Steps to change Manifesto – wat kan er anders binnen De HHs?

‘Echt het verschil maken, dat doe je door de natuur centraal te stellen bij alle besluiten die je neemt’. Het zijn de woorden van David Attenborough.

Daniil Dertien studenten Process and Food Technology bekeken een documentaire van hem en maakten vervolgens in groepjes een Steps to Change Manifesto: een actieplan om het natuurlijk evenwicht in en rondom het gebouw van De Haagse te herstellen. Het project maakte deel uit van het vak milieu-engineering in jaar 2. Vorige week presenteerden de studenten hun plannen op het gebied van voedsel, water, energie, biodiversiteit en reizen. De enthousiaste Daniil Smetanca was een van hen.

Diep onder de indruk

Daniil: “Ik probeer altijd manieren te vinden om het milieu te helpen en anderen bewust te maken van de problemen die er zijn, en dat blijf ik ook zeker doen. Ik haalde veel inspiratie uit A Life on Our Planet, een documentaire met de bekende Britse natuurhistoricus en presentator David Attenborough. Met deze film laat hij zien hoe het met onze planeet gesteld is. Ik was diep onder de indruk en dacht: ik moet iets doen om een verandering in gang te zetten en dat vertel ik dan aan iedereen die het wil horen.”

Belangstelling voor biodiversiteit

Daniil sloot aan bij het groepje dat over biodiversiteit zou nadenken. Dat thema heeft namelijk zijn bijzondere belangstelling. “We vernielen de natuurlijke leefomgeving in plaats van dat we leren hoe we ermee samen kunnen leven. Juist biodiversiteit verdient onze aandacht.” Daniil en zijn klasgenoten Pei Chi Hsu en Przemyslaw Dziadek analyseerden de gegevens die ze verzameld hadden en kozen in overleg een aantal ideeën. Die werkten ze verder uit.

Misschien doen ze er wel iets mee

De ideeën moesten aan een paar voorwaarden voldoen. Ze moesten makkelijk uitvoerbaar zijn en passen binnen de wetgeving en gemaakte afspraken. Daniil: “Elk van ons heeft een thema gekozen en daar verder onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk hadden we ideeën over anders omgaan met afvalwater, voedsel en CO2-verbruik. We hebben een aantal voorstellen gepresenteerd die door De Haagse uitgevoerd zouden kunnen worden. Onze docent opperde toen om al onze ideeën voor te leggen aan de commissie die hier binnen De HHs mee bezig is. Ik hoop dat ze ervoor openstaan en er iets mee doen.”

Hergebruik afvalwater en overgebleven voedsel

Een van de acties die het team van Daniil voorstelden was om het opvangsysteem voor afvalwater te herontwerpen. Op zo’n manier dat het water opnieuw gebruikt kan worden. De drie studenten zouden ook graag zien dat er iets gedaan wordt aan het ecologisch evenwicht in het water rondom het schoolgebouw. Met allerlei waterdiertjes en watervogels denken ze goede resultaten te kunnen bereiken. Van het eten dat overblijft in de kantine willen ze compost maken. En tot slot: meer bomen en planten op het schoolterrein moeten zorgen voor meer schaduw en minder warmtestraling.

De ideale toekomst binnen De HHs

Samengevat willen de dertien studenten samen een groenere schoolomgeving, die voor beschutting tegen zon en regen zorgt en waar voedsel verbouwd kan worden. Rondom de school schoon water met een betere diversiteit aan organismen. In het hogeschoolrestaurant een vegetarisch menu met aandacht voor zowel gezondheid als voor de CO2-voetafdruk van de ingrediënten. Een lager energiegebruik door het licht consequent uit te doen en apparaten die niet gebruikt worden helemaal uit te zetten. En studenten en medewerkers kunnen nóg meer gestimuleerd worden om op de fiets of met het ov naar school te komen.

Bewustwording door projecten

Daniil heeft met veel plezier aan het project gewerkt. Het heeft hem waardevolle inzichten over het terrein van De Haagse opgeleverd. Daniil wist van tevoren niet dat er binnen de hogeschool zelfs een commissie is die zich richt op duurzame aanpassingen. Als het aan hem ligt worden er vaker projecten als dit in gang gezet om bewustzijn onder studenten en medewerkers te creëren. “We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de toekomst! Ik wil ook nog zeggen dat ik in een geweldig team zat en dat ik heel fijn samengewerkt heb.”

Wil je meer weten over de Engelstalige opleiding Process and Food Technology op De Haagse Hogeschool?
Driejarige opleiding PFT
Vierjarige opleiding PFT