UPDATE N.A.V. PERSCONFERENTIE 20-4-2021

Tijdens de persconferentie van dinsdag 20 april kregen we eindelijk te horen dat er versoepelingen voor het hoger onderwijs mogelijk zijn. Wat dit inhoudt voor De Haagse lees je in deze update.

Fysiek onderwijs: één dag in de week 

Vanaf 26 april bestaat de mogelijkheid om studenten weer één dag in de week naar de hogeschool te laten komen voor fysiek onderwijs. Dit is in lijn met eerdere berichtgeving en aanvullend op de bestaande uitzondering voor toetsing en praktijkonderwijs waarvoor studenten al enige tijd naar de campus mochten komen. 
 
De invulling van dit fysieke onderwijs zal per opleiding verschillen. Voorbeelden kunnen zijn: coaching, studiebegeleiding of groepsopdrachten. Alle opleidingen bereiden zich voor op de versoepeling binnen de eigen mogelijkheden. Per opleiding zal door de teams gekeken worden naar hoe het online programma nu is opgebouwd en wat voor (eventueel aanvullende) activiteiten op locatie georganiseerd zouden kunnen worden. Hierbij proberen we maximaal aan te sluiten bij de behoefte weer meer op school te zijn. Studenten horen via de eigen opleiding per wanneer, op welke dag en voor welke activiteit zij naar de hogeschool kunnen komen. Onze intentie hierbij is om alle studenten zo snel mogelijk na 26 april weer op de hogeschool te verwelkomen.  

Zelftesten: wanneer beschikbaar? 

Zoals je in de update van woensdag 14 april hebt kunnen lezen, wordt in de media veel het (foutieve) beeld geschetst dat het afnemen van zelftesten voorwaardelijk wordt voor het mogen volgen van fysiek onderwijs. Dat klopt niet, de introductie van zelftesten in het hoger onderwijs is niet gekoppeld aan de verruiming van de mogelijkheden voor fysiek onderwijs. De overheid zorgt dat zelftesten binnenkort beschikbaar komen. Zodra er meer informatie beschikbaar is over het bestelproces via SURF, word je hier over geïnformeerd via een hogeschoolbericht op intranet.  
 
Studenten en medewerkers hoeven geen testresultaat te laten zien om fysieke toegang te krijgen tot de hogeschool. Ons dringende verzoek is echter om hierin je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Voer voorafgaand aan een contactmoment op De Haagse Hogeschool een zelftest uit en handel naar de uitslag van deze test.  

Op De Haagse blijven dezelfde gedragsregels gelden, we kennen ze inmiddels allemaal goed en vragen je om deze regels te respecteren en om elkaar eraan te helpen herinneren waar nodig:  
 • houd anderhalve meter afstand van elkaar
 • was en desinfecteer je handen 
 • nies of hoest in je elleboog 
 • draag een mondkapje als je je verplaatst binnen de hogeschool (of als je stilstaat op een plek waar veel andere mensen bewegen) 
 • volg de looproutes en aanwijzingen 
 • als je symptomen vertoont die kunnen wijzen op Corona, blijf je thuis 
 • Daarbij blijft het uitgangspunt: studeer en werk zoveel mogelijk vanuit huis. Voor studenten houdt dit in dat als je niet staat ingepland voor fysiek onderwijs of toetsing en je geen reservering hebt voor een zelfstudieplek, je thuisblijft om te studeren. Voor medewerkers geldt: ben je niet ingeroosterd voor werk, dan werk je vanuit huis. Alleen zo voorkomen we dat het aantal besmettingen weer toeneemt. We doen het samen! 
   

  Vervallen avondklok  

  Op 28 april vervalt de avondklok. Vanaf deze datum zijn de studieplekken in de bibliotheek weer tot 22.30 uur te reserveren en mag je na 22.00 uur gewoon weer op straat zijn. 
   
  Namens het Crisis Management Team 
  Hans Camps, Rajash Rawal