Update n.a.v. de persconferentie van 23 maart

Op 23 maart gaven demissionair minister-president Rutte en demissionair minister De Jonge weer een persconferentie over (de maatregelen rond) Corona. In de voorgaande persconferentie werden mogelijke versoepelingen rond Pasen in het vooruitzicht gesteld, maar helaas blijkt het oplopend aantal besmettingen die ruimte nu nog niet te geven. Dat is begrijpelijk, maar ook heel erg jammer. Wij weten immers dat onze studenten en medewerkers niets liever willen dan ‘gewoon’ weer naar de hogeschool komen.

Covid Algemeen

Verruiming avondklok

Wel volgt er een verruiming van de avondklok per 31 maart, die dan een uur later, vanaf 22.00 uur, in zal gaan. Het Crisis Management Team van De Haagse heeft aanvullend daarop besloten om ook weer gebruik te zullen maken van de bestaande uitzondering op de avondklok voor toetsing en praktijkonderwijs, waardoor deze activiteiten indien nodig ook voorbij de avondklok gepland kunnen worden. 
Dat betekent dat vanaf 31 maart onze gebouwen weer volgens de reguliere tijden open zullen zijn. 

Voor studenten geldt dat als je door een tentamen of praktijkles vanaf 31 maart nog na 22.00 uur moet reizen, je de volgende drie dingen moet kunnen laten zien:

  1. Jouw persoonlijke verklaring avondklok. Deze vind je op de site van de Rijksoverheid. Download hem, vul hem in en sla ‘m op. LET OP: voor iedere reis heb je een nieuwe persoonlijke verklaring nodig.
  2. Bewijs dat je student van De Haagse Hogeschool bent: je studentenpas. Je vindt je studentenpas in de studentenapp van De Haagse.
  3. Bewijs van je inschrijving voor het tentamen of de praktijkles (maak vooraf een screenshot van je rooster in Osiris waar dit zichtbaar is)
Medewerkers die i.v.m. het werk na 22.00 uur nog moeten reizen, hebben naast een ingevulde persoonlijke verklaring avondklok ook een werkgeversverklaring nodig. Werkgeversverklaringen kunnen door de leidinggevende via het HRM servicepunt worden aangevraagd. 
Door de ruimere avondklok zijn vanaf 31 maart in onze bibliotheek ook weer zelfstudieplekken voor studenten beschikbaar tussen 18.00 -21.00 uur. 

Verdere versoepelingen onderwijs

Zoals het er nu naar uit ziet, zullen er tot in ieder geval 26 april geen verdere versoepelingen voor het hoger onderwijs plaatsvinden. Het kabinet is voornemens om, onder strikte voorwaarden waaronder het besmettingsniveau en de beschikbaarheid van zelftests, vanaf 26 april wel enige versoepeling toe te staan. Het huidige beeld daarbij is dat iedere student vanaf die ingangsdatum een keer per week fysiek op de hogeschool aanwezig mag zijn voor het volgen van onderwijs. 
Achter de schermen bereiden wij ons maximaal voor op deze mogelijke versoepelingen, zodat als ze zich aandienen wij daar ook snel en optimaal gebruik van kunnen maken, in het belang van onze studenten en medewerkers. Meer details over de invulling en voorwaarden volgen zodra meer bekend is over de precieze invulling vanuit de overheid.  

Negatief reisadvies verlengd

Tot slot is het negatief reisadvies van de overheid voor het gehele buitenland verlengd tot in ieder geval 15 mei, en De Haagse neemt dat dringende advies over. Wat dit betekent voor studenten met een Erasmusbeurs, wordt momenteel uitgezocht. De studenten die dit betreft worden hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Namens het Crisis Management Team, 
Hans Camps, Rajash Rawal