Update 8-6-2021 – perspectief voor het nieuwe studiejaar

Niet alleen het zonnetje dat zich vaker en vaker laat zien, ook de ontwikkelingen rond de pandemie geven aanleiding voor een voorzichtig positieve stemming. In de aanloop naar de zomervakantie krijgen meer en meer medewerkers hun vaccinaties, en ook alle studenten kunnen zich binnenkort aanmelden om gevaccineerd te worden. Nu al loopt het aantal besmettingen en de Covid-gerelateerde ziekenhuisopnames terug, de stijgende vaccinatiegraad zal dat alleen maar versterken. Dit geeft de overheid de ruimte om steeds meer maatregelen los te laten.

Covid update 8 Juni Dat biedt perspectief voor het nieuwe studiejaar. Het ministerie van OCW adviseert ons voor dat nieuwe studiejaar uit te gaan van het basisscenario, waarbinnen de 1,5 meter maatregel losgelaten kan worden. Wel zal er dan nog steeds een maximum van 75 personen in een ruimte gelden, wat betekent dat in ieder geval de hoorcolleges ook in semester 1 van het nieuwe jaar nog online zullen plaatsvinden.  
 
De aanwijzingen die dit afgelopen studiejaar golden voor de roosters, die o.a. tussentijdse schoonmaak van de lokalen en optimale spreiding van reisbewegingen van studenten over de dag heen mogelijk maakten, komen in het nieuwe studiejaar te vervallen.  
 
Voor de intro-activiteiten in het nieuwe studiejaar zijn gelukkig weer wat meer mogelijkheden om fysieke activiteiten te organiseren. Het organiseren van (overnacht)kampen kan helaas nog niet worden toegestaan. 
 

Een veilige hogeschool blijft onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 

De hogeschool is een veilige omgeving, en ieder van ons, medewerker en student, heeft een verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. Die veiligheid wordt gewaarborgd door het naleven van alle geldende coronarichtlijnen. Tot aan de zomervakantie, en volgens het basisscenario ook daarna, blijven de volgende maatregelen voor alle studenten en medewerkers van kracht: 
  • Was en/of desinfecteer vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Draag een mondkapje bij het verplaatsen door de algemene ruimtes van de hogeschool. 
  • Neem voor je naar de hogeschool komt bij voorkeur een zelftest af.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Bij benauwdheid en koorts blijven huisgenoten ook thuis. Respecteer de regels rond quarantaine.  

Blended is de toekomst 

We gaan misschien wel stapje voor stapje terug naar de wereld zoals deze pre-Covid was, maar dat betekent niet dat ons onderwijs ook weer volledig terug zal gaan naar hoe het was. In de afgelopen 1,5 jaar is veel ervaring opgedaan met verschillende vormen van online onderwijs, en uiteraard willen we daarvan behouden wat goed werkt. Blended en hybride vormen van onderwijs zijn de toekomst, en dat zal binnen alle opleidingen, ieder op de eigen passende wijze, verder ontwikkeld en verankerd worden.  
 
Maar hoe verzilver je die inzichten die in crisistijd zijn opgedaan, en pas je die voor de toekomst zinnig en duurzaam toe? Hoe combineer je oud en nieuw op een manier die recht doet aan de behoefte van studenten? Een kleine groep onderwijsvernieuwers van De Haagse is als denktank de afgelopen maanden met deze vraag aan de slag gegaan. Zij maakten een eerste perspectief op ons onderwijs van de toekomst, op basis van onze eigen ervaringen en landelijk onderzoek. Een perspectief waarin wendbaarheid en aanpasbaarheid de kern zijn.  
 
Dit perspectief wordt momenteel gevat in een discussiestuk dat in de aankomende weken op verschillende plekken in de organisatie zal worden besproken. 
 
In de aankomende weken ronden we dit studiejaar af, en met dat we dit jaar achter ons laten, lijkt het er sterk op dat we ook het ergste van de pandemie achter ons laten. Een mooi en zeer welkom vooruitzicht.  
 
Het College van Bestuur 
Hans Camps, Albert Cornelissen, Rajash Rawal