UPDATE n.a.v. persconferentie 18 juni

Covid update 22-06-2021 De ontwikkelingen in het landelijke corona-beleid gaan razendsnel. Afgelopen vrijdag 18 juni was er ook weer een persconferentie waarin vele versoepelingen, waarvan het merendeel op 26 juni al in gaat, werden aangekondigd. Bovendien wordt nu het beeld geschetst dat de voor ons belangrijkste ontwikkeling, het ingaan van het basisscenario voor het hoger onderwijs, wordt vervroegd van 1 september naar 16 augustus. 

Update: de situatie vanaf 26 juni

Ook na 26 juni geldt de 1,5 metermaatregel nog steeds in het hoger onderwijs en zo ook bij De Haagse. Er blijft dus een maximaal aantal studenten en medewerkers per ruimte gelden en ook de looproutes blijven van toepassing. We houden tot aan de zomervakantie de huidige roosters aan. 

Mondkapjes: geen verplichting, wel toegestaan

Vanaf zaterdag 26 juni geldt landelijk dat je alleen nog een mondkapje hoeft te dragen in situaties waarin geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zoals in het openbaar vervoer, op luchthavens en stations. Ook bij De Haagse Hogeschool vervalt vanaf 26 juni de mondkapjesplicht. Wel roepen we alle studenten en medewerkers op extra scherp te zijn op de 1,5 metermaatregel. Studenten en medewerkers die zich prettig voelen bij het dragen van een mondkapje, kunnen dit uiteraard gewoon blijven doen.  

Zelftesten: een dringend verzoek

We kunnen het niet nadrukkelijk genoeg zeggen: blijf gebruik maken van de zelftesten voordat je naar de hogeschool komt. Oók na de zomervakantie en bij de start van het nieuwe studiejaar. Zorg dus dat je, voor je op vakantie gaat, al enkele extra zelftesten hebt liggen. Helaas is COVID-19 nog niet de wereld uit en rukt de Delta-variant van het virus op. Om te voorkomen dat we in een nieuwe lockdown-situatie terecht komen, blijft het tijdig opsporen van het virus noodzakelijk. Zelftesten blijft dé manier om dat te doen. Zelftesten vraag je in ieder geval tot eind juli aan via het portaal van SURF. 

Blijf ook alle basisregels in acht nemen:
  • Was en/of desinfecteer vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog. 
  • Neem voor je naar de hogeschool komt bij voorkeur een zelftest af.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Bij benauwdheid en koorts blijven huisgenoten ook thuis. Respecteer de regels rond quarantaine.  

Vooruitblik nieuwe studiejaar

Het belangrijkste goede nieuws is de verwachting van het kabinet om per 16 augustus de 1,5 metermaatregel voor het hoger onderwijs los te kunnen laten en het basisscenario in werking te stellen. Daarmee lijkt er zicht op een ‘normale’ start van het volgend studiejaar. Het besluit hierover is echter nog wel van verschillende factoren afhankelijk, zoals de vaccinatiegraad (ook onder studenten) en de opmars van de Delta-variant van het virus. 

Het kabinet zal daarom pas op 13 augustus een definitief besluit nemen over welk scenario wordt ingevoerd en wat dat betekent voor de wel of niet te voeren maatregelen. Het Ministerie vraagt ons dan ook rekening te houden met het feit dat er zich een situatie zou kunnen voordoen waarin we in negatieve zin moeten afwijken van het basisscenario. 

Voor nadere toelichting over de organisatie van introductieactiviteiten en over hybride werken, klik hier voor medewerkers

Uitkijken naar een nieuw studiejaar

Het College van Bestuur is ontzettend blij dat we met een kleine slag om de arm kunnen uitkijken naar de start van een nieuw studiejaar zónder de meeste beperkingen die we kennen sinds de uitbraak van het virus. We gaan een mooie, welverdiende zomervakantie tegemoet en met deze positieve geluiden vanuit het kabinet kijken we uit naar de start van het nieuwe studiejaar! Tijdens de zomervakantie houden we jullie via de website en intranet op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen. 

Het College van Bestuur,
Hans Camps, Albert Cornelissen en Rajash Rawal