricula. Dit versterkt de gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor gezamenlijk eigenaarschap ontstaat en het leren voor alle betrokken partijen wordt bevorderd.”

Het vakje aanvinken

Dahran Çoban, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg, reageerde enthousiast op het onderzoek: “Ik vind het fantastisch dat De Haagse Hogeschool onderzoek doet naar de participatie van studenten en in hoeverre zij zich gehoord voelen. Eigenlijk zouden alle onderwijsinstellingen dit ook moeten uitzoeken. Studenten mee laten denken betekent méér dan het aanvinken van een vakje. Echte participatie gaat verder, met onderzoek als dit komt het weer een stapje vooruit.”

Lees het complete onderzoeksrapport: Rapport Student Voice op De Haagse Hogeschool (pdf).