“De Haagse Hogeschool investeert met Training of Greatness in toekomst van studenten”

Sushy Mangat, teamleider Commerciële Economie aan De Haagse Hogeschool, heeft in het rare coronajaar intensief contact gehouden met haar studenten om de best mogelijke ondersteuning aan te bieden. “Tijdens het afgelopen jaar is de mentale weerbaarheid van onze studenten flink onder druk gezet,” vertelt Mangat. Vanuit De Haagse Hogeschool is daarom besloten om extra te investeren in het 4 weeks to Greatness programma van Training of Greatness om eerstejaars studenten te helpen met persoonlijk leiderschap en een toekomstvisie.

De Haagse Hogeschool investeert met Training of Greatness in toekomst van studenten Uiteraard wordt de studenten van de opleiding Commerciële Economie marketingkennis bijgebracht. In het eerste jaar hecht de studie daarnaast veel waarde aan het ontwikkelen van Professioneel Gedrag skills, zoals dit bij de opleiding heet. Studenten werken onder andere aan verantwoordelijkheid en pro-activiteit. Om de zelfkennis en het zelfvertrouwen van de studenten te vergroten, is de hulp van Raoef Khadjé ingeschakeld.

Khadjé, oprichter van Training of Greatness, traint al jaren jongvolwassenen in persoonlijk leiderschap en weet daardoor als geen ander wat er bij jongeren speelt. “Juist in deze tijd is het belangrijk dat studenten een visie hebben om naar toe te streven. Een visie van hoop en zelfvertrouwen,” zegt Khadjé. In dit studiejaar hebben twee groepen van De Haagse Hogeschool het 4 weeks to Greatness programma gevolgd. In dit intensieve programma van zes dagdelen werken studenten aan persoonlijke leiderschap en een concreet toekomstplan.

Met een toekomstvisie wordt een concreet beeld geschetst van wat we op lange termijn willen bereiken. “Doordat een persoonlijke visie van binnenuit komt, kan er met hart en ziel aan gewerkt worden. Wanneer we onszelf de tijd gunnen om na te denken over wat we in de toekomst willen bereiken, vergroten we ons bewustzijn over wat we echt belangrijk vinden in het leven. Vanuit een visie ontstaat hoop en inspiratie,” vertelt Khadjé. Door lange termijn denken, verklein je de kans dat je vastloopt in kleine, dagelijkse tegenslagen. Met een doelgerichte mindset, wordt het voor jezelf duidelijk waar je nog aan moet werken.

Mangat zegt: “Het 4 weeks to Greatness programma sluit goed aan bij de aanpak van Commerciële Economie.” Na positieve en enthousiaste geluiden van zowel docenten als studenten is besloten om volgend schooljaar het programma aan te bieden aan meerdere eerstejaars klassen Commerciële Economie. Mangat hoopt dat studenten hierdoor meer uit hun studie kunnen halen. Maar daarnaast ook dat het bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Door meer zelfkennis en de hogere capaciteit om meer verantwoordelijkheid te nemen, vergroten we de kans dat de studenten hun studie behalen.

Over Training of Greatness

Training of Greatness verzorgt trainingen, events en workshops gericht op persoonlijk leiderschap. T.O.G. richt zich op bedrijven en het onderwijs. Deelnemers worden uitgedaagd om de verantwoordelijkheid voor succesvol handelen in zowel privé als school/werksituatie volledig in eigen handen te nemen. Al meer dan 2600 studenten hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan het 4 weeks to Greatness programma. Negen mbo’s en hbo’s, waaronder: MBO Rijnland, ROC van Amsterdam en De Haagse Hogeschool, bieden dit programma al meerdere jaren aan.